Ucraina sáng 31/10: Tiến gần đến con số 9 nghìn ca Covid-19 một ngày

Sáng ngày 31/10/2020, tại Ucraina đã ghi nhận kỷ lục mới 8.752 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ (nhiều hơn ngày hôm qua 440 ca). Cùng trong thời gian này, có 155 bệnh nhân Covid-19 tử vong và 3.902 người khỏi bệnh.

Ảnh hoạt động

DS ủng hộ Quỹ ứng phó dịch Covid-19

ĐSQ Việt Nam tại Ucraina: 10 000 gr

Hội phu quân, phu nhân Đại sứ quán: 6 000 gr

Ông Nguyễn Như Mạnh: 1000 gr

Ông Nguyễn Văn Đức: 1000 gr

Ông Trương Văn Hùng: 1000 gr

Ông Nguyễn Hải Anh: 1000 gr

Bà Vũ Thị An Bình: 1000 gr

Ông Nguyễn Văn Hùng: 1000 gr

Ông Nguyễn Trung Văn: 1000 gr

Ông Nguyễn Văn Sinh: 1000 gr

Ông Đỗ Xuân Văn: 1000 gr

Ông Đặng Đình Ngà: 1000 gr

Ông Lê Văn Tự: 1000 gr

Ông Nguyễn Tấn Thành: 1000 gr

Ông Tạ Đình Đại: 1000 gr

Ông Phùng Văn Sỹ: 1000 gr

Ông Đoàn Văn Trà: 1000 gr

Ông Đặng Xuân Tiếu: 1000 gr

Ông Nguyễn Văn Luyện: 1000 gr

Ông Phạm Đức Long: 1000 gr

Ông Phí Anh Tuấn: 2000 gr

Anh Sinh (vé): 300 gr

Anh Kim Dung: 1000 gr

Chị Đỗ Thị Vân Anh: 500 gr

Anh Nguyễn Đăng Thủy: 500 gr

Hàng khô Hương Tuấn: 1000 gr

Gia đình Tiềm Huyền: 1000 gr

Gia đình Nga Huy: 500 gr

Anh Nguyễn Văn Đô: 500 gr

Chị Nguyễn Thị Hường: 500 gr

Anh Tô Tiến Lực: 1000 gr

Gia đình Sơn Bình: 1000 gr

Anh Nguyễn Xuân Thủy: 1000 gr

Vũ Đức Trường: 5000gr

Nguyễn Văn Hùng: 1000gr

Nguyễn Văn Sinh: 1000gr

Đỗ Xuân Văn: 1000gr

Đặng Đình Ngà: 1000gr

Nguyễn Văn Luyện: 1000gr

Lê Thị Thắng: 1000gr

Bùi Thị Thanh Tú: 1000gr

Nguyễn Kim Dung: Kv 1000gr

Lê Đức Dự: 1000gr

Trần Hoàng Hải: 1000gr

Trịnh Xuân Quy: 1000gr

Nguyễn Trọng Hữu: 1000gr

Phan Mạnh Tiến: 1000gr

Phan Mạnh Tuyên: 1000gr

Võ Công Triều: 1000gr

Lý Quang Tâm: 1000gr

Nguyễn Văn Tuấn (Hảo): 1000gr

Nguyễn Văn Quyết (Nghiên): 1000gr

Hoàng Văn Hoè: 500 Gr

Nguyễn Văn Dũng (Tâm): 500gr

Hoàng Ngọc Tỉnh: 500gr

Nguyễn Văn Bảo: 500gr

Trịnh Xuân Nghị: 500gr

Đỗ Thị Vân Anh (Tầng 8): 500gr

Phạm Văn Toán: 500gr

Nguyễn Đức Phúc: 500gr

Bùi Anh Tuấn (Thu): 500gr

Nguyễn Phi Sơn: 500gr

Nguyễn Kim Cường: 500gr

Nguyễn Kim Hoa Kv: 500gr

Lưu Văn Long: 500gr

Trần Quang Tiến: 500gr

Trương Thành Chung: 500gr

Đinh Văn Dần: 500gr

Nguyễn Doãn Anh: 500gr

Trần Kim Thuỳ: 500gr

Đàm Văn Phóng:500gr

Đỗ Quang Trung: 500gr

Nguyễn Văn Đông: 500gr

Đặng Kim Sự: 500gr

Trần Văn Hiểu: 500gr

Trần Hữu Thuỷ: 500gr

Nguyễn Quốc Tuấn: 500gr

Phan Tiến Dũng: 500gr

Hà Văn Tiến: 500gr

Trần Trọng Nghĩa: 500gr

Trần Xuân Hảo: 500gr

Nguyễn Văn Trình (Kiều): 500gr

Nguyễn Thị Oanh (Già): 500gr

Đinh Văn Oanh: 500gr

Nguyễn Văn Lan: 500gr

Lương Văn Bằng: 500gr

Đỗ Văn Quý: 500gr

Nguyễn Văn Cường (Nhàn): 500gr

Hoàng Văn Lương: 500gr

Nguyễn Văn Môn: 500gr

Trịnh Văn Phái: 500gr

Dương Thị Liêm: 500 Gr

Đỗ Quang Vĩnh: 500gr

Lê Khương Duy: 500gr

Hà Thị Thái: 500gr

Nguyễn Doãn Liễn: 500gr

Phan Mạnh Quyết: 500gr

Nguyễn Thị Hoa (Mạnh): 500gr

Phùng Quang Cường: 500gr

Võ Anh Sơn: 500 gr

Nguyễn Văn Tiến (Hồng): 500gr

Thân Văn Quang: 500gr

Nguyễn Văn Hải (Huyền): 500gr

Phạm Năng Trí: 500gr

Đỗ Công Huân: 500gr

Hán Thị Đoàn: 500gr

Đỗ Minh Vương: 500gr

Dương Văn Lâm: 500gr

Nguyễn Văn Tý: 500gr

Lê Thanh Hoàng Hiệp: 500gr

Nguyễn Hoàng Hà: 500gr

Nguyễn Văn Kết: 500gr

Nguyễn Thanh Hà: 500gr

Nguyễn Văn Thành: 500gr

Trần Kim Hoàn: 500gr

Đàm Văn Sơn (Thảo): 500gr

Trần Văn Nam (Huyền): 500gr

Nguyễn Văn Quy: 500gr

Tô Văn Hoan: 500gr

Đoàn Trường Minh (Hương): 500gr

Đào Văn Kiên (Hằng): 500gr

Nguyễn Văn Cốc: 500gr

Đinh Công Hiệp: 500gr

Vũ Bá Nam: 500gr

Vũ Quốc Chiến (Tú): 500gr

Đỗ Đức Anh (Phương): 500gr

Nguyễn Văn Vững: 500gr

Đỗ Ngọc Long: 500 gr

Nguyễn Doãn Nhâm (Linh): 500gr

Đặng Duy Khánh (Vân): 500gr

Trần Thị Chung (Quý): 500gr

Trần Bá Vượng: 500gr

Bùi Thanh Tân: 500gr

Nguyễn Hoàng Thịnh (Viên) Kv: 500gr

Nguyễn Văn Quyết: 300gr

Nguyễn Ngọc Hưng: 300gr

Hoàng Trung Kiên: 300gr

Phạm Thanh Chương: 300gr

Trần Kim Long: 300gr

Nguyễn Văn Bắc (Lương): 300gr

Đỗ Thị Chúc: 200gr

Hà Văn Quang (Huyền): 500gr

Nguyễn Văn Trường: 300gr

Vũ Thị Kim Chung: 300gr

Bùi Xuân Chỉnh: 500gr

Tổng Công Trình: 500gr

Nguyễn Ngọc Toại: 500gr

Gđ Tùng Hằng: 300

Gđ Yên Thanh: 500

Gđ Trọng Vân: 500

Gđ Thành Hương: 500

Gđ Hùng Thuyết: 500

Gđ Du Hợp: 500

Gđ Công Thuận: 500

Gđ Thuật Hằng: 500

Gđ Định Quế: 500

Gđ Khê Quỳnh: 500

Gđ Hoà Liễu: 500

Gđ Cường Huyền: 500

Gđ Hải Luyến: 500

Gđ Trung Trang: 500

Gđ Thanh Hương: 500

Gđ Đăng Liên: 500

Gđ Hoà Nhung: 500

Gđ Mai Yên: 500

Gđ Thơm Huy: 500

Gđ Khoa Hường: 500

Gđ Duẩn Huyền: 500

Gđ Trọng Đào: 500

Gđ Hoài Nga: 500

Gđ Ngọc Tuyến: 500

Gđ Sinh Vé: 300

Gđ Dương Ngọc: 500

Gđ Định Dương: 500

Gđ Luyện Huyền: 500

Gđ Huy Nga: 500

Gđ Đô Xuyến: 500

Gđ Khải: 300

Gđ Đồng Vân: 500

Gđ Kỷ Hạnh: 500

Gđ Tiến Hường: 500

Gđ Nghị Thiềm: 1000

Gđ Việt Hà: 500

Gđ Sơn Hương: 500

Gđ Tuấn Thuỷ: 500

Gđ Hiếu Ngà: 500

Gđ Tuyên Oanh: 500

Gđ Hải Thịnh: 500

Gđ Thành Thu: 300

Gđ Phong Phương: 500

Gđ Điển Anh: 300

Gđ Lương Hoàn: 300

Gđ Chúng Hương: 500

Gđ Nhung: 300

Gđ Hằng Cường: 300

Gđ Bẩy Lập: 300

Gđ Ngân: 300

Gđ Lan Khánh: 500

Gđ Hạnh Mậu: 500

Gđ Long Quế: 300

Gđ Xuyến: 300

Gđ Hồng: 300

Gđ Chiến Hằng: 500

Gđ Tuyết Minh: 300

Gđ Thịnh Hằng: 300

Gđ Thắng Ngoan: 500

Gđ Dương Hà: 500

Gđ Chính Thuý: 500

Gđ Hải Linh: 300

Gđ Vạn Tuyển: 500

Gđ Phi Anh: 500

Gđ Tám Hồng: 500

Gđ Dũng Bình: 500

Gđ Tươi Xôi: 200

Gđ Tiến Thoa: 300

Gđ Phong Hiền: 500

Gđ Hạnh Giảng: 500

Gđ Hiếu Tuyết: 300

Gđ Thịnh Hương: 500

Gđ Trọng Thuận: 500

Gđ Phúc Linh: 500

Gđ Hưng Thu: 500

Gđ Sơn Trang: 200

Gđ Hồng Toàn: 500

Gđ Cư Hương: 500

Gđ Nghị Hương: 500

Gđ Long Ngọc: 500

Gđ Thọ Mai: 500

Gđ Hải Huệ: 500

Gđ Dung: 500

Gđ Nga Việt: 300

Gđ Hải Ngọc: 500

Gđ Đông Toán: 300

Gđ Ánh Bằng: 200

Gđ Học Bích: 500

Gđ Thịnh Kiều: 500

Gđ Lâm Thân: 300

Gđ Uyên Anh: 300

Gđ Tới Lý: 500

Gđ Tươi Thanh: 1000

Gđ Dũng Hiển: 500

Gđ Tám Phương: 500

Gđ Nghị Tuyết: 500

Gđ Hồng Huyền: 300

Gđ Khang Hà: 300

Gđ Phương Hồng: 300

Gđ Tình: 500

Gđ Hùng Hồng: 500

Gđ Kiên Quý: 300

Gđ Ánh Sử: 500

Gđ Phương Nga: 200

Gđ Trung Ngọc: 300

Gđ Hùng Quyên: 400

Gđ Xuân Thuỳ: 300

Gđ Bảo Liên: 300

Gđ Lành Hoà: 300

Gd Thọ Huyền: 300

Gđ Thuật Trâm: 300

Gđ Đức Hoa:  300

Gđ Chọt Lina: 300

Gđ Thành Hồng: 300

Gđ Dũng Hoài: 500

Gđ Dũng Hà: 300

Gđ Điệp Hiền: 300

Gđ Thái: 800

Gđ Sơn Phương: 300

Gđ Quân Hà: 500

Gđ Đại Hà: 300

Gđ Phan: 500

Lý Đức Khôi: 500

Nguyễn Văn Phú: 500

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm!