Chuyện người bán nước chè rong

Đã bao năm rồi đồng hành cùng dân chợ búa mưu sinh tại Trung tâm thương mại mang tên viện sĩ hàn lâm Барабашова – Kharkov, có một nhóm người già trẻ gái trai khoảng trên dưới 100, cần cù siêng năng, chăm chỉ làm ăn “kiếm từng xu tiết kiệm từng hào” để tồn tại và duy trì cuộc sống nơi hải ngoại. Rất đáng được trân trọng.

Ảnh hoạt động