Người Việt Odessa
ĐU BP - BCH Hội và gia đình ông Nguyễn Văn Huấn báo tin buồn

ĐU BP - BCH Hội và gia đình ông Nguyễn Văn Huấn báo tin buồn

ĐU BP, BCH Hội Người VN tỉnh Odesa, Ban quản trị Làng Sen và gia đình ông Nguyễn Văn Huấn, vô cùng thương tiếc báo tin:
08/12/2023 12:38
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Tú Hoà

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Tú Hoà

Mẹ của chúng tôi là bà: Cao Thị Đa, nguyên quán xã Tỉnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Do tuổi cao sức yếu, bà đã về với tổ tiên lúc 20:36 ngày 18 tháng 11 năm 2023 (hưởng thọ 88 tuổi). Nay, mẹ của chúng tôi đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà.
22/11/2023 09:27
Gia đình ông bà Tú Hòa thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Tú Hòa thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
18/11/2023 15:11
Lời cám ơn của gia đình ông bà Hương Thành

Lời cám ơn của gia đình ông bà Hương Thành

Bố của chúng tôi là cụ: Nguyễn Đình Sùng, Sinh ngày: 01/02/1918, Mất ngày 14/10/2023 (tức ngày 30/08 Âm lịch), Hưởng thọ 105 tuổi. Nay, bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
16/10/2023 04:25
Gia đình ông bà Hương Thành thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Hương Thành thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
15/10/2023 05:26
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Thu Hưng

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Thu Hưng

Bố của chúng tôi là cụ: Đào Văn Pháp, Sinh ngày: 22/02/1933, Mất ngày 08/10/2023 (tức ngày 24/08 Âm lịch), Hưởng thọ 91 tuổi. Nay, bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
10/10/2023 04:30
Gia đình ông bà Thu Hưng thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Thu Hưng thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
08/10/2023 05:56
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Hằng Tùng

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Hằng Tùng

Bố của chúng tôi là cụ: Trần Hữu Tùng. Sinh ngày: 06/09/1936, mất ngày 09/08/2023 (tức ngày 23/06 âm lịch). Hưởng thọ 87 tuổi.Nay, bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
11/08/2023 23:00
Gia đình ông bà Hằng Tùng thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Hằng Tùng thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
09/08/2023 15:00
Lời cảm ơn của ông Nguyễn Văn Tấn và gia đình

Lời cảm ơn của ông Nguyễn Văn Tấn và gia đình

Bố của chúng tôi là cụ: Nguyễn Văn Độ, Sinh năm: 1934, mất ngày 23/07/2023 (tức ngày 06/06/2023 Âm lịch), Hưởng thọ 90 tuổi. Nay bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
27/07/2023 15:00
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Êm Lộc

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Êm Lộc

Bố của chúng tôi là cụ: Phạm Văn Khiêm, Sinh năm: 1936, mất ngày 25/07/2023 (tức ngày 08/06/2023 Qúy Mão), Hưởng thọ 88 tuổi. Đến nay, bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
27/07/2023 15:00
Gia đình ông bà Êm Lộc báo tin buồn

Gia đình ông bà Êm Lộc báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
25/07/2023 03:55

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN