Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Quân Bình

Mẹ của chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Nhu, sinh ngày 18/10/1943, mất ngày 10/3/2023 (tức ngày 19 tháng  2 năm Quý Mão). Hưởng thọ 81 tuổi. Nay mẹ của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
17/03/2023 16:00
Gia đình ông bà Hòe Hường thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Hòe Hường thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
12/03/2023 12:52
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Tới Hồng

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Tới Hồng

Mẹ của tôi là cụ: Bùi Thị Mão, sinh năm 1939, mất ngày 04/03/2023 (tức ngày 13/02/2023 âm lịch). Hưởng thọ 85 tuổi. Đến nay mẹ của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
06/03/2023 17:00
Gia đình ông bà Tới Hồng thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Tới Hồng thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
04/03/2023 22:00
Lời cảm ơn của gia đình ông Hoàng Văn Khước

Lời cảm ơn của gia đình ông Hoàng Văn Khước

Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông: Hoàng Văn Khước, sinh ngày 19/06/1958. Mất ngày 01/03/2023 (tức là ngày 10/02 năm Quí Mão), hưởng thọ 66 tuổi. Nay đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
03/03/2023 15:00
Lời cảm ơn của gia đình anh chị Duẩn Huyền

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Duẩn Huyền

Bố tôi là: cụ Dương Văn Luật, sinh ngày 06/05/1949, mất ngày 28 /2/2023 (tức ngày 9/2/2023 âm lịch). Hưởng thọ 75 tuổi. Đến nay bố của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
02/03/2023 15:00
Gia đình ông Hoàng Văn Khước thông báo tin buồn

Gia đình ông Hoàng Văn Khước thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin :
01/03/2023 07:00
Gia đình anh chị Duẩn Huyền thông báo tin buồn

Gia đình anh chị Duẩn Huyền thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
28/02/2023 07:17
Gia đình anh Đỗ Ngọc Long thông báo tin buồn

Gia đình anh Đỗ Ngọc Long thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
25/02/2023 15:00
Gia đình ông bà Tiền Ngoan thông báo tin buồn

Gia đình ông bà Tiền Ngoan thông báo tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
18/02/2023 09:00
Lời cảm ơn của gia đình ông bà Trương Văn Hùng, Trịnh Kim Vân, Trịnh Xuân Qui và Nguyễn Thị Tính

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Trương Văn Hùng, Trịnh Kim Vân, Trịnh Xuân Qui và Nguyễn Thị Tính

Mẹ của chúng tôi cụ Nguyễn Thị An, sinh ngày 01/01/1930, mất ngày 30/01/2023 (tức ngày 09/01/2023 âm lịch). Hưởng thọ 94 tuổi. Đến nay mẹ của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
15/02/2023 12:00
Lời kêu gọi giúp đỡ lo hậu sự và đưa tro cốt về Việt Nam

Lời kêu gọi giúp đỡ lo hậu sự và đưa tro cốt về Việt Nam

Ngày 6/2, Cảnh sát Odessa phát hiện một thi thể người châu Á nghi là người Việt Nam trong tình trạng rất thương tâm tại một nhà kho trong khu vực Avangar. Hiện tại, nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.
11/02/2023 17:00