Nhìn lại chặng đường 28 năm Giày - Da Odessa

Báo Người Việt Odessa xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Đình - nguyên Đội phó nhà máy giày tại Lễ kỷ niệm 28 ngày giày da Odessa. Bài phát biểu nhấn mạnh, những cựu công nhân Giày – Da luôn là lực lượng nòng cốt và tích cực trong công tác xây dựng cộng đồng.

Ảnh hoạt động

Đài tiếng nói Việt Nam
Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam