Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách hội viên đã đóng hội phí năm 2020

Thứ ba, 05/01/2021 | 10:47

I) Khu vực Làng Sen

STT    Họ và Tên

1 Nguyễn Văn Sinh

2 Đặng Thị Thanh

3 Đỗ Xuân Văn

4 Đỗ Thị Hương

5 Nguyễn Văn Hùng

6 Trần Thị Mơ

7 Nguyễn Ngọc Anh

8 Nguyễn Văn Huấn

9 Bùi Thanh Tân

10 Hoàng Thị Thu Huyền

11 Hán Thị Đoàn

12 Nguyễn Văn Tuấn (Hảo)

13 Nguyễn Văn Dũng

14 Trần Thị Tâm

15  Phạm Nguyên Quốc

16  Nguyễn Quốc Tuấn

17  Tô Thị Ngoan

18  Nguyễn Văn Luyện

19  Đoàn Thị Liên

20  Đỗ Quang Trung

21  Võ Thị Hồng

22  Lê Thanh Hoàng Hiệp

23  Nguyễn Thị Thu Hồng

24  Dương Thị Liêm

25  Đỗ Công Huân

26   Bùi Thị Trang

27  Nguyễn Thị Hoa

28  Nguyễn Doãn Anh

29   Bùi Anh Tuấn

30   Đinh Công Hiệp

31  Trương Thuý Hạnh

32  Nguyễn Thị Oanh

33 Nguyễn Phi Sơn

34  Đặng Đình Ngà

35  Nguyễn Thị Thuý Nga

36  Đỗ Quang Vĩnh

37  Nguyễn Văn Kết

38  Vũ Thị Vân Anh

39  Lã Thị Phương

40  Trần Trọng Nghĩa

41  Vũ Thị Khuyên

42  Trần Văn Hiểu

43  Trần Xuân Hảo

44  Hoàng Thị Phượng

45  Nguyễn Văn Môn

46  Nguyễn Thị Hiền

47  Phạm Thanh Chương

48  Phạm Thị Quy

49  Phan Tiến Dũng

50  Nguyễn Thị Chiến

51  Lã Ngọc Dương

52   Hoàng Ngọc Tỉnh

53   Nguyễn Thị Ngọc

54  Hoàng Ngọc Anh

55  Nguyễn Thị Hiếu

56  Trương Thành Trung

57  Đỗ Ngọc Long

58  Trần Tuỳ

59  Hồ Sỹ Hải

60  Đỗ Thị Nhung

61  Nguyễn Văn Tiến

62   Hồ Thị Hồng

63   Lê Khương Duy

64   Đỗ Thị Tường

65    Nguyễn Văn Trình

66   Phạm Văn Thới

67   Lê Thị Thắng

68   Lê Minh Hoà

69   Bùi Thị Thanh Tú

70   Nguyễn Doãn Liễn

71   Ngô Thị Hảo

72   Nguyễn Hoàng Hà

73  Trần Thị Hoà

74   Đặng Văn Điền

75    Nguyễn Thị Lam

76   Nguyễn Kim Cường

77  Nguyễn Thị Hào

78   Đoàn Minh Trường

79   Nguyễn Văn Trường (Thơm)

80   Nguyễn Đức Phúc

81   Trần Thị Vân

82   Bùi Xuân Chỉnh

83   Trần Thị Nhung

84   Lương Văn Bằng

85   Lê Thị Thu Hương

86   Nguyễn Văn Hoan

87   Trần Thị Hương

88   Nguyễn Danh Lan

89  Nguyễn Thị Thục

90   Đinh Văn Oanh

91   Nguyễn Thị Thuý

92   Đinh Văn Dần

93   Trần Kim Thuỳ

94  Phan Thị Thanh Xuân

95  Nguyễn Văn Quyết

96   Lý Quang Tâm

97    Nguyễn Thị Huyên

98   Trương Công An

99   Vũ Văn Chiến

100  Tô Văn Hoan

101  Phạm Thị Huế

102   Dương Văn Lâm

103   Vũ Thị Nga

104   Vũ Thị Minh

105   Trịnh Xuân Quy

106  Nguyễn Thị Tính

107   Nguyễn Văn Đông

108   Hoàng Thị Thái

109  Thân Xuân Quang

110   Trần Hữu Thuỷ

111  Trần Bá Vượng

112  Võ Anh Sơn (Hiền)

113  Đỗ Ngọc Quý

114  Nguyễn Anh Tuấn

115   Nguyễn Văn Bảo

116   Nguyễn Thị Sáng

117   Lê Thị Nga

118  Hoàng Văn Án

119   Nguyễn Thị Hương

120  Võ Công Triều

121   Nguyễn Thị Hiên

122  Trần Văn Sơn

123  Nguyễn Văn Đăng

124    Hoàng Văn Hoè

125   Đàm Văn Sơn

126   Trần Thị Thảo

127    Nguyễn Văn Bắc

128    Nguyễn Văn Tí

129    Phạm Thị Huyền

130   Phạm Thị Thanh

131   Hoàng Văn Tùng

132   Đặng Thị Dung

133    Phạm Năng Trí

134     Văn Thị Kim Hoa

135    Nguyễn Văn Cường (Nhàn)

136    Hà Văn Quang (Hiền)

137   Hoàng Anh Quy

138   Trần Thị Chung

139  Nguyễn Văn Vững

140   Nguyễn Văn Đức (Mai)

141  Trần Văn Quang (Thôi)

142   Nguyễn Văn Mạnh

143   Phạm Văn Sơn (Hoa)

144   Hoàng Văn Lương

145   Vũ Thị Kim Chung

146   Trần Văn Nam (Huyền)

147   Trịnh Văn Phái

148   Phạm Thị Yến

149   Đỗ Đức Anh

150   Nguyễn Văn Quân (Liên)

151   Nguyễn Văn Phú

152   Trần Ngọc Hoà

153   Trần Quang Tiến

154    Đào Thị Bạch Tuyết

155   Hoàng Trung Kiên

156   Đặng Duy Khánh

157   Vũ Bá Nam

158   Trần Thị Lộc

159   Nguyễn Văn Cốc

160   Vũ Thị Hợi

161   Hoàng Trung Dũng

162   Nguyễn Mạnh Hà

163   Hà Văn Tiến

164   Vũ Thị Huế

165   Nguyễn Văn Lộc

166   Nguyễn Văn Quyết

167   Nguyễn Thị Nghiên

168   Nguyễn Văn Thành

169   Nguyễn Thị Hương

170   Lưu Văn Long

171   Trịnh Xuân Nghị

172   Lê Đức Dự

173   Trần Thị Thanh

174  Nguyễn Văn Hữu

175   Phạm Thị Phiến

176   Đinh Thị Nhung

177  Trần Kim Hoàn

178  Hà Thị Phương

179   Đàm Văn Phóng

180  Trần Thị Huế

181  Trần Kim Long

182   Đỗ Minh Vương

183    Phạm Văn Toán

184    Nguyễn Thị Hường

185    Đặng Kim Sự

  1. Tống Công Trình

187   Nguyễn Kim Dung Kv

188   Nguyễn Kim Hoa Kv

189   Đoàn Văn Tuấn Kv

190 Nguyễn Ngọc Hưng

191 Nguyễn Thị Trang.

 

II) Khu vực Lvov

STTHọ Và Tên
1Lê Văn Tự
2Võ Thị Hạnh
3Nguyễn Văn Bốn
4Ngô Thị Kim
5Phạm Ngọc Êm
6Trần Thị Phước Lộc
7Ngô Thị Ngọc
8Đặng Xuân Tiếu
9Vũ Thị Sim
10Nguyễn Trung Việt
11Lê Thu Oanh Xuyên Sơn
12Bùi Đức Lượng
13Đinh Thị Thu Hương
14Nguyễn Như Mạnh
15Đỗ Thu Huyền
16Nguyễn Văn Minh
17Ngô Thị Kim Oanh
18Nguyễn Khắc Đức
19Phan Văn Chính
20Lương Thị Thực
21Hoàng Thị Liên
22Bùi Đức Toàn 
23Ngô Xuân Trình
24Phan Thị Kim Tuyến
25Nguyễn Văn Tuấn
26Phan Thị Hương Sen
27Đỗ Thị Lan
28Nguyễn Xuân Thủy
29Nguyễn Hoài Thanh
30Lưu Quang Thạch
31Hán Thị Hiệp
32Đỗ Quốc Chinh
33Đỗ Thi Lan Hương
34Nguyễn Văn Ninh
35Trần Thị Thúy
36Ngô Xuân Thủy
37Nguyễn Thị Hương
38Trịnh Hoài Vũ
39Trần Thị Trang
40Dương Văn Trình
41Phạm Hương Mai
42Nguyễn văn Đàn
43Đỗ Thị Vân Anh
44Nguyễn Văn Long
45Nguyễn Thu Hiền
46Nguyễn Văn Tuân
47Nguyễn Thị Thoa
48Nguyễn Văn Dũng
49Nguyễn Thị Lựu
50Nguyễn Văn Vui
51Đặng Thị Duyên
52Phạm Ngọc Danh

 

III) Khu vực 7 Samurai 

1. Tạ Đình Đại
2. Nguyễn Thị Vinh
3. Nguyễn Đức Dũng
4. Tạ Thị Thu
5. Nguyễn Thi Vân
6. Tạ Đinh Quân
7. Đỗ Thi Lan Anh
8. Nguyễn Hữu Thụ
9. Tạ Thi Vân
10. Phạm Quang Dũng
11. Trần Thị Liễu
12. Tạ Thị Chinh
13. Bùi Văn Tiến
14. Tạ Đinh nghĩa
15. Phùng Thị Loan
16. Bùi Xuân Thuyên
17. Đặng Mai Hương
18. Nguyễn Thanh Nghị
19. Nguyễn Thị Lin Đa
20. Hồ Thị Hăng
21. Nguyễn Văn Phong
22. Hồ Văn Việt
23. Nguyễn Thị Phượng
24. Hoàng Văn Hùng
25. Trần Thị Mận
26. Trần Văn Sinh
27. Trần Thị Minh Tâm
28. Vũ Văn Hưng
29. Nguyễn Thi Nhinh
30. Vũ Thị Sâm
31. Vũ Hữu Đức
32. Nguyễn Thị Mai
33. Phạm Hạnh Phúc
34. Ta Đình Khải
35. Cao Thị Điển
36. Tạ Đình Đăng
37. Đào Thị Phương
38. Bùi Đăng Dũng
39. Đỗ Đức Duy
40. Trịnh Thi Hoa
41. Bùi Anh Chi
42. Vũ Thị Mịnh
43. Nguyễn Xuân Trường
44. Đinh Thị Giang
45. Nguyễn Hải Anh
46. Phạm Thanh Hương
47. Phạm Văn Đông
48. Trần Thị Vân
49. Vũ Thi Văn
50. Đỗ Hữu Của
51. Lương Đức Quân
52. Nguyễn Thị Chung
53. Nguyễn Văn Định
54. Nguyễn Thị Răm
55. Đặng Ngọc Cảnh
56. Lê Thị Hợp
57. Nguyễn Tuấn Dũng (Nga)
58. Nguyễn Thị Thành Nga
59. Phan Xuân Cảnh
60. Lê Văn Chuyền
61. Hoàng Thị Châu
62. Nguyễn Thành Long
63. Đinh Hồng Khuyến
64. Nguyễn Thị Kim Hồng
65. Nguyễn Thị Phương Dung
66. Bùi Xuân Thắng (Nhung)
67. Trần Doãn Cảnh
68. Phạm Thị Đông

IV) Khu vực Sorsa

1Hoàng Trung Hiếu 
2Nguyễn Thị Ngà
3Nguyễn Tấn Thành
4Lê Hồng Mỹ
5Phùng Đăng Sơn(Hương)
6Bùi Xuân Đông(Toán)
7Dương Văn Duẩn
8Vũ Thị Thơm(Huy)
9Đỗ Văn Hoàn
10Lê Minh Hùng
11Phạm Thị Tuyết
12Đinh Văn Thọ
13Nguyễn Văn Thịnh(kiều)
14Đỗ Văn Mậu
15Đặng Thị Hạnh
16Khuất Duy Khê
17Hà Thị Quỳnh
18Đỗ Thị Quyên(Hùng)
19Phùng Đăng Dương
20Lương Thị Ngọc
21Nguyễn Văn Sinh(vé)
22Bạch Thị Hương
23Trần Văn Kỷ
24Phạm Thị Hạnh
25Nguyễn Văn Đăng
26Dương Quỳnh liên
27Nguyễn Thị Hường(khoa)
28Nguyễn Quang Luyện (Hà) 
29Bùi văn Cư
30Ngô Thị Hương
31Nguyễn Văn Học
32Nguyễn Thị Bích
33Võ Văn Trọng 
34Lê Thị Hồng Đào
35Nguyễn Xuân Phong (phương)
36Nguyễn Hùng Tuyên(Oanh)
37Nguyễn Văn Tiến (Hường)
38Dương Hồng Tươi
39Lê Văn Thanh
40Nguyễn Văn Nghị
41Nguyễn Thị Thiềm
42Ngô Văn Nghị
43Ngô Thị Thu Hương
44Lê viết Huy
45Ngô Thị Thanh Nga
46Trần Thanh Hải
47Đinh Thị Ngọc Anh
48Nguyễn Thị Phương(H)
49Quản Trọng Cường 
50Ngô Thị Huyền
51Lê Ngọc Hoà ( liễu)
52Vũ Thị Dung
53Nguyễn Thị Hồng Nga
54Dương Văn Chiến
55Ngô Văn Trọng
56Nguyễn Thị Vân
57Nguyễn Công Giảng
58Lê Văn Thành
59Lã Thị Mai Hương
60Trương Công Dương
61Trịnh Huy Du
62Phạm Thị Hợp
63Nguyễn Sỹ Quân
64Vũ Thị An Bình
65Vũ Anh Dũng(hiển)
66Nguyễn Thị Tình(t)
67Phạm Thị Hoa
68Ngô Văn Thuật(hằng)
69Doãn Thành Tùng
70Trần Thị Lệ Hằng
71Ngô Văn Đại (Hà)
72Mai Văn Toàn
73Nguyễn Thị Hồng
74Nguyễn Tiến Hưng
75Đào Thị Thu
76Nguyễn Văn Yên
77Trần Thị Thanh
78Tạ Xuân Hồng
79Dương Thành Chúng
80Nguyễn Thị Trung (Ngọc)
81Nguyễn Trung Hải
82Phạm Viết Xuân(Thuỳ)
83Lê Văn Long(quế)
84Đàm Xuân Hải
85Hà Mình Thịnh
86Trịnh Công Chính(thuý
87Trần Đức Bình
88Nguyễn Xuân Điển
89Võ Hùng Định
90Phạm Viết sử
91Bùi Thị Kim Ánh
92Phạm Văn Yêm 
93Nguyễn Thị Mai
94Vũ Văn Tiến (Thoa)
95Quản Trọng Hùng
96Nguyễn Thị Hồng
97Nguyễn Như Hải
98Phạm Thị Huệ
99Phạm Văn Thanh
100Nguyễn Thị Hương
101Nguyễn Văn Công
102Nguyễn Thị Thuận
103Trần Mình Khang
104Nguyễn Văn Đô(xuyến)
105Nguyễn Thị Lan
106Vũ Văn Khánh
107Phạm Đình Thịnh 
108Đặng Thị Hương
109Nguyễn Trung  Văn
110Dương Thị Thuỷ
111Dương Minh Hoà
112Ngô Thị Hoa (Đức)
113Nguyễn Văn Linh
114Nguyễn Thị Lina
115Lê Thị Trang
116Đậu Quốc Trung
117Nguyễn Văn Long (Ngọc)
118Nguyễn Văn Dũng
119Nguyễn Thị Hoài
120Đậu Quốc  Phong( Hiền)
121Nguyễn Văn Dũng(bình)
122Đậu Văn Trọng
123Ngô Thị Thuận
124Trần Khả Thành(Hồng)
125Phạm Thị Tuyết
126Đào Văn Thành(Thu)
127Trần Đình Đức Thịnh
128Nguyễn Thị Thu Hà
129Lê Đức Việt
130Dương Văn Tới (Lý)
131Phan Ngọc Anh (Uyên)
132Nguyễn Anh Tuấn (Thuỷ)
133Nguyễn Thị Yến (Uyên)
134Hoàng Hữu Ngọc
135Đặng Thị Tuyến
136Trần Ngọc Phi(Anh)
137Vương Khả Bảo
138Trần Mạnh Hiếu( Tuyết)
139Võ Văn Lành (Hoà)
140Bùi Văn Hoàn (lương)
141Lê Thanh Nghị(Tuyết)
142Nguyễn Văn Lâm (thân)
143Nguyễn Thị Ngân
144Đỗ Mạnh Dũng (Hà)
145Nguyễn Xuân Thắng(Ngoan)
146Mai văn Minh (Hà)
147Lưu Xuân Vạn
148Mai Thị Tuyển
149Lê Đức Thọ (Huyền)
150Lê Khánh Hoài
151Lê Thị Nga
152Vũ Ngọc Phan (Tây)
153Đào Văn Long
154Nguyễn văn Kim
155Nguyễn Thị Dung
156Nguyễn Văn Quân (Hà)
157Trần Thị Hải
158Dương Văn Hồng(Tám)
159Nguyễn Thị Nhung

V) Khu vực Kva

1. Đỗ Văn Tuấn
2. Trần Thị Thúy
3. Nguyễn Văn Đức
4. Nguyễn Thương Hải
5. Trương Văn Hùng
6. Trịnh Thị Kim Vân
7. Đỗ Văn Tước
8. Đoàn Thị Huệ
9. Đoàn Văn Trà
10. Nguyễn Thị Tố Uyên
11. Nguyễn Văn Vóc
12. Nguyễn Thị Ân
13. Nguyễn Văn Tiệp
14. Nguyễn Thị Huyền
15. Nguyễn Thị Hạnh
16. Hoàng Văn Minh
17. Nguyễn Thế Vịnh
18. Lê Thị Hương
19. Nguyễn Văn Lâm
20. Cao Thị Phượng
21. Đỗ Văn Kiệm
22. Nguyễn Thị Hường
23. Phạm Văn Thụy
24. Đoàn Thúy Nga
25. Tô Tiến Lực
26. Nguyễn Thị Hiền
27. Phí Văn Tiến
28. Hoàng Thị Mai
29. Phan Đức Hòe
30. Nguyễn Thị Hải Yến
31. Trần Văn Trường
31. Đào Hồng Gấm
32. Nguyễn Anh Tuấn
33. Nguyễn Thị Hương
34. Phạm Đức Long
35. Phạm Thị Xuân
36. Ngô Minh Hiếu
37. Lương Vũ Quốc Tuấn
38. Nguyễn Thị Nghị
39. Ngô Thanh Chuyên
40. Hà Huy Thanh
41. Đặng Thế Chất
42. Phạm Xuân Hưng
43. Đỗ Thành Công
44. Nguyễn Thị Bích Ngọc
45. Nguyễn Thủy Tiên
46. Nguyễn Văn Sơn
47. Nguyễn Thị Tùng
48. Nguyễn Tuấn Anh
49. Đỗ Văn Trường
50. Nguyễn Thị Hồng
51. Trần Văn Chuyên
52. Hà Thị Quy
53. Lưu Văn Hoàng (Duyên)
54. Nguyễn Văn Huy
55. Nguyễn Thị Diễn
56. Nguyễn Văn Vũ
57. Hoàng Thị Ty
58. Phùng Văn Phượng
59. Nguyễn Văn Dương
60. Phạm Văn Tới
61. Dương Văn Toàn (Tâm)
62. Nguyễn Bửu An
63. Nguyễn Thị Lan Phương
64. Trịnh Lê Yến
65. Trịnh Lê Hưng
66. Trịnh Lê Hà
67. Trịnh Văn Hùng
68. Cao Vân Anh
69. Nguyễn Anh Tuấn
70. Quách Thị Hiếu
71. Cát Mạnh Phúc
72. Nguyễn Văn Thủy
73. Đỗ Thị Kim Liên
74. Nguyễn Văn Kim
75. Trần Thị Dung
76. Đỗ Văn Sáng
77. Nguyễn Văn Thủy
78. Đỗ Thị Kim Liên
79. Cát Thị Huệ
80. Nguyễn Minh Huế
81. Trần Minh Điệu
82. Vũ Văn Vinh
83. Phí Mạnh Quyết
84. Nguyễn Văn Thanh
85. Lê Thị Thu Hằng
86. Đỗ Như Tiền
87. Phạm Thị Ngoan
88. Nguyễn Duy Thanh
89. Nguyễn Thị Hoa
90. Cao Đức Tuấn
91. Nguyễn Bích Thủy
92. Nguyễn Văn Long
93. Nguyễn Hoàng Lân
94. Trần Thị Thanh
95. Hồ Văn Thôi
96. Nguyễn Hồng Nhung
97. Dương Văn Thu
98. Nguyễn Duy Linh
99. Vũ Thanh Trà
100. Lê Thái Kỳ
101. Nguyễn Văn Dần
102 Trần Lệ Ngân

VI) Khu vực 7 Nhebo - Xukhoiliman

STTHọ và Tên
1GĐ Sỹ Ngọc
2GĐ Thắng Hạt
3GĐ Công Hoa
4GĐ Hùng Lợi
5GĐ Đàn Trang
6GĐ Sơn Thuận
7GĐ Cường - Vân Anh
8GĐ Phạm Tiến Bảy
9GĐ Mẽ
10GĐ Tuấn Phú
11GĐ Chí
12GĐ Chung Hương
13GĐ Tuệ Quỳnh
14GĐ Vân Vinh
15Anh Kim Yến
16Chị Đỗ Thị Vân
17Anh Tùng Lan
18Anh Hồ Thanh Quân
19Chị Luyên
20Chị Xế
21Chị Vân Tiến
22Anh Quang Linh
23GĐ Thủy Chuyên
24GĐ Công Thúy
25GĐ Thanh Hồng
26GĐ Tùng Huyền
27GĐ Thủy Nghi

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN