Gia đình đã nhận được tro cốt của bà Vũ Thị Nguyệt và ông Phạm Tấn Danh

Chiều ngày 4/7/2024, tại sân bay Quốc tế Nội bài, trong tiết trời mưa dông mát mẻ, cả hai gia đình đã nhận được tro cốt của bà Vũ Thị Nguyệt và ông Phạm Tấn Danh do một bà con trong cộng đồng phát tâm mang về.

Ảnh hoạt động

DS ỦNG HỘ QUỸ VPLSDD VN TẠI ODESSA

STT   Tổ chứcSố tiền
1Đảng ủy BP Odessa100
2Hội NVN tỉnh Odessa300
3Hội ĐH Hà Nam Ninh Odessa100
4Nhóm Admin 500
5CLB Hát cho nhau nghe Odessa100

 

    *** 
1Ông Khanh1500
2Ông bà Mạnh Huyền1500
3Ông bà Hùng Mơ1500
4Ông bà Phúc Linh1000
5Ông bà Lân Thanh550
6Ông bà Hải Anh500
7Ông bà Thôi Nhung 500
8Ông bà Tuệ Quỳnh500
9Ông bà Tuấn Tú370
10Ông bà Long Yến300
11Ông bà Nghị Văn 300
12Ông bà Tước Huệ300
13Ông bà Văn Hương200
14Ông bà Thuận Công200
15Ông bà Hải Huệ200
16Ông bà Trình Mai200
17Ông bà Thủy Liên200
18Ông bà Hoàng Tùng200
19Ông bà Điệu Huế200
20Ông bà Tuyến Ngọc200
21Ông bà Hạnh Hiệp200
22Ông bà Tuấn Hương200
23Ông bà Hải Ngọc200
24Ông bà Tươi Thanh200
25Ông Nguyễn Văn Biển200
26Ông Nguyễn Thành Long200
27Ông Nguyễn Lai Lâm200
28Ông bà Đăng Phương200
29Ông bà Tiến My200
30Ông bà Thanh Hằng200
31Ông bà Thịnh Tốt200
32Ông bà Trọng Đào200
33Ông bà Nguyễn Thị Tình200
34Ông bà Tâm Khôi 200
35Ông bà Hợp Cảnh100
36Ông bà Hùng Vân100
37Ông bà Sỹ Ngọc100
38Ông bà Đại Vinh100
39Ông bà Tiếu Sim100
40Ông bà Tuấn Thúy100
41Ông bà Chính Thực100
42Ông bà Hà Yến100
43Ông bà Thụ Vân100
44Ông bà Minh Hạnh100
45Ông bà Lượng Hương100
46 Ông bà Sơn Tùng 100 
47Ông bà Môn Hiền100
48Ông bà Vịnh Hương100
49Ông bà Tuấn Thủy100
50Ông bà Đức Hải100
51Ông bà Vũ Ty100
52Ông bà Du Hợp100
53Ông bà Trí Hoa100
54Ông bà Thùy Xuân100
55Ông bà Oanh Thúy100
56Ông bà Hoan Hương100
57Ông bà Toán Hường100
58Ông bà Hải Nhung100
59Ông bà Thanh Hiên100
60Ông bà Quân Đại100
61Ông bà Chi Mịn100
62Ông bà Hiệp Khuê100
63Ông bà Nghị Lan100
64Ông bà Tuyết Hoa100
65Ông bà Trọng Thuận100
66Ông bà Việt Hà100
67Ông bà Quy Tính100
68Ông bà Phí Văn Quyết100
69Ông bà Hồng Toàn100
70Ông bà Lan Thủy100
71Ông bà Long Hiền100
72Ông bà Dũng Trung QB100
73Ông bà Trí XM100
74Ông bà Thái XM100
75Ông bà Hương Thành Sorsa100
76Ông bà Dũng Lan Anh100
77Ông bà Long Xuân100
78Ông bà Phúc Mai100
79Ông bà Triều Hiên100
80Ông bà Anh Vân Anh100
81 Ông bà Hảo Liễn100 
82Ông bà Tự Hạnh100
83Ông bà Ngọc Long Sorsa100
84Ông bà Hà Thanh50
85Ông bà Tiến Tuyết50
86Ông bà Dũng Tâm50
87Ông bà Nghĩa Loan50
88Ông bà Hoán Loan50
89Bếp chị em50
90Ông bà Tiềm Huyền100
91Ông bà Huế Hoan3.7
92Ông bà Tuấn Ngoan3.7
93Ông bà Nguyễn Văn Vóc100