Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Bài cúng tháng bảy Vu Lan, xá tội vong nhân và cầu siêu giải nghiệp

Thứ hai, 28/08/2017 | 16:19

 

Tác giả: Trịnh Yên

ĐÔI LỜI KÍNH BẠCH:

Tôi có nghiên cứu về các bài cúng xưa nay, thấy người soạn sách cúng lễ đa số viết bài chưa ổn về ý nghĩa, nội dung và sắp xếp ngôi thứ được lễ và được cúng, do kiến thức chắp vá lễ nọ với lễ kia, cầu thần phù cảm tính không đúng chuẩn chủ sự, cho nên văn thỉnh, sớ cầu, điệp ghi pháp nhân của các Ngài có chỗ “sáo”, có chỗ “mê”, có chỗ vô nghĩa…

Nay soạn ra bài cúng này để hiến cho người cần dùng vào tháng Bảy thực hiện lễ cúng tại gia.

Các cụ ta xưa cúng lễ nào thì nghi thức ấy, có nghĩa cúng lễ Vu Lan bồn thì chỉ duy nhất nghi thức Vu Lan bồn; cúng Xá tội Vong Nhân cũng không lai sang các lễ nghi khác.

Ngày nay việc hội nhập văn hóa và đời sống, tôn giáo và lễ nghi có phần vấp phải sự bận rộn trước xã hội đa năng, đang dạng và phát triển, vì thế mà ý thức chung thấp kém hơn, nhân tâm cá thể nhạt nhòa hơn…ngay cả đời sống và sinh hoạt trong gia đình cũng có phần “xa xôi” với nhau hơn…vì thế mà công thức “hệ thống lại các vấn đề” được vận dụng “đi một được ba”: ba nghi lễ, ba tiện dụng và ba hiểu biết thông qua lễ nghi tháng Bảy chỉ cần thực hiện một lần.

Mặt khác chúng tôi cũng được sự “gợi ý mở” của các chư Thánh Thần xin được chuyển thể văn khấn “gộp” cho Lễ nghi tháng Bảy thì rất tiện cho cả trần thế và tâm linh dưới âm, trong khi các trạng thái cần cúng tháng Bảy là “Cứu độ vong linh có tội, bơ vơ vô định”; “Báo hiếu cha mẹ và tổ tiên”; “Giải oan, giải nghiệp cho người sống lẫn người chết”…đều là một mối liên quan đến “Văn hóa Địa Ngục”, không gì bằng gỡ “mối tơ vò” ở Địa ngục và chủ động cho người thời nay nếu chưa biết thì biết được Địa ngục, hiểu thấu Địa ngục thì ắt chấn chỉnh được việc làm và hành vi thất đức, triệt thiện, bất nghĩa và đoản trí trong chữ Đạo, Hiếu, Thiện, Chủng, tránh được cách nhìn u tối, bản năng tàn nhẫn, thấp hèn và ý chí chấp cháp của kẻ vẽ chuyện vu oan giáng họa, người bị vua oan giáng họa (thù hận); hạn chế được những kẻ gây ác, làm ác nếu nhìn thấy, hiểu thấu được Địa ngục thì…hòa bình, hạnh phúc và yêu thương, bác ái, vị tha và khoan dung sẽ hợp thành xã hội đại đồng trong nhân ái hôm nay và mai sau.

Căn cứ vào cách làm “gộp” lễ nghi tháng Bảy của nhà Phật (ở các chùa hiện nay), các nhà sư đã sử dụng, vận dụng các Bộ Kinh Phật, tiết Kinh, Khoa cúng…và lập đàn phù hợp cho ứng phó nội dung các lễ cúng tháng Bảy nói trên, chúng tôi cho là hợp lý hoàn cảnh và thời cuộc hiện nay. Kính mong được người cao tri kiến chỉ giáo tiếp.

CHUẨN BỊ THỬA LỄ

Thửa lễ: Gồm 3 mâm: Mâm cúng thần linh và Gia tiên ở Ban thờ trong nhà (tùy mặn, chay do tâm chủ); mâm cúng Trời Đất để ở ngoài sân (không có sân thì để ban công, mái hiên) và mâm cúng chúng sinh (nên bố thí cho chúng sinh vào ngày lễ này). Vàng mã tùy tâm sắm liệu theo truyền thống dành cho Lễ Nghi Bạt độ Gải Oan, Vu Lan Báo hiếu và Xá tội Vong nhân. Nên cúng đúng ngày Rằm tháng Bảy, giờ nào cũng được “Tâm cúng Thần nhận, cảnh nghèo Thánh chứng, tính ngu, u tối, Thánh sẽ khai quang…miễn là y phục chỉnh tề, tâm ý kính cẩn, lời khấn y văn, rõ giọng thì ắt được chứng minh công đức và phả độ. Nam Mô A Di Đà Phật !

 

VĂN KHẤN

 

Hôm nay là ngày …….tháng……. năm……… (âm lịch).

Chúng con tên là : (đại diện)……………………………………………………tuổi:…………………..

Và các thành viên trong gia đình tên là: (tên, tuổi):…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trú tại địa chỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng con thành tâm thửa lễ này tại gia gồm có hương, hoa, trầu nước, quả thực vật phẩm, xôi, gà, rượu, thuốc, ngũ sắc trên ban, tiền vàng âm dương đã đủ. Nay xin kính cẩn tấu rằng:

- Con kính lạy Chín Phương Trời, Mười Phương Phật, Chư Phật Mười Phương.

- Con kính lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

- Con kính lạy Quán Thế Âm và 33 vị Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, thiết lập Đại Bi Thần Chú. Con kính lạy các đẳng cấp Phật, Thánh, Thần, Tiên và Hội đồng Thập Điện Diêm Vương cai quản các tầng Địa ngục, quản lý Luân hồi, giáng tai ngục Ác, giảm án ngục Ngu, giải oan ngục Tối nối kết Tâm linh, giải nghiệp ngục Đọa đa mang… khuyến tâm Thiện Đức và Đại xá Vong nhân tháng Bảy đáp ứng an lành cho cả Ba cõi.

- Con Kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng sinh ở cõi Trời Rồng mà thấu hiểu, mà thương xót cho nghiệp chướng con người thường tích những tham, sân, si mà hóa thành muôn đời tội lỗi, sớm bị rời kiếp người, tối bị đọa Địa ngục Ngã quỷ, chẳng biết kêu ai ngoài thân nhân máu mủ ruột thịt.

- Con kính lạy bậc đại hiếu Mục Càn Liên Bồ Tát đã thành tấm gương quảng đại chẳng quản muôn trùng gian khổ cầu xin các chư thánh tăng hợp lực gia tâm báo hiếu cứu được mẫu thân bị đọa Ngục Ác.

- Con kính lạy các bậc trí giả tạo ân, anh hùng chính nghĩa cùng các vong linh thuận mệnh Thiện Đức, được hưởng cõi Thiên Đường Cực Lạc hay cai quản các Địa ngục Tham, Giận, Dối trá, Ngu đần, Rồ dại…Địa ngục Lửa sắt, Lửa đồng, Mài xương, Xẻ thịt …tàn khốc vô cùng, muôn thời chịu khổ vô định thời gian…Nay chúng con xin được nương tựa Ngọc Hoàng, Phật, Thánh, Thần, Tiên, các vua Diêm Vương, các chư tăng và cư sĩ nhân hậu để đồng phát tâm ứng cứu các vong hồn thân nhân của chúng con có cơ được giảm tội, xá tội và giải thoát.

Xin kê danh sách các vong linh thân quyến của chúng con (ghi tên người mất ngày tháng năm, chôn ở địa chỉ nào và đọc):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Danh sách quá dài thì ghi sang tờ khác, khi đọc gọi là đính kèm)

- Con kính lạy các Đấng Thần Linh Việt Nam kể từ thuở đẻ đất, đẻ nước hướng đạo lên Trời, hướng đời sống Thiện, đồng nguyện thuận ứng Can, Chi, đồng quy Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa để cân bằng Thế giới Tâm linh mà cảm hóa Đức đời: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín được ứng vào Văn khấn này mong được Bạt độ cả người trần lẫn vong hồn trong gia đình chúng con hợp đủ cả hai họ nội ngoại xin được có mặt trước đàn lễ này để nhất tâm kính bái thập phương chư Phật, chư Tam Bảo cùng toàn thể cõi Âm Ty:

Khai quang u tối trong tâm

Ác về cõi ác, Thiện căn lại tầm…

 

Như ngọn đèn sáng

Đức Mục Càn Liên

Đi xuyên Địa ngục

Bảy đường, Sáu lối

Luân hồi vẫn đợi

Bài kệ còn đây:

Kể chuyện cõi chết

Chẳng gì sợ hết

Nên đọc để răn

Sinh hồn Thiện căn

Chịu nhân quả Tốt

Sinh hồn Ác độc

Lãnh hậu quả Dữ

Sống nên biết đủ

Chết nên thấu âm

Cơ hội tất tật

Ở cả đường trần

Sống tham vác mang

Chết khỏi nắm cầm

Hồn vượt Bảy cữ

Thất thất lai tuần

Xét công tội thân

Luận qua trung ấm

Vong qua cửa cấm

Sáu nẻo tòng duyên

Luân hồi chính kiến

Lương thiện hợp thuyền

Tội ác phải chuyển

Các tầng Địa Ngục

Nhập Quỷ Môn Quan

Dằng dặc Hoàng Tuyền

Đến Tam Sinh Thạch

Thương Vọng Hương Đài

Vượt cõi Vong Xuyên

Về đình Mạnh Bà

Lên cầu Nại Hà

Tùy duyên chọn lối

Điểm số u tối

Luân hồi tính ra

Đầu thai Sáu ngả

Kinh hồn, khiếp vật

Tính sổ quỷ ma

Chẳng mới cũ Ta

Ba hồn bảy vía

Nam tử thấm thía

Địa ngục vạn đèo

Bên kia chín vía

Nữ mạng phải gieo

Giữa sông Tam Đồ

Giữa hồ Vong Xuyên

Ngàn phách chẳng yên

Lây lan thân quyến

Phải tội lưu luyến

Âm Ty không nhà

Hồn tàn ma dại

Xiết câu phải, trái

Biết bao giờ ra?

Can qua dông tố

Phiêu linh phiêu linh

Nên quảng việc Hiếu

Để thắm chữ Tình

Đừng tạo nghiệp oan

Đừng làm việc ác

Đừng bác việc Thiện

Đừng quên lời hứa

Đừng bửa, đừng chằng

Đừng sống hung hăng

Đừng theo trộm cướp

Đừng tham lộc nước

Đừng giận bỏ nhau

Đừng si mê bạc

Đừng cá đừng đề

Chuốc vận tay trắng

Ngàn trùng phận đắng

Vạ tràn bất nhân

Muôn việc thất đức

Ngày mai thất thần

Vong chìm Địa ngục

Khiếp oán trả ân

Chỉ còn sám hối

Lê thân, lê thân…

Nên :

Niệm A Di Đà

Cầu về Cực Lạc

Ma ha tiếp dẫn

Xá tội vong nhân

Giải oan toàn phần

Trọn tâm hiếu đễ

Nhớ nhé, nhớ nhé…

 

Nam mô Địa Ngục Thập Điện Diêm Vương

Thập phương chư Phật

Vị tha, khoan dung, ân xá vong linh tội lỗi…

Cẩn tấu, cẩn tấu, cẩn tấu.

 

(Xin đọc bài viết dưới sẽ hiểu Địa ngục và Văn khấn này)