Người Việt Odessa
Kinh doanh

Lập sàn giao dịch nợ doanh nghiệp phải có ít nhất 500 tỷ đồng

Được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch mua bán nợ cũng phải đáp ứng nhiều quy định chặt chẽ, bên cạnh yêu cầu về vốn.
05/07/2016 02:48
Đại gia thu hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm nhờ bán mỳ gói cho người Việt

Đại gia thu hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm nhờ bán mỳ gói cho người Việt

Dù tiêu thụ giảm theo xu hướng chung của thế giới song với gần 5 tỷ gói mỳ được bán mỗi năm, Việt Nam vẫn là thị trường mang lại doanh thu lớn cho những doanh nghiệp như Acecook, Masan hay Asia Foods.
04/07/2016 01:52
Brexit hạn chế thương mại di động Anh

Brexit hạn chế thương mại di động Anh

Các doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới nước Anh, cắt giảm ngân sách nghiên cứu những trải nghiệm di động mới.
04/07/2016 01:52
Người Mỹ thích mua thực phẩm trên mạng

Người Mỹ thích mua thực phẩm trên mạng

Hơn một phần ba người tiêu dùng Mỹ mua thực phẩm qua website 6 tháng qua, do giao dịch thuận lợi và có nhiều lựa chọn.
04/07/2016 01:52