Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ucraina thông qua luật bãi nhiệm Tổng thống

Thứ ba, 10/09/2019 | 22:00
Trong phiên họp ngày hôm nay, 10/9/2019, Quốc hội Ucraina đã biểu quyết thông qua dự luật 1012 về quy trình bãi nhiệm Tổng thống. Dự luật 1012 do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất, nhận được 245 phiếu thuận, trong khi có 82 phiếu chống.

Quốc hội Ucraina thông qua luật bãi nhiệm Tổng thống

Trước đó, trong phần thảo luận, dự luật đã phải nhận nhiều ý kiến phản đối của đại diện các khối đại biểu tại Quốc hội.

Cụ thể, 243 đại biểu đảng “Đầy tớ nhân dân” và Chủ tịch Quốc hội Dmitro Razumkov, Phó chủ tịch thứ nhất Ruslan Stefanchuk (trên danh nghĩa là đại biểu ngoài đảng phái, theo quy chế về lãnh đạo cơ quan lập pháp) đã biểu quyết ủng hộ dự luật 1012 về bãi nhiệm Tổng thống. Mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh của các khối đại biểu khác, ông Razumkov vẫn quyết định cho biểu quyết toàn bộ nội dung dự luật mà không yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện.

82 đại biểu phản đối việc thông qua dự luật này thuộc các đảng: “Cương lĩnh đối lập - Vì cuộc sống” - 26 người, “Đoàn kết châu Âu” - 25, “Tiếng nói” - 20, “Tổ quốc” - 5 và khối đại biểu tự do “Vì tương lai” - 4. Đại bộ phận những người phản đối cho rằng, dự luật 1012 chỉ mang tính hình thức, hầu như không có giá trị trên thực tế.

Theo thông tin của Hãng thông tấn Ukrinform, dự luật 1012 về quy trình bãi nhiệm Tổng thống được ông Volodymyr Zelensky đăng ký tại Quốc hội Ucraina ngày 29/8/2019. Theo nội dung dự luật, Quốc hội Ucraina chỉ có thể bãi nhiệm Tổng thống trong trường hợp Tổng thống phạm tội phản bội Tổ quốc, hoặc một tội ác khác. Cơ sở để bãi nhiệm Tổng thống là có sự nhất trí luận tội Tổng thống của số đông đại biểu Quốc hội (tối thiểu 226 người)

Dự luật quy định, sau khi thông qua nghị quyết nói trên, Quốc hội phải đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về tính hợp hiến của quá trình điều tra và thảo luận vấn đề bãi nhiệm Tổng thống; đề nghị Tòa án Tối cao ra phán quyết về hành động phản bội Tổ quốc hoặc tội ác khác của Tổng thống.

Sau khi nhận được sự đồng thuận của Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao, Quốc hội cần biểu quyết chính thức bãi nhiệm Tổng thống. Việc bãi nhiệm Tổng thống chỉ được thông qua nếu nhận được sự nhất trí của ít nhất ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội (tối thiểu 338 đại biểu).

Trong trường hợp Quốc hội không thể thông qua nghị quyết bãi nhiệm Tổng thống theo quy trình trên đây, Chủ tịch Quốc hội phải thay mặt toàn thể đại biểu công khai xin lỗi Tổng thống.

Theo ttqh


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN