Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ hoạt động từ thiện cho địa phương

Thông qua đơn vị chi hội cơ sở hoặc có thể chuyển qua Ban quản lý chợ, Ban từ thiện Hội Người VN tiếp tục nhận ủng hộ hoạt động từ thiện cho địa phương đến cuối tháng 10. Dưới đây là danh sách các gia đình, cá nhân đã ủng hộ:
16/10/2017 00:27

Danh sách bà con "Sàn giao dịch" ủng hộ gia đình nạn nhân bị cướp tấn công

Ngay khi nghe tin xảy ra vụ trấn cướp dã man, rất nhiều tấm lòng của bà con cộng đồng chia sẻ nỗi đau, ủng hộ gia đình bị cướp tấn công gây thương tích nặng. 
13/04/2017 17:04

Dệt Kim Unteksgroup

Dệt Kim Unteksgroup