Khi nhà chức trách Ucraina quản lý chặt việc cư trú

Nhằm chống nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhà chức trách Ucraina đang tăng cường quản lý chặt việc cư trú và thường xuyên kiểm tra người nước ngoài.

Ảnh hoạt động

DS ủng hộ 30 năm nhà máy Giày Da Odessa

Hội người Việt Nam: 1000

Trương Văn Hùng: 500

Nguyễn Sỹ Xuân: 500

Hoàng Hữu Ngọc: 500

Nguyễn Văn Long: 400

Nguyễn Văn Thủy: 300

Nguyễn Văn Dần: 300

Lỗ Bá Thực: 300

Nguyễn Văn Sinh: 200

Bùi Đức Lượng: 200

Nguyễn Thị Đình: 100

Nguyễn Doãn Liễn: 100

Phạm Đức Long: 100

Đặng Xuân Tiếu: 100

Bùi Xuân Đông: 100

Nguyễn Bá Tuấn: 100

Nguyễn Hoàng Hà: 100

Nguyễn Hồng Quảng: 300

Nguyễn Xuân Trường: 100

Ngô Xuân Trình: 50

Trần Xuân Hảo: 100

Phùng Đăng Dương: 200

Danh sách đang tiếp nhận thêm tấm lòng của các nhà hảo tâm