Tham quan Lviv kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

Để tôn vinh vẻ đẹp và sự công hiến của người phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 hàng năm là dịp để một nửa dân số còn lại được nghỉ ngơi đặc biệt, không chỉ thế duy nhất một ngày, mà cứ đến những ngày đầu tiên của tháng 10, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng dành cho các bà, các mẹ, cho những người con gái được yêu thương.

Ảnh hoạt động