Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thư ký Hội đồng châu Âu sẵn sàng khai trừ Nga ra khỏi PASE

Thứ năm, 11/10/2018 | 00:01

Ngày 10/10 /2018, phát biểu tranh luận liên quan tới tương lai của Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Yagland tuyên bố: “Tôi cho rằng, sau tháng 6/2019, Hội đồng bộ trưởng không những có thể mà cần phải sử dụng điều Tuyệt đối không cho phép quốc gia cho tới bây giờ vẫn chưa nộp tiền thành viên”.
Lần đầu tiên ông không loại trừ khả năng phái đoàn Nga ra khỏi hẳn Hội đồng châu Âu: “Khi biết rõ Nga ra khỏi Hội đồng châu Âu, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho Hội đồng bộ trưởng châu Âu để điều chỉnh lại ngân sách”.

Theo segodnia