Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch sẽ thăm và làm việc tại Odessa

Trong bốn ngày 23-27/6/2021, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Odessa. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ sẽ gặp Tỉnh trưởng Odessa, Thị trưởng thành phố, khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự, thăm cộng đồng người Việt tại Odessa và dự Lễ hội ẩm thực.

Ảnh hoạt động