Ảnh hoạt động

DS ủng hộ chương trình văn nghệ Xuân Mậu Tuất

 

1Nguyễn Như Mạnh300
2Đỗ Văn Tước300
3Nguyễn Văn Hùng300
4Nguyễn Văn Sinh300
5Phí Anh Tuấn300
6Hồ Văn Thôi200
7Trương Văn Hùng200
8Đỗ Xuân Văn200
9Nguyễn Văn Thủy (Liên)200
10Phạm Đức Phúc (Linh)200
11Lê Quốc Sơn200
12Nguyễn Văn Vũ200
13Trần Minh Điệu200
14Nguyễn Văn Đức200
15Công ty Kicofood200
16Nguyễn Trung Văn 200
17Nguyễn Văn Dần (Thịnh)200
18Phí Anh Tuấn (Tú)200
19Nguyễn Văn Vóc100
20Nguyễn Văn Luyện100
21Đặng Xuân Tiếu100
22Tạ Đình Đại100
23Nguyễn Văn Môn100
24Nguyễn Văn Hữu100
25Phạm Quang Sơn100
26Nguyễn Văn Hoan100
27Đinh Văn Oanh100
28Bùi Đức Lượng100
29Nguyễn Thế Vịnh (Hương)100
30Trịnh Huy Du100
31Trần Văn Quyết (Luyến)100
32Nguyễn Văn Thủy (Lan)100
33Nguyễn Phúc Tướng100
34Phạm Văn Toán100
35Lê Đức Dự100
36Vũ Bá Nam100
37Lê Bá Hùng100
38Đỗ Văn Tuấn100
39Lý Quang Tâm100
40Trương Thúy Hạnh100
41Dương Văn Lâm100
42Nguyễn Văn Đăng100
43Dương Văn Trình100
44Lê Văn Tự100
45Dương Văn Quyết100
46Nguyễn Văn Lâm100
47Nguyễn Văn Đông100
48Nguyễn Văn Yên100
49Vũ Thị An Bình100
50Đoàn Văn Trà100
51Phạm Quang Dũng100
52Nguyễn Văn Tiến100
53Nguyễn Duy Linh100
54Phạm Đức Long100
55Cao Đức Tuấn100
56Hàng khô Tuấn Hương100
57Trịnh Hồng Cường (Kim)100
58Hàng khô Sơn Điệp100
59Chu Văn Hoán100
60Phan Huy Hoàng100
61Hoàng Văn Tùng100
62Phí Mạnh Quyết100
63Nguyễn Văn Thanh (Hằng)100
64Trần Hồ Nguyên (Tâm)100
65Phạm Năng Trí100
66Lý Đức Khôi100
67Nguyễn Khắc Đức (Oanh)100
68Đỗ Xuân Khánh (Phú)100
69Hàng khô Lộc Êm100
70Phan Văn Chính (Thực)100
71Trần Quang Tiến (Tuyết)100
72Nguyễn Thành Long (Quyến)100
73Nguyễn Văn Sơn (Sơn Tùng)100
74Nguyễn Bửu An (Phương)100
75Trần Văn Sinh100
76Nguyễn Xuân Trường50
77Nguyễn Tấn Thành50
78Trần Sách Hưng50
79Doãn Thanh Tùng50
80Nguyễn Thị Hạnh (Minh)50
81Hồ Sỹ Hải50
82Nguyễn Văn Tiệp50
83Đỗ Như Tiến50
84Nguyễn Thị Hợp (Cảnh)50
85Nguyễn Hoàng Anh50
86Đàm Xuân Hải50
87Dương Thành Chúng50
88Nguyễn Văn Nghị (Hương)50
89Ngô Văn Trọng(Vân)50
90Trần Thị Hải50
91Nguyễn Thị Tình50
92Hoàng Trung Hiếu (Ngà)50
93Trần Văn Kỳ (Hạnh)50
94Võ Văn Trọng (Đào)50
95Đậu Văn Trọng (Thuận)50
96Nguyễn Văn Dũng (Tâm)50
97Lương Văn Bằng50
98Lưu Quang Thạch50
99Nguyễn Bá Tuấn50
100Nguyễn Văn Bốn (Kim)50
101Đỗ Văn Sinh50
102Hoàng Quốc Bảo (Thanh)50
103Nguyễn Văn Châu50
104Lê Văn Thành (Hương)1000 gr

Danh sách sẽ tiếp tục được bổ sung