Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Volker gặp mặt với tất cả các đại diện đảng phái Quốc hội Ukraine

Thứ năm, 17/05/2018 | 01:21
Đại diện đặc biệt của Mỹ về các câu hỏi Donbass Volker gặp mặt với các đại diện của tất cả các đảng phái trong Quốc hội Ukraine.

Mỗi đảng phái chính trị trong quốc hội được mời 2 đại diện. Hình thức đối thoại rất đơn giản: Volker yêu cầu nói quan điểm và nhìn nhận tình hình hiện nay tại Donbass. Từng đảng phái nêu hướng giải quyết của mình.
Phần hai của chương trình, mỗi đảng phái có thể đặt câu hỏi đối với Volker.
Phó Chủ tịch quốc hội Ukraine Irina Gerasenko chủ trì cuộc gặp mặt.
Chủ tịch quốc hội Parubi có buổi gặp mặt riêng với đặc phái viên Mỹ.

Theo lb.ua