Lời cảm ơn của gia đình ông bà Vịnh Hương

Mẹ của chúng tôi là cụ Vũ Thị Yên sinh năm 1932, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con cháu, anh em nội ngoại và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng cụ đã hạ thế vào ngày 15/08/2017 tức ngày 24/06 âm lịch tại nghĩa trang quê nhà: đội 7 xã Hải Hà – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định; hưởng thọ 85 tuổi.

Ảnh hoạt động

DS TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG NGÀY 27-7

1 Đỗ Văn Tước 500
2 Nguyễn Như Mạnh 300
3 Nguyễn hải Anh 300
4 Nguyễn Văn Hùng 300
5 Đỗ Xuân Văn 300
6 Lê Quốc Phong 300
7 Trương Văn Hùng 200
8 Nguyễn Văn Kim 200
9 Nguyễn Văn Vóc 200
10 Nguyễn Trung Văn 200
11 Phí Văn Tiến 200
12 Hồ Văn Thôi 200
13 Trịnh Hồng Cường(Diện) 200
14 Phạm Đức Phúc 200
15 Phùng Đăng Dương 100
16 Nguyễn Văn Sinh 100
17 Nguyễn Văn Đức 100
18 Tạ Đình Đại 100
19 Lê Văn Tự 100
20 Nguyễn Doãn Liễn 100
21 Nguyễn Thị Hòa 100
22 Hoàng Trung Hiếu 100
23 Vũ Thị An Bình 100
24 Phạm Thị Hoa 100
25 Nguyễn Văn Thủy(Liên) 100
26 Dương Hồng Tươi 100
27 Nguyễn Đức Thái 100
28 Nguyễn Văn Lâm 100
29 Võ Trọng Đào 100
30 Nguyễn Văn Dần 100
31 Vũ Văn Tám(kim) 100
32 Phạm Văn Chính 100
33 Phạm Ngọc Êm 100
34 Dương Văn Trình(mai) 100
35 Hoàng Hữu Ngọc(tuyến) 100
36 Nguyễn Khắc Đức 100
37 Vũ Đức Trường 100
38 Phạm Văn Toán 100
39 Đặng Đình Ngà 100
40 Trương Thúy Hạnh 100
41 Nguyễn Văn Dũng 100
42 Nguyễn Văn Đông 100
43 Nguyễn Văn Môn 100
44 Nguyễn Phúc Tướng 100
45 Nguyễn Văn Luyện 100
46 Đỗ Quang Trung 100
47 Lê Đức Dự 100
48 Nguyễn Văn Hữu 100
49 Phạm Năng Trí 100
50 Hồ Sĩ Hải 100
51 Đinh Văn Oanh 100
52 Tô Văn Hoan 100
53 Vũ Bá Nam 100
54 Thái Đình Trang 100
55 Phạm Đức Long(xuân ) 100
56 Trần Minh Điệu 100
57 Phạm Đức Long 100
58 Nguyễn Văn Đăng 50
59 Dương Thành Chúng 50
60 Nguyễn Tấn Thành 50
61 Đào Văn Thành 50
62 Trịnh Huy Du 50
63 Trần Thị Hải 50
64 Vũ ngọc Huy 50
65 Đặng Xuân Tiếu 50
66 Nguyễn Lê Minh 50
67 Lưu Quang Thạch 50
68 Bùi Đức Lượng 50
69 Đỗ Thị Lan (thủy) 50
70 Biện Xuân Phức 50
71 Nguyễn Thanh Hà 50
72 Trịnh Xuân Phái 50
73 Bùi Xuân Chỉnh 50
74 Trần Kim Thùy 50
75 Nguyễn Quốc Tuấn 50
76 Lê Thị Thắng 50
77 Dương Văn Lâm 50
78 Trịnh Xuân Qui 50
79 Nguyễn Văn Thành 50
80 Võ Công Triều 50
81 Bùi Xuân Đông 50
82 Tạ Thị Chinh 50
83 Bùi Anh Chi 50
84 Nguyễn Văn Yên 20
85 Vũ Thị Dung 10
86 Bác Sơn Tùng 1500gr
87 Khuất Duy Khê 1400gr
88 Nguyễn Văn Công 1350gr
89 Nguyễn Như Hải(huệ) 1350gr
90 Nguyễn Văn Tuấn(mai) 1300gr
91 Doãn Thanh Tùng 100gr
92 Dũng(bò) Tenis 1000gr
93 Phạm Văn Thanh 1000gr
94 Nguyễn Văn Ninh 1000gr
95 Nguyễn Văn Đàn 1000gr
96 Đỗ Văn Của 1000gr
97 Ngô Văn Trọng 500gr
98 Bùi Văn Cư 500gr
99 Nguyễn Thanh Hằng 500gr
100 Nguyễn Văn Xuân 300gr
101 Đỗ Văn Mậu 300gr
102 Nguyễn Quang Học 270gr
103 Trương Công Dương 200gr