Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Giá dịch vụ nhà ở sẽ tăng với giá "trên trời"

Thứ hai, 25/10/2021 | 00:15

Tại Ukraine, từ ngày 1/1/2022, các công ty cung cấp gas của các tỉnh có kế hoạch tăng giá vận chuyển gas lên gần 4 lần, phụ thuộc vào công ty cung ứng. Tại một số vùng, giá vận chuyển gas cho 1 m3 có thể lên tới 8 gr.

Các chuyên gia cho rằng, do tăng chi phí và tăng lương, giá dịch vụ nhà ở cũng sẽ tăng. Tại một số tỉnh đề nghị tăng giá từ 2-4 lần.

Các tỉnh sau muốn xem xét lại giá vận chuyển gas:

Odessa gas tăng từ 0,84 gr lên 4,52 gr,

Lugan gas từ 1,78 gr lên 8,91 gr,

Uman gas tăng từ 1,78 gr lên 8,91 gr,

Kyiv gas tỉnh từ 1,45 lên 3,38 gr.

Và nhiều tỉnh khác có danh sách công bố kèm theo.

Giá vận chuyển gas của từng gia đình sẽ được tính bằng số m3 gas gia đình dùng trong năm, nhân với giá vận chuyển của mỗi m3, chia cho 12 tháng. Và mỗi tháng gia đình sẽ trả theo giá vừa tính, không phụ thuộc vào việc gia đình có sử dụng gas hay không.

Ví dụ: Tại 1 gia đình ở Odessa sử dụng 150 m3 gas. Trong năm 2021 gia đình này phải trả 126 gr . Nhưng năm 2022 sẽ phải trả 678 gr.

Theo podrovnoti.