Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách bà con ủng hộ từ thiện địa phương

Thứ tư, 07/11/2018 | 02:25
Ban từ thiện Hội người Việt Nam tỉnh Odessa cùng chi hội trưởng các khu vực chân thành cảm ơn tấm lòng của bà con đã ủng hộ cho hoạt động từ thiện địa phương. Dưới đây là danh sách ủng hộ của bà con:

1) Khu vực Sorsa

STTHọ và tênSố tiền
1Trọng Vân500
2Dương Ngọc500
3Thành Thu500
4Du Hợp 500
5Bình Quân500
6Trọng Đào500
7Huy Nga500
8Thái Tình500
9Phúc Linh500
10Hải Linh500
11Nghị Thiềm 400
12Thành Mỹ300
13Thủy Văn300
14Duẩn Huyền300
15Thanh Tươi300
16Thành Hương300
17Nhung Sĩ300
18Hương Thịnh300
19Dũng Hoài300
20Hòa Liễu300
21Hùng Thuyết300
22Hưng Ngọc300
23Tùng Hằng200
24Hương Cư200
25Yên Thanh200
26Hưng Thu200
27Hiếu Ngà200
28Chị Dung T1200
29Liên Đăng200
30Tiến Hường200
31Dũng Hiển200
32Định Quế200
33Hải Thịnh200
34Dương Hà200
35Chúng Hương200
36Quang Luyện200
37Hải Phương200
38Tám Linh200
39Kỷ Hạnh200
40Tiến Thoa200
41Sơn Hương200
42Chính Thúy200
43Học Bích200
44Hoài Nga200
45Nghị Hương200
46Toàn Hồng200
47Hải Luyến200
48Bắc Lương200
49Định Đồng200
50Đức Hoa200
51Hạnh Mậu200
52Phương Phong200
53Hà Việt200
54Thuận Công200
55Hương Chanh200
56Quỳnh Khê200
57Huy Thơm200
58Xuân Thùy200
59Xuân Thùy200
60Lành Hòa200
61Lành Hồng200
62Long Bích200
63Hà Đại200
64Hồng Huyền200
65Hạnh Giảng200
66Đông Toán200
67Lan Bẩy200
68Chị Ngọc200
69Hoa Huệ200
70Hải Huệ200
71Thành Hồng200
72Nghị Tuyết200
73Khang Hà200
74Uyên Bờm200
75Tuyên Oanh100
76Tới Lý100
77Nga Việt100
78Việt Huê100
79Chiến Hoa100
80Ánh Bằng100
81Dũng Lan100
82Sử Ánh100
83Sơn Trang100
84Điển100
85Chiến Hằng100
86Sơn Trang100

Tổng: 20300gr

2) Khu vực Làng Sen

STTHọ và tênSố tiền
1Hùng Mơ50$
2Tâm Huyên1400
3Liên Luyện1000
4Sinh Thanh1000
5Hương Văn1000
6Tướng Lợi500
7Thanh Dự500
8Toán Hường500
9Sự Tho500
10Tú Hòa500
11Hữu Phiên500
12Hoan Hương500
13Trí Hoa500
14Minh Hương500
15Thỉnh Nhung500
16Hảo Liễn500
17Phái Yến300
18Oanh Thúy300
19Phóng Huế300
20Triều Hiên300
21Khôi Phương300
22Ngoan Tuấn200
23Hoan Huế200
24Vân Anh Trường200
25Quy Trường200
26Hồng Tiến200
27Thanh Tiến200
28Chiến Dũng200
29Thái Cơm200
30Hồng Hiệp200
31Liêm Thuyên200
32Tùng Hương200
33Hoa Mạnh200
34Nga Lâm200
35Sơn Hoa200
36Tâm Sơn200
37Hương Bằng200
38Hà Hà200
39Trang Hưng200
40Đông Thái200
41Thành Hương200
42Môn Hiền200
43Hà Hòa200
44Phúc Vân200
45Quang Huyền200
46Duy Tường200
47Dần Én200
48Anh Vân200
49Lan Thục200
50Hảo Phượng200
51Bái Nhung200
52Tuấn Hà200
53Tý Dung200
54Quyết Nhàn200
55Hoa Quý200
56Nghiên Quyết200
57Hoàn Hương200
58Thu Tuấn200
59Trình Kiều200
60Hòe Dung200
61Điền Nam200
62Cường Hào200
63Thắng200

Tổng: 18400gr + 100$

3) Khu vực Kva

STTHọ và tênSố tiền
1Vóc Ân2000
2Tước Huệ1000
3Hùng Vân500
4Tuấn Hương500
5Tiềm Huyền300
6Đức Hải200
7Long Xuân200
8Trà Uyên200

Tổng 3900gr

4) Khu vực Lvov

STTHọ và tênSố tiền
1Mạnh Huyền1000
2Oanh400
3Tiếu Sim200
4Tự Hạnh200
5Êm200
6Huy200
7Chính Thực200
8Tuấn Mai200
9Ninh Thúy200
10Thạch Hiệp200
11Tuấn Sen200
12Bốn Kim200
13Lan Thủy200
14Đàn100
15Minh Khóa100
16Tuân Thoa100
17Long Hiền100

Tổng 4000gr

5) Khu vực 7 Samurai

STTHọ và tênSố tiền
1Đại Vinh500
2Hải Anh Hương500
3Thanh Hằng500
4Đăng Phương500
5Sang Loan500
6Quân Lanh Anh500
7Đông Vân500
8Phúc Mai500
9Việt Phượng500
10Phong Hằng500
11Đạt Hương500
12Dũng Nga500
13Của Văn500
14Tâm Sinh500
15Tuấn Vân500
16Cánh Hợp500
17Chuyền Châu500
18Cảnh Khuyên500
19Nghĩa Loan500
20Hùng Mận500
21Nga Hưng500
22Dũng Thu500
23Nghi Lan500
24Nghị Lan500
25Dũng Liễu500
26Trường Giang500
27Trang Hồng500
28Thụ Vân300
29Duy Duyên300
30Quân Chung300
31Chinh Tiền200
32Sâm200
33Hưng Nhỉnh200
34Thanh Hải200
35Đài Phương200
36Định Răm200
37Thu Vân200
38Thuyên Hương200
39Mịnh Chi200
40Dung200

Tổng thu 16400gr

Danh sách hiện đang được chúng tôi cập nhật thêm, cảm ơn tấm lòng vàng của bà con.

Ban từ thiện Hội NVN tỉnh Odessa

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

Video

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN