Thêm 7 ca nhiễm trong cộng đồng

Khu vực Sorsa có thêm 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó một người phải nhập viện vì điều trị tại nhà 10 ngày không khỏi. 3 ca nhiễm khác được ghi nhận tại Làng Sen.

Ảnh hoạt động