Đại sứ quán Việt Nam long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ucraina

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khách sạn President, thủ đô Kiev.

Ảnh hoạt động

DS tài trợ hoạt động ngày QK 2/9

1 Nguyễn Như Mạnh 200
2 Trương Văn Hùng 200
3 Nguyễn Hải Anh 200
4 Lê Quốc Phong 200
5 Nguyễn Văn Hùng 200
6 Hồ Văn Thôi 200
6 Phùng Đăng Dương 200
7 Nguyễn Trung Văn 200
8 Lỗ Bá Thực 200
9 Mai Hồng Vinh 200
10 Nguyễn Văn Sinh 100
11 Phạm Ngọc Êm 100
12 Vũ Thị Dung 100
13 Đỗ Văn Tuấn 100
14 Đỗ Văn Tước 100
15 Nguyễn Hoàng Lân 100
16 Hoàng Văn Tuấn(Tuấn béo) 100
17 Phạm Quang Sơn 100
18 Nguyễn Văn Môn 100
19 Nguyễn Văn Đông 100
20 Đinh Văn Oanh 100
21 Nguyễn Doãn Liễn 100
22 Nguyễn Văn Hoan 100
23 Trương Thúy Hạnh 100
24 Đỗ Quang Trung 100
25 Nguyễn Thanh Hà 100
26 Nguyễn Văn Dũng 100
27 Bùi Thanh Tân 100
28 Lê Khương Duy 100
29 Lê Thị Thắng 100
30 Trần Kim Thùy 100
31 Nguyễn Hoàng Hà 100
32 Bùi Xuân Chỉnh 100
33 Bùi Đức Lượng 100
34 Nguyễn Bá Tuấn 100
35 Lê Văn Tự 100
36 Đặng Xuân Tiếu 100
37 Phạm Đức Phúc(MC) 100
38 Trần Quang Tiến 100
39 Tô Văn Hoan 100
40 Phạm Thị Hoa 100
41 Nguyễn Văn Đăng 100
42 Lý Quang Tâm 100
43 Phạm Năng Trí 100
44 Trần Sách Hưng 100
45 Hoàng Trung Hiếu 100
46 Vũ Bá Nam 100
47 Phạm Văn Toán 100
47 Nguyễn Văn Lâm 100
48 Trịnh Xuân Quy 100
49 Hoàng Minh Bái 100
50 Võ Công Triều 100
51 Bùi Trấn Trường 100
52 Trần Xuân Hảo 100
53 Nguyễn Văn Vóc 100
54 Phạm Đức Long 100
55 Dương Văn Trình 100
56 Nguyễn Thế Vịnh 100
57 Nguyễn Văn Kim 100
58 Lê Bá Hùng 100
59 Nguyễn Xuân Trí 100
60 Nguyễn Văn Sơn(Tùng) 100
60 Nguyễn Văn Sơn(Diệp) 100
61 Đỗ Xuân Văn 100
62 Nguyễn Đăng Thái 100
63 Nguyễn Văn Yên 100
64 Nguyễn Như Hải 100
65 Nguyễn Văn Đức 100
66 Trịnh Huy Du 100
65 Trương Xuân Bình 100
66 Nguyễn Ngọc Ánh 100
67 Vũ Thị An Bình 100
68 Nguyễn Khắc Đức 100
69 Trần Hồ Nguyên 100
56 Nguyễn Văn Dần 100
57 Nguyễn Văn Thanh 100
57 Lê Duy Mạnh(Hà) 100
69 Thái Đình Trang 100
56 Nguyễn Bửu An 100
57 Hoàng Hữu Ngọc 100
57 Hỗ Sỹ Hải 100
57 Phí Anh Tuấn 100
57 Lê Thái Kỳ 100
69 Nguyễn Văn Ninh 50
69 Nguyễn Văn Bốn 50
69 Nguyễn Lê Minh 50
70 Khuất Duy Khuê 50
71 Nguyễn Phúc Tường 50
72 Đỗ Thị Lan(Thủy) 50
73 Vũ Anh Dũng 50
74 Trần Quang Vịnh 50
76 Trịnh Văn Phái 50
76 Nguyễn Huy Cường 50
77 Nguyễn Thị Oanh 50
69 Đặng Kim Sự 50
76 Lương Văn Bằng 50
77 Nguyễn Văn Huấn 50
78 Tạ Đình Đại 50
79 Lê Đức Dự 50
80 Nguyễn Ngọc Đô 50
80 Nguyễn Văn Công 50
80 Phan Văn Chính 50
80 Phan Thị Kim Tuyến(Lvov) 50
80 Tạ Đình Quân 50
80 Đỗ Văn Của 50
80 Dương Văn Lâm 50
80 Nguyễn Văn Phú 50
80 Đàm Văn Phóng 50
80 Nguyễn Văn Vũ 50
80 Lưu Quang Thạch 50
80 Vũ Ngọc Huy 50
80 Đỗ Văn Sinh 30
81 Nguyễn Văn Luyện 25

Danh sách sẽ được bổ sung thêm

Đài tiếng nói Việt Nam
Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam