Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trong các bệnh viện điều trị covid tại Odessa chật cứng những bệnh nhân nặng

Thứ ba, 19/10/2021 | 01:21
Trong các khoa điều trị các bệnh nhân covid tại Odessa hiện nay có 948 bệnh nhân. Trong đó 83 ca là trẻ em. 81% tổng số các ca điều trị trong bệnh viện là những ca nặng - thông tin từ toà soạn "048" dựa vào nguồn tin từ Giám đốc Sở tế Levona Nikogosana.
Như vậy, điểm đặc biệt trong làn sóng dịch bệnh covid lần này là số lượng lớn các ca bệnh nhân nặng: 617 ca. Để so sánh, trong làn sóng dịch bệnh covid đợt mùa xuân năm nay, số ca bệnh nhân nặng chỉ chiếm 20%.
 
Hiện nay, tại Odessa đang tiếp tục mở thêm các khoa điều trị covid trong các bệnh viện, tăng số giường bệnh để tiếp nhận các bệnh nhân covid. Tình trạng ngày 18/10, trong các bệnh viện Odessa có 226 giường bệnh được cung cấp ô xy, chưa có bệnh nhân.

Theo dumskaya.net