Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ ông Phạm Trọng Kim mắc bệnh nặng về nước

Thứ sáu, 02/11/2018 | 10:23
Sáng 18/10, Ban từ thiện đã tổ chức trao vé máy bay và chuyển quà từ thiện của bà con cộng đồng quyên góp cho ông Phạm Trọng Kim – người đang mắc bệnh nặng có nguyện vọng về nước. Hiện ông Kim đã về bên gia đình tại Việt Nam và gửi lời cảm ơn tới Ban từ thiện cùng toàn thể bà con cộng đồng. Dưới đây là danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho ông Kim.

Ban từ thiện: 100 $

1/ Qua ông Nguyễn Văn Sinh

1 Anh Mạnh Huyền 30$
2 Chỉnh Nhung 1.000gr
3 Anh Hùng Vân 500
4 Sinh Thanh 500
5 Anh Hải Anh 500
6 Anh Văn Hương 500
7 Anh Ngà Nga 500
8 Anh Huy bi thư đoàn 500
9 Anh Đông Thái 500
10 Anh Tuấn Vân 500
11 Chi Tú Hoà 500
12 Anh Hoè Dung 500
13 Anh Chiến Dũng 500
14 Anh Tướng Lợi 500
15 Anh Hữu Phiến 500
16 Anh Nam Lộc 500
17 Anh Liễn Hảo 500
18 Anh Dũng Hiền 500
19 Anh Toán Hường 500
20 Anh Môn Hiền 500
21 Chị Hoa Quý 500
22 Anh Tí Dung 500
23 Anh Minh Hương 500
24 Anh Minh Hăng Donetsk 500
25 Anh Chuyên Hằng Donetsk 500
26 Anh Phóng Huế 500
27 Anh Phúc Vân 500
28 Anh Hùng Mơ 500
29 Anh Hoan Hương 500
30 Chị Hoa Mạnh 400
31 Anh Sơn Hoa 300
32 Anh Sự Tho 300
33 Anh Quang Huyền 300
34 Anh Tiến Hồng 300
35 Anh Thuỷ Lam 300
36 Anh Hiệp Hồng 300
37 Anh Dần Én 300
38 Anh Sơn Tâm 300
39 Anh Thành Hương 300
40 Anh Tiến Thanh 300
41 Anh Trình Kiều 300
42 Anh Cường Hào 300
43 Anh Điền Nam 300
44 Anh Lương Dung 300
45 Anh Hà Linh 300
46 Anh Hảo Phượng 300
47 Anh Thuỳ Xuân 300
48 Anh Oanh Thuý 300
49 Chị Cúc tầng 9 300
50 Anh Bằng Hương 300
51 Anh Trí Hoa 300
52 Anh Hiệp Hạnh 300
53 Chị Oanh già 200
54 Anh Quyết Nhàn 200
55 Anh Dương Huyền 200
56 Anh Chị Em Donetsk đang sống tại Odessa 4400gr+ 110$

Tổng ủng hộ được.
140$+26500gr.

2/ Qua ông Tạ Đình Đại

1 Gđ Đại Vinh 500
2 Gđ Thụ Vân 500
3 Gđ Chi Mịnh 500
4 Gđ. Sĩ Lệ. 500
5. Gđ Hằng Thanh 500
6. Gđ Việt Phượng 500
7. Gđ Phong Hẳng 500
8. Gđ Dũng Nga 200.
9. Gđ Đài Phương 300
10. Gđ Thuyên Hương 200
11. Gđ Dũng Liễu 500

Tổng  4700 gr

3/ Qua ông Nguyễn Trung Văn

STTHọ và tênSố tiền
1Gđ Phúc Linh1000
2Gđ Tuấn Thúy1000
3Gđ Thành Thu500
4Gđ Hường Khoa500
5Gđ Dương Ngọc500
6Gđ Thành Mỹ500
7Gđ Huy Nga500
8Gđ Trọng Vân500
9Gđ Văn Thủy500
10Gđ Chị Dung500
11Gđ Chính Thúy500
12Gđ Chúng Hương500
13Gđ Nghị Thiềm500
14Gđ Hòa Liễu500
15Gđ Hoa Phong500
16Gđ Hoài Nga500
17Gđ Trọng Đào500
18Gđ Chị Tình500
19Gđ Tùng Rau500
20Gđ Yên Thanh300
21Gđ Hưng Thu300
22Gđ Hạnh Mậu300
23Gđ Thanh Hương300
24Gđ Hương Cư300
25Gđ Hưng Ngọc300
26Gđ Hòa Lành300
27Gđ Hải Huệ300
28Gđ Việt Hà300
29Gđ Thanh Tươi300
30Gđ Nhung Sĩ300
31Gđ Du Hợp300
32Gđ Công Thuận300
33Gđ Sinh Vé300
34Gđ Thơm Huy300
35Gđ Dũng Hoài300
36Gđ Tuyên Oanh200
37Gđ Hải Thịnh200
38Gđ Chị Chinh200
39Gđ Sơn Hương200
40Gđ Liên Đăng200
41Gđ Trung Ngọc200
42Gđ Tùng Hằng200
43Gđ Xuân Thùy200
44Gđ Hải Luyến200
45Gđ Dương Hà200
46Gđ Khang Hà200
47Gđ Hải Linh200
48Gđ Tiến Hường200
49Gđ Nghị Hương200
50Gđ Thành Hồng200
51Gđ Quang Luyện200
52Gđ Đông Toán200
53Gđ Cường Huyền200
54Gđ Trung Giang200
55Gđ Hải Phương200
56Gđ Long Quế200
57Gđ Hiếu Ngà200
58Gđ Quỳnh Khê200
59Gđ Lan Bẩy200
60Gđ Long Ngọc200
61Gđ Dũng Hiển200
62Gđ Tiến Thoa200
63Gđ Học Bích200
64Gđ Việt Huê200
65Gđ Tuấn Thủy200

Tổng 21300 gr

4/ Danh sách qua ông Phạm Ngọc Êm

STTHọ và tênSố tiền
1Tước1000
2Yến Ánh500
3Tuyến Ngọc500
4Tùng Hiền500
5Tự Hạnh500
6Trường Hồng500
7Trọng Thuận500
8Tới My500
9Tiến Ngoan500
10Tiến My500
11Tiến Huệ500
12Tiến Chùa500
13Tiến Anh Huyền500
14Thanh Hương500
15Thanh Hoa500
16Nghị Lan500
17Mai500
18Kỷ Hạnh500
19Hương Vịnh500
20Hưng Trang500
21Hùng Thuyết500
22Hùng Mận500
23Huệ Điền500
24Hảo Tuấn500
25Hạnh500
26Hải Thanh500
27Đức Hải500
28Dư Thanh500
29Đạt Hương500
30Của Văn500
31Chuyền Châm500
32Chú Phúc Mai500
33Bác Hà Hòa500
34Thúy Liên400
35Tùng Duy300
36Minh Dung300
37Lan Lâm300
38Cô Hạnh Thủy300
39Vinh Nhiệm200
40Vinh Huy200
41Vịnh Hà200
42Vân Vịnh200
43Vạn200
44Trường Gấm200
45Trung Hương200
46Trí Khanh200
47Trang Nhung200
48Tới Ly200
49Toàn Liên200
50Tiếu Sim200
51Tiến Hồng200
52Thủy Tình200
53Thủy Tiên200
54Thời Duyên200
55Thọ Hòa200
56Nghĩa Khuyên200
57Nam Huyền200
58Long Xuân200
59Lan Thủy200
60Lâm Hòa200
61Huy 1746200
62Hoa Đức200
63Hiền Long200
64Hạnh Quế200
65Hạnh Hiệp200
66Hải Yến200
67Hà Vinh200
68Dũng Lan Anh200
69Đức Mai200
70Đồng Định200
71Đô Dinh200
72Đinh Quế200
73Định Đồng200
74Điển200
75Cường Chiều200
76Công Thúy200
77Chú Lưu200
78Cảnh Đông200
79Bác Tuấn 214200
80Vũ Trang100
81Trường Trâm100
82Thu Sinh100
83Sen Sáng100
84Hiếu QN100
85Chuyên Thủy bán thịt100
86Ba Hương100

Tổng 27500 gr

Đang cập nhật...


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

Video

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN