Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine ghi nhận những chỉ số đáng sợ về covid

Chủ nhật, 12/09/2021 | 02:41
Tại Ukraine trong ngày cuối ghi nhận 3869 ca lây nhiễm mới covid- thông báo của Bộ y tế, 69 ca tử vong.

Tại Odessa trong ngày cuối 215 ca lây nhiễm mới covid và 6 ca tử vong.
Theo số liệu Bộ y tế, từ đầu đại dịch đến nay, tại Ukraine chẩn đoán phòng thí nghiệm khẳng định 2 314 423 ca nhiễm covid, trong đó 2 220 611 ca khỏi bệnh, 54 320 ca tử vong.

Những tỉnh có số ca lây nhiễm cao nhất là: Lvov (379), Kyiv (370), Kharcov (314), Dnhepr (278).

Theo podrovnoti