Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách hội viên đã đóng hội phí năm 2021

Thứ hai, 06/12/2021 | 22:40

l. Khu vực Làng Sen:

1Nguyễn Văn Sinh 
2Đỗ Xuân Văn
3Đỗ Thị Hương
4Đặng Đình Ngà
5Nguyễn Thị Thuý Nga
6Nguyễn Văn Hùng
7Trần Thị Mơ 
8Nguyễn Văn Môn
9Nguyễn Thị Hiền
10Hoàng Ngọc Tỉnh
11Nguyễn Thị Ngọc
12Nguyễn Thị Chiến
13Phan Tiến Dũng 
14Trương Thành Chung
15Trần Xuân Hảo
16Vũ Thị Khuyên
17Trần Trọng Nghĩa 
18Đỗ Quang Vĩnh
19Vũ Thị Vân Anh 
20Trần Đức Tuỳ
22Nguyễn Phi Sơn
22Nguyễn Thị Oanh 
23Nguyễn Thị Hoa 
24Đỗ Công Huân 
25Bùi Thu Trang 
26Dương Thị Liêm
27Lê Thanh Hoàng Hiệp
28Nguyễn Thị Thu Hồng
29Đỗ Quang Chung
30Võ Thị Hồng
31Nguyễn Văn Huấn
32Trần Hữu Thuỷ
33Võ Anh Sơn
34Đỗ Ngọc Quí
35Lê Thị Hoa 
36Trịnh Xuân Qui
37Nguyễn Thị Tính
38Vũ Quốc Chiến
39Dương Văn Lâm
40Vũ Thu Nga
41Nguyễn Văn Dũng
42Trần Thị Tâm
43Nguyễn Văn Quyết
44Trần Kim Thuỳ
45Phan Thị Thanh Xuân
46Nguyễn Văn Hoan
47Trần Thị Hương
48Lương Văn Bằng
49Lê Thị Thu Hương 
50Nguyễn Danh Lan
51Nguyễn Thị Thục
52Đặng Văn Điền
53Nguyễn Thị Nam
54Trần Thị Hoà
55Nguyễn Hoàng Hà
56Nguyễn Kim Cường
57Nguyễn Văn Tiến
58Nguyễn Quốc Tuấn 
59Tô Thị Ngoan 
60Hoàng Văn Hoè 
61Nguyễn Văn Đức 
62Đoàn Trường Minh 
63Phạm Văn Toán  
64Nguyễn Thị Hường
65Đàm Xuân Phóng
66Trần Thị Huế
67Trịnh Xuân Nghị
68Hoàng Trung Kiên 
69Trần Quang Tiến
70Đào Thị Bạch Tuyết
71Nguyễn Văn Phú 
72Trần Thị Oanh 
73Phạm Thị Phiến
74Lý Đức Vương 
75Trần Kim Long
76Nguyễn Văn Tuấn
77Vũ Thị Kim Chung
78Hoàng Văn Lương 
79Phạm Văn Sơn 
80Võ Công Triều 
81Nguyễn Thị Hiên
82Nguyễn Đức Phúc
83Nguyễn Thị Vân
84Đinh Văn Oanh
85Bùi Thị Thuý
86Phạm Văn Cốc 
87Nguyễn Thị Hợi 
88Thân Xuân Quang
89Nguyễn Văn Luyện
90Đoàn Thị Liên 
91Hà Xuân Tiến 
92Vũ Thị Huế
93Nguyễn Doãn Anh
94Vũ Thị Vân 
95Hà Văn Quang 
96Hoàng Văn Tùng
97Đặng Thị Dung
98Nguyễn Văn Tí
99Trần Thị thảo
100Hoàng Văn Án 
101Nguyễn Thị Hương 
102Nguyễn Viết Bảo 
103Nguyễn Thị Sáng
104Đặng Văn (Kim) Sự
105Nguyễn Văn Định 
106Đặng Duy Khánh
107Phạm Kim Qui
108Lã Thị Minh Phương (Hải)
109Lã Ngọc Dương
110Bùi Thanh Tân 
111Hoàng Thị Thu Huyền
112Đinh Công Hiệp
113Đỗ Ngọc Long 
114Lê Khương Duy
115Đỗ Thị Tường
116Nguyễn Văn Đông 
117Hoàng Thị Thái 
118Phan Thuý Kiều
119Nguyễn Doãn Liễn
120Phạm Văn Thới
121Đinh Văn Dần
122Trần Bá Vượng 
123Vũ Thị Minh
124Lý Đức Tâm
125Nguyễn thị Huyên
126Trần Thị Chung (Kết)
127Lê Minh Hoà
128Bùi Thanh Tú
129Bùi Anh Tuấn
130Tống Công Trình
131Hoàng Thị Hương 
132Nguyễn Văn Bắc
133Nguyễn Văn Lộc 
134Tô Văn Hoàn
135Phạm Thị Huế
136Nguyễn Anh Tuấn
137Trần Văn Hiểu
138Trịnh Xuân Phái
139Phạm Thị Yến 
140Nguyễn Văn Đăng
141Trần Văn Quang
142Trần Thị Nhung
143Hoàng Anh Quí
144Nguyễn Văn Mạnh
145Nguyễn Văn Cường
146Hán Thị Đoàn
147Trần Kim Hoàn
148Trần Xuân Hảo
149Trương Công An 
150Trần Văn Nam 
151Đoàn Văn Tuấn 
152Nguyễn Kim Dung
153Nguyễn Văn Vững
154Trần Thị Lan Anh 
155Phạm Năng Trí
156Nguyễn Kim Hoa 
157Trần Xuân Hoà 
158Nguyễn Văn Quyết 
159Nguyễn Thị Nghiệm
160Nguyễn Văn Thành
161Nguyễn Thị Hương
162Vũ Bá Nam

ll. Khu vực Sorsa

1Phùng Đăng Dương
2Lương Thị Ngọc
3Nguyễn Văn Yên
4Trần Thị Thanh
5Nguyễn Tấn Thành
6Lê Thị Hồng Mỹ
7Nguyễn Văn Tiến (Hường)
8Nguyễn Văn Nghị
9Nguyễn Thị Thiềm
10Lê Minh Hùng
11Phạm Thị Tuyết
12Khuất Duy Khê
13Hà Thị Quỳnh
14Nguyễn Thị Thu Hà
15Lê Đức Việt
16Ngô Văn Trọng
17Nguyễn Thị Vân
18Lê Thị Trang
19Đậu Quốc Trung
20Doãn Thanh Tùng
21Trần Thị Lệ Hằng
22Nguyễn Văn Đăng
23Dương Quỳnh Liên
24Phạm Viết Xuân (Thuỳ)
25Nguyễn Văn Công 
26Nguyễn Thị Thuận
27Vũ Anh Dũng (Hiển)
28Hoàng Trung Hiếu
29Nguyễn Thị Ngà
30Phạm Văn Thanh
31Nguyễn Thị Hương
32Lưu Xuân Vạn 
33Mai Thị Tuyển
34Nguyễn Thị Tình
35Bùi Xuân Đông (Toán)
36Nguyễn Quang Học (Bích)
37Mai Văn Toàn
38Nguyễn Thị Hồng
39Dương Văn Duẩn (Huyền)
40Nguyễn Hùng Tuyên (Oanh)
41Trần Văn Kỷ
42Phạm Thị Hạnh
43Lê Khánh Hoài (Nga)
44Ngô Văn Thuật (Hằng)
45Nguyễn Thị Hường (Khoa)
46Đỗ Văn Mậu
47Đặng Thị Hạnh
48Lê Văn Thành
49Lã Thị Mai Hương
50Nguyễn Trung Văn
51Dương Thị Thuỷ
52Tạ Xuân Hồng (Huyền)
53Ngô Văn Nghị
54Ngô Thị Thu Hương
55Phạm Văn Yêm
56Phạm Viết Sử
57Bùi Thị Kim Ánh
58Nguyễn Như Hải
59Phạm Thị Huệ
60Phạm Thị Hoa
61Nguyễn Thị Phương (H)
62Nguyễn Văn Đô (Xuyến)
63Trần Văn Tám (Phương)
64Dương Hồng Tươi
65Lê Xuân Thanh
66Hồ Bá Thuận (Trúc)
67Lê Ngọc Hoà 
68Lê Thị Liễu
69Trần Ngọc Phi
70Võ Hùng Định (Quế)
71Bùi Văn Cư
72Ngô Thị Hương
73Nguyễn Quang Luyện (Hà)
74Vũ Thị An Bình
75Nguyễn Sỹ Quân
76Ngô Vặn Đại (Hà)
77Vũ Thị Thơm (Huy)
78Nguyễn Thị Ngân
79Lương Quốc Thắng (Ngoan)
80Mai Văn Minh (Hà)
81Trịnh Công Chính (Thuý)
82Dương Thành Chung (Hương)
83Trần Khả Thành (Hồng)
84Võ Văn Trọng 
85Lê Thị Hồng Đào
86Trịnh Huy Du 
87Đặng Thị Hợp
88Đinh Văn Thọ (Mai)
89Dương Mình Hoà (Nhung)
90Đậu Văn Trọng
91Nguyễn Văn Dũng
92Hoàng Ngọc Long (Ngọc)
93Nguyễn Xuân Phong (Phương)
94Đỗ Thị Quyên (Hùng) 
95Dương Văn Chiến (Hằng)
96Bùi Văn Hoàn (Lương)
97Nguyễn Văn Thịnh (Kiều)
98Đàm Xuân Hải
99Hà Minh Thịnh
100Dương Văn Tới (Lý)
101Phạm Thị Tuyết
102Nguyễn Trung Hải (Luyến)
103Trần Đình Đức Thịnh (Hằng)
104Trần Thị Xuân
105Nguyễn Anh Tuấn (Thuỷ)
106Nguyễn Thị Yến (Uyên)
107Phan Ngọc Anh
108Lê Đức Thọ (Huyền)
109Trần Tiến Dũng (Bình)
110Hoàng Hữu Ngọc
111Đặng Thị Tuyến
112Vương Khả Bảo (Liên)
113Trần Mạnh Hiếu (Tuyết)
114Nguyễn Công Giảng (Hạnh)
115Trần Thanh Hải
116Đinh Thị Ngọc Anh
117Quản Trọng Cường (Huyền) 
118Trần Mình Khang (Hà)
119Phạm Đình Hồng (Phương)
120Nguyễn Tiến Hưng
121Đào Thị Thu
122Đào Văn Thành (Thu)
123Ngô Văn Định (Dương)
124Vũ Thị Dung
125Nguyễn Thị Hồng Nga
126Lê Văn Long (Quế)
127Vũ Văn Khánh (Lan) 
128Nguyễn Văn Linh
129Nguyễn Thị Lina
130Trần Đức Bình (Lan)
131Ngô Thị Hoa (Đức)
132Võ Văn Lành (Hoà)
133Vũ Văn Tiến (Thoa)
134Vũ Ngọc Phan (Tây)
135Long Thị Thanh Hà (Quân)
136Dương Văn Hồng (Tám)
137Đậu Quốc Phong (Hiền)
138Đỗ Mạnh Dũng (Hà)
139Quản Trọng Hùng (Hồng)
140Bạch Thị Thu Hương
141Trần Thị Hải
142Lê Viết Huy
143Ngô Thị Thanh Nga
144Đinh Thị Hồng Nhung
145Nguyễn Văn Điệp (Hiền)
146Nguyễn Thị Nhung (S)

 

lll. Khu vực 7Samurai

 

1Tạ Đình Đại
2Nguyễn Thị Vinh
3Nguyễn Đức Dũng
4Tạ Thị Thu
5Nguyễn Thi Vân
6Tạ Đinh Quân
7Đỗ Thi Lan Anh
8Nguyễn Hữu Thụ
9Tạ Thị Vân
10Phạm Quang Dũng
11Trần Thị Liễu
12Tạ Thị Chinh
13Bùi Văn Tiến
14Tạ Đình Nghĩa
15Phùng Thị Loan
16Bùi Xuân Thuyên
17Đặng Mai Hương
18Nguyễn Thanh Nghị
19Nguyễn Thị Lin Đa
20Hồ Thị Hăng
21Nguyễn Văn Phong
22Hồ Văn Việt
23Nguyễn Thị Phượng
24Hoàng Văn Hùng
25Trần Thị Mận
26Nguyễn Thị Nhinh
27Vũ Thị Sâm
28Vũ Hữu Đức
29Nguyễn Thị Mai
30Phạm Hạnh Phúc
31Tạ Đình Khải
32Cao Thị Điển
33Tạ Đình Đăng
34Đào Thị Phương
35Bùi Đăng Dũng
36Đỗ Đức Duy
37Trịnh Thi Hoa
38Bùi Anh Chi
39Vũ Thị Mịn
40Nguyễn Xuân Trường
41Đinh Thị Giang
42Nguyễn Hải Anh
43Phạm Thanh Hương
44Phạm Văn Đông
45Trần Thị Vân
46Vũ Thi Văn
47Đỗ Hữu Của
48Lương Đức Quân
49Nguyễn Thị Chung
50Đặng Ngọc Cảnh
51Nguyễn Tuấn Dũng (Nga)
52Nguyễn Thị Thanh Nga
53Lê Văn Chuyền
54Hoàng Thị Châu
55Nguyễn Thành Long
56Đinh Hồng Khuyến
57Nguyễn Thị Kim Hồng
58Nguyễn Thị Phương Dung
59Bùi Xuân Thắng (Nhung)
60Trần Doãn Cảnh
61Tô Thị Vân Anh
62Hoảng Anh Dũng
63Nguyễn Thu Hằng
64Vũ Văn Hưng
65An Thuyên (Nhật)

lV. Khu vực Kva

1Phạm Đức Long
2Phạm Thị Xuân
3Đỗ Văn Tuấn
4Trần Thị Thúy
5Nguyễn Văn Lâm
6Cao Thị Phượng
7Nguyễn Văn Đức
8Nguyễn Thương Hải
9Trương Văn Hùng
10Trịnh Thị Kim Vân
11Đỗ Văn Tước
12Đoàn Thị Huệ
13Đỗ Văn Kiệm
14Nguyễn Thị Hường
15Phạm Văn Thụy
16Đoàn Thúy Nga
17Nguyễn Văn Vóc
18Nguyễn Thị Ân
19Nguyễn Văn Tiệp
20Nguyễn Thị Huyền
21Nguyễn Hoàng Lân
22Trần Thị Thanh
23Đoàn Văn Trà
24Nguyễn Thị Tố Uyên
25Nguyễn Văn Kim
26Trần Thị Dung
27Trần Văn Chuyên
28Hà Thị Quy
29Nguyễn Văn Huy
30Nguyễn Thị Diễm
31Đỗ Văn Trường
32Nguyễn Thị Hồng
33Nguyễn Thế Vịnh
34Lê Thị Hương
35Phùng Văn Phượng
36Nguyễn Minh Huế
37Trần Minh Điệu
38Phí Văn Tiến
39Hoàng Thị Mai
40Tô Tiến Lực
41Ngô Thanh Chuyên
42Dương Văn Toàn (Tâm)
43Đỗ Thành Công (Ngọc)
44Đào Hồng Gấm (Trường)
45Nguyễn Văn Sơn
46Nguyễn Thị Tùng
47Nguyễn Tuấn Anh
48Phan Đức Hòe
49Nguyễn Thị Nghị
50Đỗ Như Tiền
51Phạm Thị Ngoan
52Đỗ Văn Sáng
53Ngô Minh Hiếu
54Cát Thị Huệ
55Cát Mạnh Phúc
56Nguyễn Văn Thủy
57Đỗ Thị Kim Liên
58Phạm Xuân Hưng (Nga)
59Phí Mạnh Quyết
60Phạm Văn Tới
61Lê Thái Kỳ
62Lương Vũ Quốc Tuấn
63Ngô Thị Duyên
64Nguyễn Văn Vũ
65Hoàng Thị Ty
66Lưu Văn Hoàng
67Nguyễn Anh Tuấn
68Nguyễn Thị Hương
69Nguyễn Bửu An
70Nguyễn Thị Lan Phương
71Nguyễn Văn Long (Lan)
72Hồ Văn Thôi
73Nguyễn Hồng Nhung
74Nguyễn Văn Long
75
Trịnh Thị Lê Yến
76Trịnh Lê Hà
77Trịnh Văn Hùng
78Cao Vân Anh
79Cao Đức Tuấn
80Nguyễn Bích Thủy
81Nguyễn Văn Thanh
82Lê Thị Thu Hằng
83Nguyễn Thị Hạnh
84Hoàng Văn Minh
85Đặng Thế Chất
86Hà Huy Thanh
87Vũ Văn Vinh
88Nguyễn Duy Linh
89Vũ Thanh Trà
90Dương Ngọc Thu
91Nguyễn Văn Dần
92Trần Lệ Ngân
93Nguyễn Duy Thanh
94Nguyễn Thị Hoa
95Trần Văn Quyết
96Nguyễn Anh Tuấn
97Quách Thị Hiếu

V. Khu vực Lvov

1Lê Văn Tự
2Võ Thị Hạnh
3Nguyễn Văn Bốn
4Ngô Thị Kim
5Phạm Ngọc Êm
6Trần Thị Phước Lộc
7Ngô Thị Ngọc
8Đặng Xuân Tiếu
9Vũ Thị Sim
10Nguyễn Trung Việt
11Lê Thu Oanh Xuyên Sơn
12Bùi Đức Lượng
13Đinh Thị Thu Hương
14Nguyễn Như Mạnh
15Đỗ Thu Huyền
16Nguyễn Văn Minh
17Ngô Thị Kim Oanh
18Nguyễn Khắc Đức
19Phan Văn Chính
20Lương Thị Thực
21Hoàng Thị Liên
22Bùi Đức Toàn
23Ngô Xuân Trình
24Phan Thị Kim Tuyến
25Nguyễn Văn Tuấn
26Phan Thị Hương Sen
27Đỗ Thị Lan
28Nguyễn Xuân Thủy
29Nguyễn Hoài Thanh
30Lưu Quang Thạch
31Hán Thị Hiệp
32Đỗ Quốc Chinh
33Đỗ Thi Lan Hương
34Nguyễn Văn Ninh
35Trần Thị Thúy
36Ngô Xuân Thủy
37Nguyễn Thị Hương
38Trịnh Hoài Vũ
39Trần Thị Trang
40Dương Văn Trình
41Phạm Hương Mai
42Nguyễn văn Đàn
43Đỗ Thị Vân Anh
44Nguyễn Văn Long
45Nguyễn Thu Hiền
46Nguyễn Văn Tuân
47Nguyễn Thị Thoa
48Nguyễn Văn Dũng
49Nguyễn Thị Lựu
50Nguyễn Văn Vui
51Đặng Thị Duyên
52Trần Công Danh
53Đinh Văn Lộc
54Nguyễn Thị Trang
55Trần Hồ Nguyên
56Đặng Thị tâm
57Phạm Thị Yến

Vl. Khu vực 7nhebo & Xukhoi Liman

1Sỹ Ngọc
2Hùng Lợi
3Quang Linh
4Công Hoa
5Chuyên Thủy
6Hồng Thanh
7Tùng Huyền
8Mẽ
9Chí
10Thủy Nghi
11Bảy
12Thắng Hạt
13Quân
14Công Thùy
15Chung Hương
16Tới Hồng
17Hải Phương
18Xế Phước
19Trang Đàn
20Sơn Thuận
21Vân Vinh
22Tuấn Phú
23Vân Tiến
24Cường Vân Anh
25Thịnh Hương
26Hương Dương

 

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN