Ảnh hoạt động

DS ủng hộ chương trình văn nghệ Xuân Mậu Tuất

Nguyễn Như Mạnh:300

Đỗ Văn Tước:300

Nguyễn Hoàng Lân (Thanh):300

Nguyễn Văn Hùng:300

Nguyễn Văn Sinh:300

Hồ Văn Thôi:200

Trương Văn Hùng:200

Đỗ Xuân Văn:200

Nguyễn Văn Thủy (Liên):200

Phạm Đức Phúc (Linh):200

Lê Quốc Sơn:200

Nguyễn Văn Vũ:200

Trần Minh Điệu:200

Nguyễn Văn Đức:200

Công Ty Kicofood:200

Nguyễn Trung Văn:200

Nguyễn Văn Dần (Thịnh):200

Phí Anh Tuấn (Tú):200

Nguyễn Văn Vóc:100

Nguyễn Văn Luyện:100

Đặng Xuân Tiếu:100

Tạ Đình Đại:100

Nguyễn Văn Môn:100

Nguyễn Văn Hữu:100

Phạm Quang Sơn:100

Nguyễn Văn Hoan:100

Đinh Văn Oanh:100

Bùi Đức Lượng:100

Nguyễn Thế Vịnh (Hương):100

Trịnh Huy Du:100

Trần Văn Quyết (Luyến):100

Nguyễn Văn Thủy (Lan):100

Nguyễn Phúc Tướng:100

Phạm Văn Toán:100

Lê Đức Dự:100

Vũ Bá Nam:100

Lê Bá Hùng:100

Đỗ Văn Tuấn:100

Lý Quang Tâm:100

Trương Thúy Hạnh:100

Dương Văn Lâm:100

Nguyễn Văn Đăng:100

Dương Văn Trình:100

Lê Văn Tự:100

Dương Văn Quyết:100

Nguyễn Văn Lâm:100

Nguyễn Văn Đông:100

Nguyễn Văn Yên:100

Vũ Thị An Bình:100

Đoàn Văn Trà:100

Phạm Quang Dũng:100

Nguyễn Văn Tiến:100

Nguyễn Duy Linh:100

Phạm Đức Long:100

Cao Đức Tuấn:100

Hàng Khô Tuấn Hương:100

Trịnh Hồng Cường (Kim):100

Hàng Khô Sơn Điệp:100

Chu Văn Hoán:100

Phan Huy Hoàng:100

Hoàng Văn Tùng:100

Phí Mạnh Quyết:100

Nguyễn Văn Thanh (Hằng):100

Trần Hồ Nguyên (Tâm):100

Phạm Năng Trí:100

Lý Đức Khôi:100

Nguyễn Khắc Đức (Oanh):100

Đỗ Xuân Khánh (Phú):100

Hàng Khô Lộc Êm:100

Phan Văn Chính (Thực):100

Trần Quang Tiến (Tuyết):100

Nguyễn Thành Long (Quyến):100

Nguyễn Văn Sơn (Sơn Tùng):100

Nguyễn Bửu An (Phương):100

Tạ Đình Quân (Vân Anh):100

Trần Hữu Bằng (Tú Tuấn):100

Bùi Anh Chi (Mịch):100

Đoàn Văn Tuấn:100

Trần Văn Sinh:100

Đàm Văn Phóng (Huế):100

Vũ Ngọc Huy:100

Nguyễn Văn Long (Long Yến):100

Hoàng Hữu Ngọc (Ngọc Tuyến):100

Nguyễn Xuân Trường:50

Nguyễn Tấn Thành:50

Trần Sách Hưng:50

Doãn Thanh Tùng:50

Nguyễn Văn Châu:50

Nguyễn Thị Hạnh (Minh):50

Hồ Sỹ Hải:50

Nguyễn Văn Tiệp:50

Đỗ Như Tiến:50

Nguyễn Thị Hợp (Cảnh):50

Nguyễn Hoàng Anh:50

Đàm Xuân Hải:50

Dương Thành Chúng:50

Nguyễn Văn Nghị (Hương):50

Ngô Văn Trọng(Vân):50

Trần Thị Hải:50

Nguyễn Thị Tình:50

Hoàng Trung Hiếu (Ngà):50

Trần Văn Kỳ (Hạnh):50

Võ Văn Trọng (Đào):50

Đậu Văn Trọng (Thuận):50

Nguyễn Văn Dũng (Tâm):50

Lương Văn Bằng:50

Lưu Quang Thạch:50

Nguyễn Bá Tuấn:50

Nguyễn Văn Bốn (Kim):50

Đỗ Văn Sinh:50

Hoàng Quốc Bảo (Thanh):50

Nguyễn Thị Hoa (Sử):50

Hoàng Văn Tuấn (Vân):50

Tạ Đình Nghĩa (Loan):50

Hoàng Thế Mạnh:50

Nguyễn Hữu Thụ (Vân):50

Tuấn Hòa:50

Phạm Chiến Công:50

Tô Văn Hoan (Huế):50

Gđ Thanh Tươi:50

Đỗ Quang Trung:50

Nguyễn Thanh Hà:50

Bùi Xuân Chỉnh:50

Trịnh Văn Phái:50

Trịnh Xuân Quy:50

Trần Kim Thuỳ:50

Đinh Thị Nhung:50

Nguyễn Tuấn Tú (Khang):50

Nguyễn Hoàng Hà:50

Vũ Anh Dũng:20

Đỗ Thị Quyên (Hùng):20

Nguyễn Văn Tiến (Hường):20

Nguyễn Xuân Phong (Phương):20

Nguyễn Tiến Hưng (Thu):20

Dương Văn Duẩn (Huyền):20

Lê Văn Thành (Hương):1000 gr

Bùi Văn Tiến:1000 gr

Đỗ Văn Trường (Hồng):1000 gr

Đặng Đình Ngà:1000 gr

Nguyễn Văn Đàn (Vân Anh):1000 gr

Chu Thị Lan (Lâm):1000 gr

GĐ Hùng (Thuyết):1000 gr

Trần Thanh Hải (Ngọc):1000 gr

Lê Văn Thành (Hương):1000 gr

Phạm Văn Thanh (Hương):1000 gr

Nguyễn Văn Chính (Thúy):600 gr

Trương Công Dương (Hà):600 gr

Bùi Văn Cư:600 gr

Dương Văn Chiến:500 gr

Nguyễn Trung Hải (Luyến):500 gr

Nguyễn Văn Học:500 gr

Lê Khánh Hoài:500 gr

Phạm Thanh Hải:500 gr

Vũ Thị Thơm:500 gr

Nguyễn Công Giảng:500 gr

GĐ Lành Hòa:500 gr

GĐ Bắc Lương:500 gr

Dương Công Chiến:500 gr

GĐ Dũng Hoài:500 gr

Trần Đình Đức Thịnh:500 gr

Nguyễn Như Hải Huệ:500 gr

Đào Văn Thành (Thu):500 gr

Phạm Viết Sử:500 gr

Vũ Văn Khánh (Lan):500 gr

Quản Trọng Cường (Huyền):500 gr

Nguyễn Thị Hoa (Phong):500 gr

Nguyễn Ngọc Ánh:500 gr

Võ Hùng Định:500 gr

Phùng Đăng Sơn:500 gr

GĐ Thắng Ngoan:500 gr

Quản Trọng Hùng:500 gr

GĐ Trung Trang:500 gr

Vũ Văn Tiến (thoa):500 gr

Bùi Thanh Tân ​:500 gr​

Nguyễn Văn Huấn:500 gr

Lê Thanh Hoàng Hiệp:500 gr

Nguyễn Quốc Tuấn:500 gr

Tuấn Giang​:500 gr

Đỗ Công Huân​:500 gr

Nguyễn Thị Oanh (Bắc):500 gr

Liêm Chuyên ​:500 gr

Đỗ Ngọc Long ​:500 gr

Phùng Anh Tuấn:500 gr

Nguyễn Thị Oanh (Gìa):500 gr

Trần Văn Tùy:500 gr

Đô Trúc ​​:500 gr

Đỗ Quang Vĩnh ​:500 gr

Vũ Thị Vân Anh ​:500 gr

Trần Trọng Nghĩa:500 gr

Trần Xuân Hảo ​:500 gr

Tú Tầng 9​​:500 gr

Trần Văn Hiểu​:500 gr

Phạm Thanh Trương:500 gr

Phan Thị Kiều ​:500 gr

Phan Tiến Dũng ​:500 gr

Hoàng Ngọc Tỉnh:500 gr

Hoàng Ngọc Anh:500 gr

Phùng Quang Cường:500 gr

Lê Khương Duy ​:500 gr

Đặng Văn điền​:500 gr

Nguyễn Kim Cường:500 gr

Nguyễn Doãn Liễn:500 gr

Nguyễn đức Phúc:500 gr

Nguyễn Danh Lan:500 gr

Đinh Văn Dần ​:500 gr

Nguyễn Văn Quyết (Nhàn):500 gr

Trần Xuân Quang (Phượng):500 gr

Trần Hữu Thủy ​:500 gr

Đức Anh Phương​:500 gr

Nguyễn Mạnh Hà (Linh):500 gr

Nguyễn Văn Cốc ​:500 gr

Hà Văn Tiến ​:500 gr

Hoàng Trung Dũng:500 gr

Hoàng Văn Án ​:500 gr

Nguyễn Huy Cường:500 gr

Hoàng Minh Bái ​:500 gr

Bùi Anh Tuấn ​:500 gr

Đỗ Minh Vương​:500 gr

Nguyễn Chí Thanh:500 gr

Đặng Kim Sự ​:500 gr

Vũ Kim Chung (Thái):500 gr

Nguyễn Văn Phú ​:500 gr

Nguyễn Doãn Anh:500 gr

Nguyễn Ngọc Hưng:500 gr

Hoàng Trung Kiên:500 gr

Nguyễn Văn Tí (Dung):500 gr

Sơn Hoa ​​:500 gr

Hà Văn Hiếu ​:500 gr

Nguyễn Văn Vững:500 gr

Trương Công An:500 gr

Nguyễn Văn Thành:500 gr

Lã Ngọc Dương:500 gr

Hoàng Văn Tùng:500 gr

Nguyễn Văn Đăng:500 gr

Hoàng Văn Hòe​:500 gr

Nguyễn Viết Bảo:500 gr

Nguyễn Văn Ninh (Thúy):500 gr

Ngô Xuân Trình (Tuyến):500 gr

Minh Hương:​400 gr

Vũ Quốc Chiến:300 gr

Phan Mạnh Tiến:300 gr

Hoàng Văn Lương:300 gr

Hà Văn Quang ​:300 gr

Bùi Thanh Tiến ​:300 gr

Đỗ Ngọc Quý ​:300 gr

Ánh Lan ​​:300 gr

Hồng Anh ​​:300 gr

Bế Văn Tùng ​:300 gr

Nguyễn Văn Mạnh:300 gr

Trần Kim Long ​:300 gr

Bùi Xuân đông:300 gr

Dương Tuấn Dũng:200 gr

Gđ Sơn Trang:200 gr

Nguyễn Thị Hồng Nga:200 gr

Gđ Thu Ngân:200 gr

Gđ Lành Hồng:200 gr

Gđ Luyện (Huyền):200 gr

Gđ Hồng Huyền:200 gr

Nguyễn Bá Việt:200 gr

Hán Thị Đoàn ​:200 gr