Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ dự án "Góc Việt Nam" trong Sở thú Odesa

Thứ hai, 15/04/2024 | 17:00
Mọi đóng góp sẽ được công khai và cập nhật hàng ngày trên báo Nguoivietodessa.com và facebook “Người Việt Odessa”. Tổng số tiền ủng hộ đến ngày 19/5 là 41150 đô la và 37000gr. Sau đây là toàn bộ danh sách và số tiền:
 1. Đại sứ và cán bộ ĐSQ: 3400 (x)
 2. VP Lãnh sự danh dự: 500 (x)
 3. Hội người VN tỉnh Odesa: 500 (x)
 4. Nguyễn Như Mạnh: 300 (x)
 5. Nguyễn Văn Hùng: 1000 (x)
 6. Nguyễn Bửu An: 500 (x)
 7. Lê Quốc Phong (Cường Điệp): 500 (x)
 8. Nguyễn Văn Long (Yến): 150 (x)
 9. Dương Văn Duẩn (Huyền): 100 (x)
 10. Nguyễn Văn Đức (Hải): 100 (x)
 11. Nguyễn Văn Dũng (Tâm): 100 (x)
 1. Nguyễn Tấn Thành (Mỹ): 200 (x)
 2. Hoàng Trung Hiếu (Ngà): 100 (x)
 3. Trương Văn Hùng (Vân): 200 (x)
 4. Nguyễn Trung Văn (Thuỷ): 100 (x)
 5. Lê Văn Tự (Hạnh): 100 (x)
 6. Nguyễn Xuân Trường (Giang): 100 (x)
 7. Nguyễn Văn Thuỷ (Liên): 300 (x)
 8. Trịnh Hồng Cường: 300 (x)
 9. Đặng Đình Ngà: 200
 10. Nguyễn Quốc Hoàng: 1000 (x)
 11. Lê Duy Mạnh: 500
 12. Đỗ Xuân Văn: 100 (x)
 13. Hồ Văn Thôi: 500 (x)
 14. Đinh Đức Cường: 200 (x)
 15. Đặng Xuân Tiếu: 100 (x)
 16. Đỗ Văn Tước: 500 (x)
 17. Nguyễn Thành Long: 500 (x)
 18. Ngô Văn Định: 200 (x)
 19. Trịnh Văn Phái: 200 (x)
 20. Phạm Đức Long: 200 (x)
 21. Phan Mạnh Tiến: 100 (x)
 22. Nguyễn Văn Nghị (Thiềm): 1000 (x)
 23. Hoàng Văn Tuấn (Vân): 200 (x)
 24. Đoàn Văn Trà: 200 (x)
 25. Nguyễn Văn Dần: 200 (x)
 26. Phạm Quang Sơn (Tâm): 100 (x)
 27. Nguyễn Hoàng Lân (Thanh): 200 (x)
 28. Mai Hồng Vinh: 100 (x)
 29. Nguyễn Sỹ Xuân (Ngà): 500 (x)
 30. Trần Thị Nhung (Chỉnh): 100 (x)
 31. Nguyễn Anh Tuấn (Hiếu): 200 (x)
 32. Đinh Ngọc Anh (Hải): 200 (x)
 33. Nguyễn Văn Tiệp (Vóc): 150 (x)
 34. Nguyễn Quyết (cậu Quyết): 150 (x)
 35. Vũ Đức Duy (Kim): 200 (x)
 36. Đoàn Văn Tuấn: 100 (x)
 37. Hàng khô Cường Trang: 200 (x)
 38. Hồ Quốc Việt (Phượng): 100 (x)
 39. Trương Thúy Hạnh: 100 (x)
 40. Nguyễn Huy Cường (Tuyết): 200 (x)
 41. Lê Khánh Hoài (Nga): 100 (x)
 42. Phạm Đức Phúc (Linh): 1000 (x)
 43. Nguyễn Đăng Huy (Hoa): 200 (x)
 44. Đinh Văn Oanh: 100 (x)
 45. Trịnh Huy Du (Hợp): 100 (x)
 46. Lê Minh Hùng (Thuyết): 300 (x)
 47. Hoàng Hữu Ngọc (Tuyến): 200 (x)
 48. Nguyễn Văn Sinh (Thanh): 100 (x)
 49. Trần Thị Hòa (Hà): 100 (x)
 50. Hương - Hải Anh: 200 (x)
 51. Nguyễn Văn Vóc (Ân): 300 (x)
 52. Nguyễn Phúc Tá (Tuyến): 200 (x)
 53. Nguyễn Phúc Tướng (Lợi): 100 (x)
 54. Hội ĐH Hà Nam Ninh: 100 (x)
 55. Võ Văn Trọng (Đào): 100 (x)
 56. Tô Tiến Lực (Hiền): 200 (x)
 57. Đinh Thị Xế: 150 (x)
 58. Nguyễn Văn Huy (Diễm): 100 (x)
 59. Ngô Thanh Chuyên (Hằng): 100 (x)
 60. Đỗ Thành Công (Ngọc): 100 (x)
 61. Bùi Quang Bình (Đà Nẵng): 300
 62. Dương Văn Toàn (Tâm): 100 (x)
 63. Lưu Xuân Vạn (Tuyển): 100 (x)
 64. Nguyễn Thị Tình: 150 (x)
 65. Nguyễn Văn Công (Thuận): 200 (x)
 66. Võ Thị Loan (Thành): 200 (x)
 67. Bùi Thanh Tú (Hòa): 100 (x)
 68. Phí Anh Tuấn (Tú): 300 (x)
 69. Trần Hồ Nguyên (Tâm): 500(x) 
 70. Lê Việt Huy (Nga): 200 (x)
 71. Ngô Thị Duyên (Tuấn): 200 (x)
 72. Nguyễn Thị Nghị: 100 (x)
 73. Công ty Eurofood Service: 37000 grivna (x)
 74. Trần Quang Tiến (Tuyết): 100 (x)
 75. Dương Hồng Tươi (Thanh): 200 (x)
 76. Trương Xuân Bình (Bá): 200 (x)
 77. Lê Bá Hùng: 400 (x)
 78. Nguyễn Hữu Thụ (Vân): 100 (x)
 79. Nguyễn Như Thụ (Nhung): 200 (x)
 80. Trần Kim Thùy (Xuân): 200 (x)
 81. Vũ Ngọc Ánh (Lan): 100 (x)
 82. Đỗ Văn Trường (Hồng): 100 (x)
 83. Tạ Đình Đăng (Phương): 200 (x)
 84. Thân Xuân Quang (Phượng): 300 (x)
 85. Lương Văn Bằng (Hương): 100 (x)
 86. Nguyễn Văn Môn (Hiền): 100 (x)
 87. Trần Văn Chuyên (Quy): 150 (x)
 88. Nguyễn Văn Kết: 100 (x)
 89. Phạm Văn Toán (Hường): 100 (x)
 90. Nguyễn Thị Hồng Thắm: 100 (x)
 91. Đỗ Công Huân (Trang): 100 (x)
 92. Hà Xuân Tiến (Huế): 100 (x)
 93. Nguyễn Anh Tuấn (Hương): 100 (x)
 94. Đàm Văn Phóng (Huế): 100 (x)
 95. Cao Đức Tuấn (Thủy): 200 (x)
 96. Trịnh Nguyên Thiều (Bách Khoa): 200 (x)
 97. Hoàng Văn Lương (Dung): 100 (x)
 98. Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt (Nam): 100 (x)
 99. Nguyễn Thị Tính (Quy): 100 (x)
 100. Đoàn Trường Minh (Hương): 200 (x)
 101. Đỗ Thị Lan (Thủy): 100 (x)
 102. Nguyễn Văn Kim (Kicofood): 1000 (x)
 103. Trần Thị Mai Lan (Cường): 100 (x)
 104. Nguyễn Tiến Công (Hoàng Anh): 100 (x)
 105. Lý Đức Vương (Tuyền): 100 (x)
 106. Nguyễn Chí Linh (Lina): 100 (X)
 107. Nguyễn Bá Tú (Sương): 100 (x)
 108. Tuấn - Minh: 100 (x)
 109. Đỗ Văn Triểu (Hằng): 100 (x)
 110. Nguyễn Như Hải (Huệ): 100 (x)
 111. Nguyễn Văn Vũ (Ty): 200 (x)
 112. Nguyễn Văn Dương (Dung): 100 (x)
 113. Nguyễn Thị Thu Hà (Việt): 100 (x)
 114. Hà Thị Quỳnh (Khê): 100 (x)
 115. Nguyễn Văn Đức (Mai): 200 (x)
 116. Gia đình Mẽ - Mến: 100 (x)
 117. Nguyễn Văn Tý (Dung): 100 (x)
 118. Trần Kim Hoàn (Hương): 100 (x)
 119. Gia đình Hải Phương: 100 (x)
 120. Dương Văn Tới (Lý): 100 (x)
 121. Hoàng Văn An (Vân Anh): 100 (x)
 122. Nguyễn Phi Sơn (Hoa): 100 (x)
 123. Đào Văn Cường (Vân Anh): 100 (x)
 124. Nguyễn Văn Yên (Thanh): 100 (x)
 125. Nguyễn Đức Dũng (Thu): 100 (x)
 126. Phí Mạnh Cường (Chiên): 100 (x)
 127. Gia đình Đức Lena: 100 (x)
 128. Lý Quang Tâm (Huyên): 100 (x)
 129. Gia đình Tới Hồng: 100 (x)
 130. Tạ Đình Nghĩa (Loan): 100 (x)
 131. Ngô Văn Trọng (Vân): 100 (x)
 132. Gia đình Tiền Ngoan: 100 (x)
 133. Trần Minh Điệu (Huế): 200 (x)
 134. Phạm Thị Phiến (Hữu): 100 (x)
 135. Đỗ Văn Của (Vân): 100 (x)
 136. Bùi Văn Cư (Hương): 100 (x)
 137. Nguyễn Sỹ Quân (Bình): 100 (x)
 138. Ngô Xuân Thủy (Hương): 100 (x)
 139. Nguyễn Văn Tuấn (Sen): 100 (x)
 140. Phạm Văn Bảy (Lan): 100 (x)
 141. Dương Văn Lâm (Nga): 100 (x)
 142. Phạm Văn Thới (Duyên): 100 (x)
 143. Đàm Xuân Sơn: 100 (x)
 144. Nguyễn Đức Mạnh (Thảo): 100 (x)
 145. Nguyễn Văn Hiệp (Trang): 100 (x)
 146. Lê Thị Thu Hà (Trường): 100 (x)
 147. Nguyễn Trung Việt (Sơn): 100 (x)
 148. Đặng Ngọc Cảnh (Hợp): 100 (x)
 149. Dương Thành Chúng (Hương): 100 (x)
 150. Nguyễn Văn Bảy (Chi): 200 (x)
 151. Nguyễn Thị Hường (Khoa): 100 (x)
 152. Nguyễn Thị Hoàng (Sơn): 100 (x)
 153. Lê Đoàn Hùng (Thanh): 100 (x)
 154. Phạm Văn Đông (Vân): 100 (x)
 155. Tạ Đình Đại (Vinh): 100 (x)
 156. Nguyễn Văn Thanh (Hằng): 100 (x)
 157. Trần Văn Kỷ (Hạnh): 100 (x)
 158. Trịnh Công Chính (Thúy): 100 (x)
 159. Vũ Ngọc Phan (Thủy Văn): 100 (x)
 160. Gia đình Phương Khôi: 100 (x)
 161. Nguyễn Văn Biển (Phúc): 100 (x)
 162. Bùi Đức Toàn (Liên): 100 (x)
 163. Trần Văn Kim (Yến): 100 (x)
 164. Dương Văn Quyết (Nghiên): 100 (x)
 165. Dương Văn Trình (Mai): 100 (x)
 166. Phạm Chiến Công (Thủy): 100 (x)
 167. Chu Ngọc Qúy (My): 100 (x)
 168. Ngô Văn Đại (Hà): 100 (x)
 169. Phí Văn Tiến (Mai): 100 (x)
 170. Phùng Văn Trì (Huyền); 100 (x)
 171. Bùi Đức Lượng (Hương): 100 (x)
 172. Hoàng Văn Hùng (Mận): 100 (x)
 173. Cát Thị Huệ (Đức); 100 (x)
 174. Nguyễn Văn Sơn (Phương): 100 (x)
 175. Phạm Văn Yêm (Mai): 100 (x)
 176. Hội Hữu Nghị Ucraina - VN tại Lvov: 1000 (x)
 177. Nguyễn Công Giảng (Hạnh): 100 (x)
 178. Trần Doãn Cảnh (Đông): 100 (x) 
 179. Trần Thị Trung: 100 (x)
 180. Lê Văn Việt (Bắc): 100 (x)
 181. Lưu Quang Thạch (Hiệp): 100 (x)
 182. Phùng Văn Phượng (Thượt): 100 (x)
 183. Đỗ Quốc Chinh (Hương): 100 (x)
 184. Nguyễn Văn Thịnh (Kiều): 100 (x)
 185. Bùi Văn Tiến (Chinh): 100 (x)
 186. Nguyễn Như Thắng (Hạt): 100 (x)
 187. Hoàng Ngọc Long (Ngọc): 100 (x)
 188. Hoàng Văn Thái: 100 (x)
 189. Phạm Thị Hoa: 50 (x)
 190. Đỗ Minh Công (Hoa): 100 (x)
 191. Nguyễn Đức Thìn (Kiều): 100 (x)
 192. Đỗ Quang Trung (Hồng): 100 (x)
 193. Ngô Thị Kim Oanh (Đức): 100 (x)
 194. Nguyễn Văn Lâm (Phượng): 200 (x)
 195. Nguyễn Doãn Anh (Vân): 100 (x)
 196. Trần Trọng Nghĩa (Khuyên): 100 (x)
 197. Juira SQ: 100 (x)
 198. Vũ Ngọc Huy (Thảo): 100 (x)
 199. Trần Bá Vượng (Liên): 100 (x)
 200. Nguyễn Quốc Tuấn (Raia): 100 (x)
 201. Chu Văn Hoán (Loan): 100 (x)
 202. Phạm Năng Trí (Hoa): 100
 203. Vũ Đức Trường (Huệ): 1000 (x)
 204. Gia đình Sơn Quyên (Trường Lạnh): 300 (x)

Chúng i sẽ tiếp tục cập nhật


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN