Chính phủ Ukraine công bố nghị định, những ai có thể được nhận tiền bồi thường 8 ngàn gr do cách ly vùng đỏ

Công bố Nghị định chính phủ Ukraine, trong đó xác định các dạng hoạt động kinh tế - các tiểu thương và những người làm thuê có thể nhận từ nhà nước tiền bồi hoàn 8 ngàn gr do áp dụng các biện pháp "Vùng đỏ" cách ly.

Ảnh hoạt động