Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Bắt đầu có hiệu lực về luật giao thông mới

Thứ hai, 01/11/2021 | 01:42
Từ ngày 01/11/2021, tại Ukraine, bắt đầu có hiệu lực về những sửa đổi trong luật giao thông liên quan đến các lái xe hơi, người đi xe đạp, người đi bộ, cũng như các biển hiệu đường, các dấu đường.

Những sửa đổi trong luật giao thông do Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine soạn thảo. Những thay đổi này nhằm giảm thiểu các tai nạn giao thông trên các đường giao thông Ukraine.

Vậy có những thay đổi như thế nào trong luật giao thông Ukraine

  1. Những bổ sung, sửa đổi đối với các lái xe;
  2. Những sửa đổi đối với người đi bộ;
  3. Những sửa đổi đối với những người đi xe đạp;
  4. Xuất hiện những biển báo đường mới, dấu đường mới.

Trên các đường phố (trừ những đường dành cho người đi bộ) và những đường địa phương, xuất hiện những đoạn đường sử dụng chung cho việc đi lại của các xe hơi và xe đạp. Khởi đầu và kết thúc những đoạn đường này, đều có các biển báo tương ứng.

Có những thay đổi gì trong luật giao thông đối với người đi bộ

Xuất hiện những đường đi bộ được đánh dấu dành cho người đi bộ để sang đường. Chỉ áp dụng tại các đường cắt nhau có điều khiển (tại những nơi này đèn hiệu cảnh báo đường sẽ không chuyển sang chế độ nhấp nháy màu vàng), là nơi cho phép người đi bộ đi sang đường. Sẽ được ghi bằng dấu báo đường mới tương ứng là: "Lối sang đường dành cho người đi bộ" (Диагональный пешеходный переход).

Những thay đổi nào dành cho người đi xe đạp

  1. Xuất hiện những định nghĩa mới của đường đi xe đạp;
  2. Xuất hiện định nghĩa phần đường dành cho người đi xe đạp và chuyển làn đường của xe đạp;
  3. Các quy định khi chuyển làn đường giao thông tại những đoạn đường có điều khiển;
  4. Những đoạn đường sử dụng chung cho cả xe hơi và xe đạp.

Tương ứng với những quy định mới, bây giờ, những người đi xe đạp khi chuyển làn đường, cần tuân thủ theo các quy định.

Và cuối cùng là xuất hiện đòi hỏi, theo đó người điều khiển xe đạp, ngang bằng với những người tham gia giao thông khác, cần tuân thủ, chấp hành các tín hiệu của người điều khiển và đèn báo hiệu đường tại các đoạn đường có điều khiển.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN