Hội nghị toàn quốc Hội CCB Ucraina và tình nghĩa của các CCB Ucraina với Việt Nam

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Hội Cựu chiến binh Ucraina đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 10 và Hội thảo Khoa học – Lịch sử Chuyên đề: “Người Ucraina tham dự vào các cuộc chiến tranh và xung đột trên Thế giới từ năm 1946 đến 2019”.

Ảnh hoạt động