Bao giờ hết mưa trời lại sáng

Người xưa có câu “sau cơn mưa trời lại sáng”, ý nói tình hình bất ổn, không thuận lợi nào rồi cũng sẽ đến lúc qua đi và mọi việc sẽ trở lại bình thường. Đây cũng là câu nói động viên mọi người giữ vững niềm tin vào tương lai. Dù biết là thế nhưng cơn mưa tại Ucraina thời gian qua đã kéo dài gần hai năm mà vẫn chưa thấy tạnh

Ảnh hoạt động

Đài tiếng nói Việt Nam
Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam