Ukraina hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị với Nga - Liệu sẽ có chiến tranh?

Ở thời điểm này, có thể nói rằng một kỷ nguyên quan hệ giữa Ukraina và Nga đã kết thúc. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký phê chuẩn Luật chấm dứt hiệu lực Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Ukraina và Liên bang Nga, được Quốc hội Ukraina thông qua ngày 6/12/2018. Về phương diện chính thức, Hiệp ước sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Ảnh hoạt động