Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ukraine tăng ngân sách quốc phòng 26,5 tỷ gr

Thứ tư, 23/02/2022 | 23:55

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật tăng cung cấp tài chính quốc phòng Ukraine, với 343 phiếu thuận.
Tăng ngân sách quốc phòng 26,5 tỷ gr, trong đó:

16 tỷ gr cho Bộ Quốc phòng;

6 tỷ gr cho Bộ Nội vụ;

700 triệu gr cho Bộ Tái hoà nhập những vùng tạm bị chiếm;

587 triệu gr cho Cục tình báo;

3 tỷ gr cho Bộ Tài chính để phục vụ nợ nhà nước;

500 triệu gr để khôi phục lại cung cấp nước cho tỉnh Donetsk;

100 triệu gr chi cho các công việc khôi phục tại Donbass, trong đó có việc bảo đảm liên lạc vệ tinh.

Số tiền trên được lấy từ nguồn thu thuế ngân sách bổ sung bởi thuế giá trị gia tăng từ các mặt hàng nhập khẩu của EU.

Theo podrovnoti.