Người Việt Odessa
Quốc hội Ukraine thông qua luật tịch thu tất cả các tài sản Nga trên lãnh thổ Ukraine

Quốc hội Ukraine thông qua luật tịch thu tất cả các tài sản Nga trên lãnh thổ Ukraine

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật số 7122 về cưỡng chế, tịch thu tất cả các tài sản Nga tại Ukraine.
03/03/2022 23:02
Quốc hội Ukraine thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về tổng động viên

Quốc hội Ukraine thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về tổng động viên

Ngày 3/3, Quốc hội Ukraine thông qua luật, khẳng định sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về tổng động viên.
03/03/2022 22:59
Quân đội Ukraine phá huỷ cây cầu đường sắt nối Zaporoze với phía nam của tỉnh

Quân đội Ukraine phá huỷ cây cầu đường sắt nối Zaporoze với phía nam của tỉnh

Trên đây là thông báo của người đứng đầu Uỷ ban hành chính địa phương Aleksandr Staruk.
02/03/2022 00:29

Tại Kherson đang diễn ra chiến sự đường phố, trong thành phố xuất hiện xe tăng và xe bọc thép Nga

Trên đây là thông báo của Thị trưởng Kherson Igor Kolykhaev.
02/03/2022 00:27
Năm nay, học sinh các trường phổ thông Ukraine không phải thi sát hạch tốt nghiệp do tình hình chiến sự trong nước

Năm nay, học sinh các trường phổ thông Ukraine không phải thi sát hạch tốt nghiệp do tình hình chiến sự trong nước

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine đã ký sắc lệnh tương ứng.
28/02/2022 23:50