Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Bác Hồ nói về phê bình và tự phê bình

"Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ "Cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức".
17/04/2013 02:25