Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Công bố điều tra dân số

Thứ năm, 19/07/2018 | 05:20
Công tác điều tra dân số sẽ được tiến hành vào năm 2020. Chính phủ Ukraine đã thông qua quyết định thành lập ủy ban liên ngành để phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị.

Ngày 18/7 Chính phủ Ukraine giao cho Ủy ban thống kê nhà nước tiến hành kiểm tra dân số thử ở quận Obolon Kiev vào tháng 12/2019, sử dụng công nghệ mới thu thập thông tin. Các cơ quan chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ tác động trong quá trình thực hiện. Vấn đề an ninh do cảnh sát quốc gia đảm nhiệm.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN