Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tỷ lệ giường bệnh đã sử dụng cho các bệnh nhân Covid-19 hiện nay tại Ukraine trên 50%

Thứ tư, 30/09/2020 | 02:18
Tính đến ngày 28/9 tỷ lệ giường bệnh bận bởi các bệnh nhân Covid-19 tại Ukraine 50,4%.

Trên đây là thông báo của Bộ y tế Ukraine.
Những tỉnh Ukraine có tỷ lệ giường bệnh bận bởi các bệnh nhân Covid-19 trên 50% :
Vinhisa 61,4%
Dnhepr 55,4%
Donetsk 61,8%
Lugan 59,8%
Odessa 69,7%
Rovno 56,7%
Sumi 53,5%
Kharcov 56,2%
Khmenhiskaya 63,1%
Cherkasi 73,4%
Chernovsi 50,1%
Kyiv 57,2%

Tình trạng đến ngày hôm nay, số lượng người bị nhiễm mới Covid-19 trên 100 ngàn dân, trong 14 ngày, vượt chỉ số 40 người ở tất cả các tỉnh, trừ tỉnh Kherson và Kirovograd. Chỉ số bình quân số lượng người bị lây nhiễm mới tại Ukraine trên 100 ngàn dân trong 14 ngày là 109,2 ngàn người.

Tình trạng đến hết ngày 28/9 không có tỉnh nào tại Ukraine sẵn sàng được nới cách ly.

Theo dumskaya.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN