Ủy ban quân sự quận Primor bắt sinh viên tại các trường, dùng xe chở cá heo đưa họ về nơi tập trung.

Bất chấp luật pháp, tại Ủy ban quân sự quận Primor, Odessa: Hôm thứ sáu, các nhân viên ủy ban quân sự quận này đã bắt giữ trái pháp luật vài chục sinh viên trường Bách khoa Odessa, mặc dù lệnh gọi nghĩa vụ quân sự đợt mùa xuân đã kết thúc ngày 31/5.

Ảnh hoạt động

DS tài trợ hoạt động ngày 27-7

1 Đỗ Văn Tước 500
2 Nguyễn Như Mạnh 300
3 Nguyễn Hải Anh 300
4 Nguyễn Văn Hùng 300
5 Lê Quốc Phong 300
6 Đỗ Xuân Văn 300
7 Hồ Văn Thôi 300
8 Trương Văn Hùng 200
8 Nguyễn Văn Kim 200
9 Nguyễn Văn Vóc 200
10 Nguyễn Trung Văn 200
11 Phí Văn Tiến 200
12 Lê Duy Mạnh 200
13 Trịnh Hồng Cường(Diện) 200
14 Phùng Đăng Dương 100
15 Nguyễn Văn Sinh 100
16 Nguyễn Văn Đức 100
17 Tạ Đình Đại 100
18 Lê Văn Tự 100
19 Nguyễn Doãn Liễn 100
20 Trần Thị Hòa 100
21 Hoàng Trung Hiếu 100
22 Vũ Thị An Bình 100
23 Phạm Thị Hoa 100
24 Nguyễn Văn Thủy(Liên) 100
25 Dương Hồng Tươi 100
26 Nguyễn Đức Thái 100
27 Nguyễn Văn Lâm 100
28 Võ Trọng Đào 100
29 Nguyễn Văn Dần 100
30 Vũ Văn Tám 100
31 Phan Văn Chính 100
32 Phạm Ngọc Êm 100
33 Dương Văn Trình(Mai) 100
34 Hoàng Hữu Ngọc(Tuyến) 100
35 Vũ Đức Trường 100
36 Nguyễn Văn Đăng 50
37 Nguyễn Tấn Thành 50
38 Đào Văn Thành 50
39 Trịnh Huy Du 50
40 Dương Thành Chúng 50
41 Vũ Ngọc Huy 50
42 Đặng Xuân Tiếu 50
43 Nguyễn Lê Minh 50
44 Lưu Quang Thạch 50
45 Bùi Đức Lượng 50
46 Đỗ Thị Lan(Thủy) 50
47 Trần Thị Hải 50
48 Nguyễn Văn Bẩy(Sài Gòn) 50
49 Khuất Duy Khê 1400 gr
40 Nguyễn Văn Công 1350 gr
51 Nguyễn Như Hải(Huệ) 1350 gr
52 Phạm Văn Thanh 1000 gr

Danh sách sẽ được bổ sung thêm

Những nguyên nhân dẫn đến người dân Kiev tự tử  |   Nghị viện Hoa kỳ chuẩn bị dự thảo luật giúp đỡ quân sự cho Ukrain  |  
Đài tiếng nói Việt Nam
Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam