Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI – nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI diễn ra trong 3 ngày 13-14-15 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Ảnh hoạt động

DS ủng hộ chương trình văn nghệ Xuân Mậu Tuất

1Nguyễn Như Mạnh300
2Đỗ Văn Tước300
3Nguyễn Văn Hùng300
4Nguyễn Văn Sinh300
5Trương Văn Hùng200
6Đỗ Xuân Văn200
7Hồ Văn Thôi200
8Nguyễn Văn Thủy (Liên)200
9Phạm Đức Phúc (Linh)200
10Lê Quốc Sơn200
11Nguyễn Văn Vũ200
12Trần Minh Điệu200
13Nguyễn Văn Đức200
14Nguyễn Văn Vóc100
15Nguyễn Văn Luyện100
16Đặng Xuân Tiếu100
17Tạ Đình Đại100
18Nguyễn Văn Môn100
19Nguyễn Văn Hữu100
20Phạm Quang Sơn100
21Nguyễn Văn Hoan100
22Đinh Văn Oanh100
23Nguyễn Văn Lượng100
24Nguyễn Thế Vịnh (Hương)100
25Trịnh Huy Du100
26Trần Văn Quyết (Luyến)100
27Nguyễn Văn Thủy (Lan)100
28Nguyễn Phúc Tướng100
29Phạm Văn Toán100
30Lê Đức Dự100
31Vũ Bá Nam100
32Nguyễn Xuân Trường50

Danh sách sẽ tiếp tục được bổ sung