Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ Bệnh viện nhi số 3 TP.Odessa

Thứ sáu, 03/12/2021 | 11:25
Ngay sau khi Văn phòng lãnh sự danh dự và BCH Hội phát động toàn cộng đồng quyên góp ủng hộ Bệnh viện nhi số 3 TP. Odessa, Ban từ thiện, Đoàn thanh niên và Các chi hội đã tổ chức quyên góp. Dưới đây là danh sách những nhà hảo tâm đã ủng hộ:

l. Các Nhóm:

STTTênSố tiền (G)
1Bếp Chị Em1000
2Quán ăn Viet Tasty Odessa500
 Tổng:1500

. Danh sách bà con thông qua Ban từ thiện cộng đồng:

STTGia đìnhSố tiền ($)
1Anh Quyết Luyến100
2Chị Vân Tiến50
3Chị Hạnh Thủy50
4Anh Tuệ Quỳnh50
5Anh Chuyên Hằng50
6Anh Tuấn Nguyệt50
7Anh Trung Hương50
8Anh Văn Nghị100
9Anh Nam Huyền50
10Anh Phong Thảo50
11Anh Kỷ Hạnh50
12Chị Ly Khá50
13Anh Công Thúy50
14Anh Phú50
15Anh Quân50
16Anh Chinh Huyền50
17Anh Chúng Hương50
18Chị Nhung Hải50
19Anh Huynh Chinh50
20Anh Triển50
21Anh Hải Ngọc50
22Anh Việt Bắc50
23Anh Đạt Thủy50
24Anh Hoàng Anh50
25Anh Lâm50
26Anh Oai50
 Tổng:1400 ($)

 

ll. Danh sách bà con thông qua Tổ quyên góp Đoàn thanh niên tại chợ: 

STT     Gia đìnhSố tiền (G)
1Chị Loan1500
2Ông Bà Nghị Thiềm1000
3Ông bà Phước1000
4Ông bà Tước Huệ1000
5Ông bà Hương Hải Anh 1000
6Ông bà Tuấn Tú1000
7Ông Đô1000
8Ông Bà Ngoan Tiền1000
9Ông bà Hùng Vân500
10Ông bà Mạnh Huyền500
11Ông Tự500
12Ông bà Hùng Mơ500
13Ông bà Oanh Đức500
14Ông bà Trình Mai500
15Ông bà Thanh Hiên500
16Ông Kỳ500
17Ông bà Thanh Hương500
18Ông bà Nhinh Hưng500
19Ông bà Quỳnh Khuê 500
20Ông Vũ500
21Ông bà Quyết Nghiên500
22Ông bà Tuyết Hoa500
23Ông bà Hòa Quý500
24Ông bà Phượng Quang500
25Ông Cảnh500
26Ông bà Định Quế500
27Ông bà Công Ngọc500
28Ông bà Hiếu Ngà500
29Ông bà Thành Mỹ500
30Ông bà Vạn Tuyển500
31Ông bà Long Khuyến500
32Ông bà Cường Trang500
33Ông bà Tiến Mai500
34Ông bà Biền Sen500
35Ông bà Đức Hải500
36Ông bà Hương Vịnh500
37Ông bà Thành Hương500
38Ông bà Nga Hưng500
39Bà Thơ500
40Ông bà Thuyết Hùng500
41Ông bà Phúc Biển500
42Bà Nghị500
43Ông bà Loan Hoán500
44Ông Cư500
45Ông bà Tuấn Nguyên500
46Người giấu tên500
47Ông bà Minh Tây400
48Ông bà Tuyến Ngọc400
49Ông Năm 300
50Ông bà Tùng Huyền300
51Ông bà Hoanh Huệ300
52Ông Vui300
53Ông bà Trường Thu300
54Ông bà Hiền Lực300
55Ông bà Gấm Trường300
56Ông Tiềm300
57Ông Lưu Văn Hoàng300
58Ông bà Dung Nguyệt 300
59Ông bà Dũng Hà300
60Ông bà Thạch Hiệp300
61Ông bà Long Ngọc300
62Bà Lê Thị Trinh300
63Ông bà Lan Thủy300
64Ông bà Hương Thành300
 65Chị Kiều300
66Ông bà Hồng Hạnh270 (10$)
67Ông bà Tùng Dung270 (10$)
68Ông Trần Mạnh Hiếu200
69Ông bà Bảo Liên200
70Ông bà Trung Trang200
71Ông Hải200
72Ông bà Long Hiền200
73Bà Lộc Lviv200
74Ông bà Hòa Lành200
75Anh chị Nam Viên200
76Anh chị Đức Lena200
 77Anh Lộc200
 78Ông bà Tuyết Tiến200
79Ông bà Hiền Môn200
80Ông bà Thịnh Hằng200
81Ông bà Thùy Thân200
82  
83Anh Trung200
84Ông bà Dung Lương200
85Ông bà Dũng Lan Anh200
86Ông bà Hạnh Minh200
87Ông Viên200
88Ông bà Đoàn Hoàng200
89Ông bà Quân Hà200
90Ông Tiếu200
91Ông Tuấn200
92Ông bà Hương Thuyên200
 93Ông Bà Hương Lượng200
94Ông bà Lan Lâm200
95Anh chị Thuật Hằng200
96Ông Bà Phúc Thu200
97Anh Chị Thu Dũng200
98Ông bà Liên Toàn200
99Ông bà Quyết Phương200
100Ông bà Đại Vinh200
101Ông bà Phương Phong200
102Ông bà Kim Yến200
103Ông bà Quý My200
104Ông bà Tùng Hằng200
105Bà Ngân200
106Ông bà Việt Bắc200
107Ông bà Chinh Tiến200
108Ông bà Quyên Nghĩa200
109Ông bà Hoài Vững200
110Ông bà Đương Huyền200
111Ông bà Phương Hải200
112Ông bà Chiến Dũng200
113Ông bà Trung Hào200
114Bà Nguyễn Ngọc Trâm200
115Ông bà Dũng Liễu200
116Ông Tuấn (kính)200
117Ông Hải200
118Ông bà Hải Ngọc 200
119Ông bà Trinh Hương200
120Ông bà Việt Hà200
121Ông Tuấn200
122Ông bà Thanh Hồng200
123Bà Hoa200
124Ông bà Nghĩa Loan 200
125Ông bà Trung Hường200
126Ông Đinh Văn Lộc200
127Ông bà Hiên Triều200
128Anh Tùng200
129Ông bà Hoa Sơn200
130Ông bà Tân Huyền 200
131Anh Đạt200
132Ông bà Điển Khải200
133Anh Lê Thanh Tú200
134Anh chị Chuyên Quy200
135Anh chị Trọng Vân200
136Ông bà Thu Hương200
137Ông bà Hoãn Lương200
138Chị Nguyễn Thị Hà200
139Ông bà Phúc Mai200
140Ông bà Công Thuận200
141Ông Minh200
142Hường Jenny 200
143Ông bà Tiến Hường200
144Ông bà Tâm Toản200
145Ông bà Thụ Vân200
146Chị Hải200
147Ông bà Hải Huệ200
148Anh chị Sơn Thuận200
149Ông bà Tuấn Hảo200
150Ông bà Hiền Tiến200
151Ông bà Huế Phóng200
152Anh chị Hải Bảy200
153Anh chị Uyên Anh200
154Ông bà Thắng Ngoan 200
155Ông bà Hải Thịnh200
156Ông bà Chung Nhung200
157Ông Hùng200
158Ông bà Hồng Hiệp200
159Ông bà Hương Thịnh200
160Ông bà Huấn Lan 200
161Anh chị Phượng Thược200
162Anh chị Hạnh Giảng200
163Ông bà Thủy Nghi200
164Ông bà Học Bích200
165Anh chị Dung Dương100
166Bà Phương100
167Ông bà Bằng Ánh100
168Коля100
169Ông bà Tuấn Thủy100
170Bà Ánh100
171Ông bà Long Quốc100
172Ông bà Bảy Nam100
173Ông bà Toán Đông100
174Ông bà Oanh Dũng100
175Ông bà Dăm Định100
176Bà Hoa100
177Ông Hoa100
178Bà Mai100
179Anh chị Tới Lý100
180Ông bà Nga Thường100
181Anh chị Hoàn Dương100
182Chị Trang100
183Ông bà Nghị Lan Anh100
184Anh chị Chuyền Châu100
185Anh chị Sinh Tuyết100
186Ông bà Hồng Tám100
187Anh Kiên (Sorsa)100
188Anh Hương Tuấn 100
189Anh chị Nhàn Cường100
190Bà Nhài100
191Ông bà Trường Giang100
192Anh Trâu (Camera)100
193Bà Vũ Thị Xuyến100
194Ông Dũng Kharkov100
195Ông bà Luyện Liên100
196Ông bà Tuyển Mai100
197Ông Toại100
198Bà Xuyến100
199Bà Hằng100
200Bà Lộc100
201Bà Đào Thị Nam100
202Ông bà Long Duyên100
203Ông bà Thanh Tiến 100
204Ông bà Hảo Phượng100
205Ông bà Hằng Vĩnh100
206Anh Đạt Quỳnh100
207Chị Cảnh Đông100
208Ông bà Liêm Chuyên100
209Anh Bẩy Linh100
210Anh Phạm Đình Hồng100
211Ông bà Hường Hòe100
212Ông bà Quy Tính100
213Ông bà Thu Thành100
214Ông bà Dũng Bình100
215Bà Quế100
216Chị Mến100
217Anh chị Hải Huyền100
218Anh chị Dũng Hiền100
219Anh Duy 100
220Bà Tâm100
221Anh Trì100
222Ông Hải100
223Ông bà Hòa100
224Ông bà Thắng Nhung100
225Anh chị Đàn Trang100
226Anh chị Cốc Hợi100
227Bà Nuyến100
228Bà Vân Thu100
229Anh Cường100
230Anh chị Hà Đạt100
231Ông bà Tỉnh Ngọc100
232Ông bà Bào Sáng100
233Anh chị Mạnh Ngọc100
234Bà Hiền Anh100
235Ông bà Huyền Nam100
236Ông bà Phú Oanh100
237Chủ công 257100
238Anh chị Sương Tú100
239Anh chị Sương Bích100
240Anh chi Trinh Loan100
241Ông bà Nam Điền100
242Anh Hùng béo100
 243Anh Chính100
244Bà Huyền 50
245Bà Tuyết50
246Bà Thúy50
247Ông bà Phương Luyến50
248Chị Hiền50
249Bà Lý20
250Тання20
251Юра10
 Tổng:60800(g) + 20($)

lll. Thông qua khu vực Kva:

STTGia đìnhSố tiền (G)
1Ông bà Lân Thanh1000
2Ông bà Tuấn Hương (hàng khô)1000
3Ông bà Thủy Liên1000
4Ông bà Long Yến1000
5Anh chị Linh Trà1000
6Ông bà Yến Ánh1000
7Anh chị Thái Hương500
8Bà Cát Thị Huệ500
9Anh chị Hùng - Vân Anh500
10Anh chị Trà Uyên500
11Ông bà Long Xuân500
 Tổng:8500

 

lV. Thông qua chi hội Làng Staritskogo:

STTGia đìnhSố tiền (G)
1Ông bà Huy Nga2000
2Ông bà Dương Ngọc500
3Ông bà Du Hợp500
4Ông bà Hoài Nga500
5Anh chị Phi Anh500
6Ông bà Đăng Liên500
7Anh chị Duẩn Huyền500
8Ông bà Hải Luyến500
9Ông bà Tươi Thanh500
10Ông bà Dương Hà500
11Ông bà Dũng Hiển500
12Bà Vũ Thị Dung500
13Ông bà Xuân Thùy300
14Ông bà Tuyên Oanh200
15Anh chị Thu Hưng200
 Tổng:8200

 

V. Thông qua chi hội Làng Sen:

STT     Gia đìnhSố tiền (G)
1Ông bà  Chỉnh Nhung 1000
2Ông bà Văn Hương500
3Ông bà Tiến My500
4Ông bà Nga Ngà500
5Ông bà Oanh Thúy500
6Ông bà Liêm Chuyên500
7Ông bà Tuấn Thu500
8Ông bà Dũng Tâm500
9Ông bà Minh Hương500
10Ông bà Xuân Thùy500
11Ông bà Hòa Hà500
12Ông bà Tuấn Hương500
13Ông bà Phúc Vân500
14Ông bà Vân Anh 500
15Ông bà Huy Hoa500
16Ông bà Dung Tý500
17Ông bà Triều500
18Ông bà Tâm Huyên500
19Ông bà Trường Huệ500
20Ông bà Trung Hồng500
21Ông bà Dần Én 500
22Ông bà Liên Vượng500
23Ông bà Hải Phương500
24Ông bà Huân Trang500
25Ông bà Sinh Thanh500
26Ông bà Toán Hường500
27Ông bà Hoan Hương500
28Ông bà Nghĩa Khuyên500
29Ông bà Vân Khánh500
30Ông bà Trí Hoa500
31Ông bà Lâm Nga500
32Ông bà Duy Tường500
33Ông bà Phái Yến500
34Ông bà Hương Hiểu500
35Ông bà Hòe Dung500
36Ông bà Hoa Sơn300
37Ông bà Tho Sự300
38Ông bà Trình Hương300
39Ông bà Chúc Đô300
40Ông bà Đoàn Đa Nhét300
41Ông bà Vân Anh Vũ300
 Tổng:19800

Vl. Thông qua chi hội 7Nhebo và Xukhoi Liman:

STTGia đìnhSố tiền (G)
1Ông bà Sỹ Ngọc 500
2Ông bà Hương Dương500
3Ông bà Tuấn Phú500
4Ông bà Mẽ Mẫn500
5Thủy Nghi200
6Ông bà Hương Thảo 200
 Tổng:2400

Vll. Thông qua chi hội Lvov:

STTGia đìnhSố tiền (G)
1Ông Lê Duy Mạnh (Hà) 1000
2Ông bà Chính Thực500
3Ông bà Việt Sơn500
4Ông bà Ninh Thúy500
5Anh chị Minh Khóa500
6Bà Ngọc Lvov500
7Ông bà Đàn Vân Anh500
8Ông bà Thủy Hương300
9Ông bà Tuân Thoa200
10Ông bà Vũ Trang200
11Ông bà Tuấn Sen200
 Tổng:4900

 

Vlll. Thông qua chi hội 7Samurai:

STTGia đìnhSố tiền (G)
1Ông bà Hùng Mận500
2Ông bà Duy Duyên300
3Ông bà Chi Mịn200
4Ông bà Đông Vân200
 Tổng:1200

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN