Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Cảnh sát được phép dừng tất cả các loại xe để kiểm tra giấy tờ, kể cả không vi phạm luật giao thông

Thứ năm, 16/07/2020 | 02:07
Tại Ukraine, cảnh sát được nới quyền hạn. Bây giờ họ có quyền dừng bất cứ lái xe nào, kể cả không vi phạm luật giao thông, đơn giản là chỉ để kiểm tra giấy tờ.

Điều 35 luật "Về cảnh sát quốc gia" xem xét những cơ sở cụ thể để cảnh sát có thể dừng xe. Nguyên tắc chính để dừng xe là vi phạm luật giao thông. Tức là, cảnh sát không có quyền dừng tất cả các xe, mà chỉ có thể dừng các xe vi phạm luật giao thông.

Ngày 13/7/2020 Quốc hội Ukraine thông qua lần 1 dự luật số 2659, bổ sung cho điều 35 "Về cảnh sát quốc gia", là cơ sở để dừng các lái xe.

"Cảnh sát có thể dừng các phương tiện giao thông trong thời gian tiến hành các biện pháp phòng ngừa với mục đích kiểm tra các lái xe, có sử dụng các công cụ kỹ thuật để kiểm tra tình trạng say rượu, ma tuý, hoặc các trạng thái say khác".

Trong đó nêu rõ, "các biện pháp phòng ngừa" được thực hiện trên cơ sở lệnh của các lãnh đạo cảnh sát, được công bố trên trang mạng chính thức của cảnh sát quốc gia.

Như vậy, sau khi dự luật được Quốc hội thông qua lần 2 và tổng thống ký, các nhân viên cảnh sát nhận được quyền pháp lý dừng bất kỳ phương tiện giao thông nào với mục đích kiểm tra tình trạng say của các lái xe. Trong thời gian dừng xe, cảnh sát cũng có quyền kiểm tra các loại giấy tờ và lập biên bản các vi phạm khác.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN