Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phái đoàn đại sứ quán Mỹ tại Ukraine: “Chúng tôi có những đối tác tốt nhất tại tỉnh Kharcov”

Thứ tư, 14/08/2019 | 06:01
Tỉnh trưởng Kharcov Yulia Svetlichnaia gặp trưởng phòng đại sứ quán Mỹ tại Ukraine phụ trách các câu hỏi về các cơ quan thực thi pháp luật Stefane Holmes. Cuộc gặp mặt diễn ra tại Kharcov.

Hai bên bàn về các dự án chung thực hiện trong lĩnh vực của các cơ quan thực thi pháp luật, an ninh và chống tham nhũng. Sự hợp tác giữa tỉnh Kharcov và Mỹ trong những năm cuối phát triển với chiều hướng tốt. Năm ngoái, thương mại giữa Kharcov và Mỹ tăng 14%, trong đó các nhà máy tại Kharcov xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ tăng 23%.

Tỉnh trưởng Kharcov Svetlichnaia nhắc lại rằng, nhờ sự giúp đỡ của Mỹ, Trung tâm dịch vụ hành chính vùng làm việc đạt hiệu quả cao và được đông đảo người dân sử dụng. Tỉnh Kharcov có Biên bản ghi nhớ về sự giúp đỡ lẫn nhau với đại sứ quán Mỹ, ký năm 2016, kế hoạch hành động chung nhằm đấu tranh chống tham nhũng.

Trưởng phòng đại diện đại sứ quán Mỹ Holmes khẳng định: ”Chúng tôi có những đối tác tốt nhất tại tỉnh Kharcov, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Các đối tác tại tỉnh Kharcov có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của chúng tôi và mở rộng hợp tác”.

Theo lời tỉnh trưởng Kharcov Svetlichnaia, hiện nay cùng với đại sứ quán Mỹ, tại Kharcov đã thực hiện thành công hàng loạt dự án đầy tham vọng, trong đó có những dự án chưa từng có tại Ukraine. Trong thời gian này, thực hiện những dự án về chống tham nhũng, cũng như về tài chính, quỹ cung cấp tài chính để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp, công nghiệp nông nghiẹp trên địa bàn tỉnh và lĩnh vực khoa học. Cách đây không lâu, tại Kharcov khai trương vườn ươm doanh nghiệp (бизнес-инкубатор).

Trong buổi gặp mặt, Tỉnh trưởng Kharcov Svetlichnaia và trưởng phái đoàn đại sứ quán Mỹ Holmes tập trung vào những câu hỏi hợp tác, thực hiện các dự án trong lĩnh vực an ninh, cải cách trong các cơ quan thực thi pháp luật, công việc của cảnh sát tuần tra và khởi động dự án ”Sĩ quan cảnh sát công dân”.

Theo lb.ua