Người Việt Odessa
Video

Video: Bà Vũ Thị An Bình chia sẻ với VTV4 về các hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina

Thứ sáu, 02/11/2018 | 18:11
"Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của chị em phụ nữ rất quan trọng. Qua quá trình hội nhập với nước sở tại, nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thồng gia đình, hướng về quê hương đất nước. Làm sao để có thể khuyển khích, vận động và tập hợp tiềm năng rất lớn của các chị em phụ nữ ở nước ngoài, trong việc này vai trò của các tổ chức phụ nữ rất quan trọng."

Tin từ VTV4

 

STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và ngoài trời

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN