Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thủ tướng Ukraine Groisman tổng kết ba năm công tác của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông

Thứ hai, 15/04/2019 | 00:09
Người đứng đầu chính phủ Ukraine thông báo kết quả ba năm làm việc chính phủ của ông, trong đó ông nêu sự khởi đầu bằng “đại tu đất nước”: “Hôm nay tròn ba năm bổ nhiệm chính phủ của chúng tôi".

Khi đó từ trên diễn đàn quốc hội, tôi đã hứa: Chúng tôi bắt đầu đại tu đất nước và chúng tôi bắt tay vào giải quyết những vấn đề bị bỏ bễ hàng chục năm - sửa các con đường giao thông Ukraine, cải tạo lại hệ thống y tế, thay đổi hệ thống hưu trí, bảo đảm những khả năng mới để trẻ em phát triển, cải tạo lại phong cách làm việc và tâm lý của các cán bộ, phục sinh lại các thành phố, làng quê qua cơ chế phân cấp chính quyền”.

Ông nói chính xác lại là, ông hiểu những người chỉ chích chính phủ, bởi vì mọi người muốn giải quyết nhanh các vấn đề. Trong đó ông nêu, điều này bị ngăn cản bởi các vấn đề nằm sâu bên trong, sự chống lại của hệ thống, sự hạn chế về nguồn lực.

“Trong ba năm chúng tôi đã làm được nhiều hơn một số nhà chính trị nằm trong chính quyền hàng chục năm. Tôi cố gắng thay đổ hệ thống vốn bị tôi cho là không hiệu quả, nhưng thật may, ơn Chúa, 3 năm ấy hệ thống không thể thay đổi được tôi. Tôi tin tưởng rằng, Ukraine có thể trở thành một đất nước mạnh và thành công”.

Theo segodnia 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN