Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách giúp đỡ, lo hậu sự cho anh Lê Trần Tuấn Nhựt

Thứ ba, 28/02/2023 | 17:00
Anh Lê Trần Tuấn Nhật bị lạnh chết trong hoàn cảnh rất thương tâm và không có người thân tại Odessa, Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa đã kêu gọi bà con trong cộng đồng cùng chung tay, đóng góp để lo hậu sự cho anh...

Danh sách giúp đỡ lo hậu sự và đưa tro cốt anh Nhựt về VN:

(Đến 12h 17/2: đã nhận được 40 triệu và 3850$)

I. Gia đình anh Nhựt: 40 triệu

II. Hội Đồng Hương Hà Nam Ninh tại Odessa: 50$

II. Thông qua thẻ Privatbank của anh Hùng: 70716 gr từ các gia đình,

 1. Nguyễn Thành Long: 12.000 gr
 2. Nguyễn Văn Hùng: 2000 gr
 3. Nguyễn Như Mạnh: 1000 gr
 4. Nguyễn Văn Đức: 1000 gr
 5. Lê Thanh Vũ Lâm: 1500 gr
 6. Phan Thị Kiều: 500 gr
 7. Nguyễn Thị Dung: 1000 gr
 8. Đoàn Văn Trà: 500 gr
 9. Lê Thị Hương: 500 gr
 10. Hiền Lực: 2000 gr
 11. Phạm Thị Thân: 1000 gr
 12. Chu Hải Linh: 500 gr
 13. Vũ Thị Vân Anh: 500 gr
 14. Trịnh Thị Lệ Yến: 500 gr
 15. Đinh Thị Dung: 2000 gr
 16. Trần Văn Quyết: 1000 gr
 17. Trịnh Công Sơn: 500 gr
 18. Nguyễn Quốc Tuấn: 200 gr
 19. Đàm Văn Phóng: 1000 gr
 20. Nguyễn Thị Hà: 4000 gr
 21. Lê Thị Bắc: 1000 gr
 22. Phạm Thị Thuyết: 2000 gr  
 23. Trần Thị Kim Nhung: 500 gr
 24. Đinh Quang Tiến: 1000 gr
 25. Phạm Thị Hạnh: 1000 gr
 26. Đỗ Ngọc Qúy: 500 gr
 27. Nguyễn Bá Tú: 500 gr
 28. Lê Thị Khánh Ly: 2000 gr
 29. Nguyễn Văn Nghị: 4000 gr
 30. Chu Thị Lan: 500 gr
 31. Hoài Nga: 500 gr
 32. Nguyễn Thị Minh Thuận: 2000 gr
 33. Phạm Tiến Mạnh: 1016 gr
 34. Biển Phúc: 5000 gr
 35. Năm Hạnh: 2000 gr
 36. Soái: 1000 gr
 37. Hiền: 500 gr
 38. Ngô Xuân Thủy: 500 gr
 39. Vịnh Hương: 500 gr
 40. Yiên Mai: 1000 gr
 41. Lê Thị Hằng Nga: 500 gr
 42. Dương Thành Trung: 500 gr
 43. Thành Thu: 1000 gr
 44. Tiến Ba Lan: 2000 gr
 45. Đoàn Công Tùng: 500 gr
 46. Tiến Hường: 1000 gr
 47. Sơn Hoa: 1000 gr
 48. Chu Ngọc Qúy: 500 gr
 49. Nguyễn Thị Kim Ngân: 500 gr
 50. Nguyễn Trung Văn: 2000 gr
 51. Nguyễn Diệu Linh: 1000 gr

IV. Thông qua anh Dũng: 44000 gr từ các gia đình,

 1. Dung Sorsa: 500 gr
 2. Nga: 500 gr
 3. Phương Hải: 1000 gr
 4. Mận: 500 gr
 5. Huân Trang: 1000 gr
 6. Răm Định: 500 gr
 7. Duy Tường: 500 gr
 8. Quế Long: 500 gr
 9. Mai: 500 gr
 10. Dũng Tâm: 1000 gr
 11. Bảy Lan: 500 gr
 12. Toán Đông: 500 gr
 13. Xuân Thịnh: 500 gr
 14. Tuyển Vạn: 500 gr
 15. Sơn Phương: 500 gr
 16. Giang Trường: 500 gr
 17. Oanh: 500 gr
 18. Chung: 500 gr
 19. Phương: 500 gr
 20. Kết: 500 gr
 21. Chung Thái: 500 gr
 22. Lan Bình: 500 gr
 23. An Vân: 500 gr
 24. Mẽ Miến: 1000 gr
 25. Huệ Hải: 500 gr
 26. Thành Mỹ: 1000 gr
 27. Long Hòa: 500 gr
 28. Bảy Phạm: 500 gr
 29. Sơn Phạm: 500 gr
 30. Quyên Nghĩa: 500 gr
 31. Lan Nghị: 500 gr
 32. Dũng Lan Anh: 1000 gr
 33. Chỉnh Nhung: 2000 gr
 34. Lôc Danh: 1000 gr
 35. Duyên Thới: 500 gr
 36. Lan Anh Nghị: 500 gr
 37. Hoa Thái: 500 gr
 38. Tuấn Hương: 1000 gr
 39. Vương Tuyền: 1000 gr
 40. Sen Tuấn: 500 gr
 41. Tuấn Ngoan: 500 gr
 42. Yến Phái: 1000 gr
 43. Dương Huyền: 1000 gr
 44. Lê Hùng: 1000 gr
 45. Phiến Hữu: 1000 gr
 46. Tiến Huế: 1000 gr
 47. Lê Khanh: 500 gr
 48. Tiến My: 1000 gr
 49. Hạnh Giảng: 500 gr
 50. Hiếu Ngà: 500 gr
 51. Hoan Hương: 500 gr
 52. Lộc Nam: 500 gr
 53. Hiếu Nga: 2000 gr
 54. Tuyến Tiến: 500 gr
 55. Huyền Quang: 500 gr
 56. Huấn Lan: 500 gr
 57. Yến Phương: 1000 gr
 58. Hạnh Hiệp: 500 gr
 59. Toán Hường: 500 gr
 60. Đức Lena: 500 gr
 61. Đức Mai: 1000 gr
 62. Duyên xm: 2000 gr

V. Thông qua anh Sự: 37200 từ các gia đình sau:

 1. Chinh Hương: 2000 gr
 2. Sự Tho: 1000 gr
 3. Hạnh Tự: 500 gr
 4. Lan Thủy: 500 gr
 5. Lê Khải: 500 gr
 6. Tiến Ngoan: 500 gr
 7. Văn Của: 500 gr
 8. Thủy Hương: 1000 gr
 9. Đông Cảnh: 200 gr
 10. Sáng Sen: 1000 gr
 11. Minh Hạnh: 200 gr
 12. Phương: 200 gr
 13. Tiến Mai: 500 gr
 14. Đạt Thúy: 1000 gr
 15. Long Hường: 1000 gr
 16. Chuyên Quy: 500 gr
 17. Công Phi: 500 gr
 18. Công Hoa: 500 gr
 19. Toại: 200 gr
 20. Đông Vân: 200 gr
 21. Việt Hà: 1000 gr
 22. Quỳnh Khuê: 500 gr
 23. Tước: 500 gr
 24. Tính: 1000 gr
 25. Hiền Lực: 500 gr
 26. Tiến: 500 gr
 27. Hoa: 500 gr
 28. Vũ Ty: 1000 gr
 29. Thu Vân: 500 gr
 30. Đạt: 200 gr
 31. Huy Diễm: 500 gr
 32. Nghĩa Loan: 200 gr
 33. Hùng Mận: 200 gr
 34. Phương Phong: 500 gr
 35. Quyết Nghiên: 500 gr
 36. Bảo Liên: 2000 gr
 37. Công 1816: 500 gr
 38. Tuấn Duyên: 2000 gr
 39. Quân: 1000 gr
 40. Chiến Cường: 500 gr
 41. Hương Cư: 1000 gr
 42. Nghị: 500 gr
 43. Đại Hà: 500 gr
 44. Toàn Liên: 100 gr
 45. Huyền Chi: 500 gr
 46. Dũng Thu: 500 gr
 47. Thịnh Kiều: 1000 gr
 48. Chinh Tiến: 500 gr
 49. Định Dương: 1000 gr
 50. Cường Kim: 500 gr
 51. Hải: 500 gr
 52. Chuyên Châu: 500 gr
 53. Thuận Công: 1000 gr
 54. Thắng Hạt: 500 gr
 55. Bạch Thị Hương: 500 gr
 56. Phạm Hùng: 500 gr
 57. Trường Thu: 500 gr
 58. Biền Sen: 500 gr

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN