Người Việt Odessa
Tin Tức

Thông báo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Thứ tư, 01/03/2023 | 07:00
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tiếp nhận thông tin từ Ucraina về những trường hợp kiều bào cần hỗ trợ khắc phục khó khăn do chiến tranh xảy ra.

Trên đây là bản chi tiết điều kiện để được nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ. Chúng tôi xin chuyển thông tin bằng văn bản tới bà con để nghiên cứu và đăng ký. Đây là sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam tới kiều bào tại Ucraina, đó cũng là quyền lợi của công dân Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn tại Ucraina. Những trường hợp trên có thể đăng ký qua ông Lê Văn Tự, PCT Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa, tel:0933883382 (viber).

Thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán tại VN, địa chỉ đăng ký thường trú tại Odessa, số điện thoại, email (nếu có), số hộ chiếu VN.

Kính mời bà con mạnh dạn đăng ký!