Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ gia đình anh chị Long Duyên

Thứ ba, 28/02/2023 | 17:00
Nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của chị Đào Thị Duyên, sinh năm 1983 và từng sinh sống tại Làng Sen hơn 20 năm trước chiến tranh, bị ung thư giai đoạn cuối và đang điều trị tại bệnh viện Việt Trì - Phú Thọ, BQT lâm thời Làng Sen đã kêu gọi bà con trong Làng Sen và sau đó bà con trong cộng đồng cũng tích cực tham gia ủng hộ. Số tiền thu được 2500$ đã gửi tới gia đình chị lo thuốc thang trong lúc khó khăn, bệnh tật. 

Dưới đây là danh sách của bà con trong cộng đồng đã chung tay ủng hộ chị Đào Thị Duyên:

Hùng Mơ1000  
Phái Yến1000P 
Dũng Tâm1000Đ 
Sơn Hoa1000Đ 
Vương Tuyền1000Đ 
Tuấn Hương1000P 
Đức Mai1000  
Tho Sự1000F 
Xuân Trưởng1000D 
Huân Trang1000Đ 
Trình Hương1000Đ 
Cô Oanh1000F 
Kiều Trình1000F 
Chung Trần1000F 
Mẽ Miên1000F 
Hoa Sơn ( con bà thái )1000Đ 
Khuyên Nghĩa1000Thẻ 
Hoa Quý1000Đ 
Dung Lương1000F 
Nga Lâm ls1000Thẻ 
Kim Chung1000P 
Phạm Thị Hồng (khu 1)500Đ 
Kết Nguyễn1000F 
Thu Hằng (em Tâm Huyên )1000P 
Phóng Huế500F 
Nhung Chỉnh2000Đ 
Quyết Nghiên500Thẻ 
Dung Tí1000Đ 
Kiên Quyên1000P 
Hồng hiệp3400Đ85 $
Dung dương ( sorsa )1000Đ 
Lan bình1000F 
Hải Linh1000Thẻ 
Phương phong sorsa1000F 
Hưu phiếm1000Đ 
Tiến My1000Thẻ 
Huyền duẩn500F 
Ngoan thắng cv1000Thẻ 
Duyên Thới1000Đ 
Quang phượng1000Đ 
Đức lena1000Đ 
Văn Học1000Thẻ 
Nga khu 1500Đ 
Vĩnh hằng1000Thẻ 
Giang trường1000F 
Dương tới1000F 
Lâm caro1000F 
Hảo phượng4000P100$
Bà Mận1000Đ 
Duy Tường1000Đ 
Hương hiểu1000Thẻ 
Én Dần1000Đ 
Tân Huyền1000P 
Đỗ triểu1000Đ 
Tiến cò1500Thẻ 
Trà uyên1000Thẻ 
Hiếu ngà1000D 
Bạch Thu hương ( khu 1)500Đ 
Bảy Hải1000P 
Mai Hoa1000P 
Huyền Quang ls500F 
Việt hà khu 31000P 
Hương Minh1000Thẻ 
Sáng sen lvop1000Thẻ 
Tuấn thu1000Thẻ 
Quế long500Đ 
Bảy lan500Đ 
Vân Anh Vũ ( khu 1)500P 
Dũng oanh1000F 
Tự hạnh1000Đ 
Hạnh giảng500F 
Sen Tuấn1000Đ 
Răm định500Đ 
Toán đông500Đ 
Hạnh mậu1000Thẻ 
Lan Anh Trần500Đ 
Tùng quỳnh ( dung )1000Thẻ 
Phạm sơn500Đ 
Bảy Phạm500Đ 
Tuyển vạn500F 
Hạnh tân trào1000F 
Sơn phương500F 
Sơn Hiền ls1000F 
Hùng mận ( bán hàng khu 3 )1000F 
Lee Hùng ( Hùng trang )1000F 
Tiến Huế1000Đ 
Êm lộc1000Đ 
Trường Huệ1000Đ 
Hà Hoà1000Đ 
Tuấn ngoan1000Đ 
Tỉnh ngọc1000F 
Hải phương1000Đ 
Kim cúc1000Đ 
Lã ngọc dương1000Đ 
Hoàng trang1000Thẻ 
Thành Mỹ500Đ 
Tiền Huyền khu 31000F 
Đoàn đa nhét1000F 
Công phượng cv500Đ 
Lan Thuỷ lvop500Đ 
Trịnh lê yến ( yến Hà )2000Đ 
Trang Đàn ( cty thực phẩm 7km )500Thẻ 
Bà khanh500Đ 

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN