Người Việt Odessa
Danh sách các nhà hảo tâm đã tài trợ giúp đỡ 6 cháu mồ côi

Danh sách các nhà hảo tâm đã tài trợ giúp đỡ 6 cháu mồ côi

Ngày 7/4/2016 ông Phù Văn Vinh đại diện cho ban từ thiện của cộng đồng người Việt tại thành phố Ô-đét-xa nước cộng hoà U-crai- na đã mang quà đến trao tận tay cho sáu cháu mồ côi con của anh chị Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Thị Ngoan không may mất sớm.
08/04/2016 18:21

Dệt Kim Unteksgroup

Dệt Kim Unteksgroup