Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: “Lỗ hổng” trong cán cân thương mại tăng 1,5 lần

Thứ năm, 17/05/2018 | 01:24
Nhập khẩu vào Ukraine tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Chênh lệch cán cân thương mại với nước ngoài của Ukraine giai đoạn từ tháng 1-3/2018 tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2017 - số liệu của Ủy ban thống kê Ukraine.
“Chênh lệch (-) trong quý 1/2018 gần 1,2 tỷ $: 284 triệu $ trong tháng giêng, 457 triệu $ trong tháng 2 và 460 triệu $ trong tháng 3/2018.
Trong đó Ukraine tăng xuất khẩu 10%, tăng nhập khẩu 13,2%.
Ukraine buôn bán với 209 nước.

Theo segodnia