Người Việt Odessa
VTC10-NETVIET: Chuyện về Hội người Việt tại Odessa, Ucraina

VTC10-NETVIET: Chuyện về Hội người Việt tại Odessa, Ucraina

Phóng sự chân thực, sinh động của kênh truyền hình VTC10-NETVIET về cuộc sống sinh hoạt, làm ăn và công tác Hội Đoàn của cộng đồng người Việt tại Odessa.
02/02/2019 13:59