Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ gia đình ông bà Sử Luyện

Thứ hai, 31/05/2021 | 18:21
Trước hoàn cảnh hết sức bi đát của gia đình ông bà Sử Luyện, nhóm Admin mạng nội bộ đã kêu gọi và mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Dưới đây là danh sách ủng hộ gia đình ông bà Sử Luyện.
Cá nhân/ Gia đình Số Tiền   
Nhóm admin5000 Đ 
Hợp du1000 Đ 
Triều hiên500 Đ 
Trà uyên500 Đ 
Hiệp hồng500 Đ 
Nhung chỉnh500 Đ 
Hoa thái500 Đ 
Sơn bích500 Đ 
Hiểu ngà200 Đ 
Thanh tú500 Đ 
Vân khánh1000 Đ 
Trình hương500 Đ 
Tuấn thu500 Đ 
Đông thái500 Đ 
Phúc vân500 Đ 
Dũng tâm500 Đ 
Dũng khu 1200 Đ 
Hảo phượng500 Đ 
Dung dương500 Đ 
Duy duyên500  500
Lâm caro200 Đ 
Đức hoa500 Đ 
Đức mai500  500
Trúc đô500  500
Dung tí500 Đ 
Hằng vĩnh500 Đ 
Kiên quyên500 Đ 
Duyên thới500 Đ 
Uyên bờm500 Đ 
Ngoan thắng500 Đ 
Tiến thoa200 Đ 
Thanh tiến300 Đ 
Trường giang500 Đ 
Dung minh500 Đ 
Duy tường500 Đ 
Hằng khu 3300 Đ 
Yến ba200 Đ 
Tuấn ngoan500 Đ 
Phương sơn200 Đ 
Linh đoan200 Đ 
Cô đoàn200 Đ 
Hoài vững300 Đ 
Huyền nam300 Đ 
Huyền dương300 Đ 
Hiệp thạch500 Đ 
Chung hào300 Đ 
Hương hiểu 500 Đ 
Bảo sáng500 Đ 
Huyền duẩn500 Đ 
Hoa trí500  500
Hương thịnh500 Đ 
Nga lâm500 Đ 
Hoa mạnh500 Đ 
Hào cường500 Đ 
Quy trương300 Đ 
Toán đông500 Đ 
Anh phương500 Đ 
Hiền môm500 Đ 
Hiệp hạnh 500 Đ 
Phiến hữu500 Đ 
Nam điền300 Đ 
Tân huyền300 Đ 
Én dần500 Đ 
Thuý Ninh500 Đ 
Sự tho500 Đ 
Hoà xuân500 Đ 
Tuấn sen500 Đ 
Xuyến300 Đ 
Hương lộc 300  300
Dũng chinh300 Đ 
Ngọc tỉnh500 Đ 
Lương bắc500 Đ 
Trình kiều500 Đ 
Lan lâm500 Đ 
Hiếu anh 500 Đ 
Lộc êm300 Đ 
Lan huấn300 Đ 
Tâm huyên500 Đ 
Hạnh mậu500 Đ 
Tuấn thuỷ200 Đ 
Soa tuỳ500 Đ 
Cô oanh500 Đ 
Chiến dũng500 Đ 
Chị ngọc300 Đ 
Quế long200 Đ 
Răm định200 Đ 
Tiến lan200 Đ 
Lựu200 Đ 
Oanh phú300 Đ 
Lan bình200 Đ 
Dung lương200 Đ 
Thuý rứa200 Đ 
Quân liên300 Đ 
Hằng chiến200 Đ 
Long duyên200 Đ 
Kai300 Đ 
Hoa cường200 Đ 
Trung hồng500 Đ 
Sỹ ngọc500 Đ 
Dũng oanh300 Đ 
Oanh Đức lv500 Đ 
Triều/ vương500  500
Liên luyện 500 Đ 
Bảy lập200 Đ 
Mạnh ngọc300 Đ 
Thành hương500 Đ 
Hiếu vân Anh500 Đ 
Luyện huyền500 Đ 
Hải bảy300 Đ 
Dương hà1000 Đ 
Chinh hương500  500
Trung triều500 Đ 
Dung tùng500 Đ 
Tú sương500 Đ 
Nhung bái500  500
Kết Nguyễn300 Đ 
Vân Anh ĐÀN300 Đ 
Liễn hảo500  500
Trường huệ500  500
Hanh huệ 200 Đ 
Linh chọt500 Đ 
Hằng kiên300 Đ 
Hải phương500 Đ 
Hùng phít200 Đ 
Mai200 Đ 
Anh vân T3/ls500  500
Long hoà ls300 Đ 
Quy Anh300 Đ 
Hằng thịnh200 Đ 
Hương án300 Đ 
Huệ chi500 Đ 
Hạnh tự500 Đ 
Phóng huế500 Đ 
Lan bảy300 Đ 
Tuyết minh200 Đ 
Nga việt 200 Đ 
Duyên vui200 Đ 
Tuyển vạn200 Đ 
Điển Lan200 Đ 
Huyền hồng200 Đ 
Tú Hoà ls1000 Đ 
Ánh sử200 Đ 
Cô phương200 Đ 
Thuỷ đanhet300 Đ 
Nhài đanhet200 Đ 
Chung  Trần200 Đ 
Chung hường200 Đ 
hải thịnh 500 Đ 
Tuấn tử tế500 Đ 
Chiến tú ls500 Đ 
Tuyến trình200 Đ 
Nghĩa khuyên500  500
Liên đăng300 Đ 
Trần tina200 Đ 
Oanh thuý ls500  500
Hoàng trang ls500 Đ 
     
 Tổng67400   6300

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN