Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Những người ủng hộ hợp pháp hoá vũ khí tại Ukraine thu thập đủ 25 ngàn chữ ký kiến nghị gửi tới Tổng thống Zelenski

Thứ sáu, 23/08/2019 | 06:20
Kiến nghị tổng thống khởi xướng xem xét thông qua luật về vũ khí.

Những người ủng hộ hợp pháp hoá vũ khí tại Ukraine thu thập đủ 25 ngàn chữ ký kiến nghị gửi tới Tổng thống Zelenski

Bản kiến nghị điện tử tới Tổng thống Ukraine Zelenski với đòi hỏi bằng luật, khẳng định quyền của các công dân Ukraine quyền tự vệ bằng vũ khí, thu đủ 25 ngàn chữ ký.

Bản kiến nghị mang tên chủ tịch hội đồng giám sát tổ chức cộng đồng xã hội toàn Ukraine “Hiệp hội những chủ nhân vũ khí toàn Ukraine” Georgi Uchaikin.

Những người ủng hộ hợp pháp hoá vũ khí tại Ukraine tuyên bố, Hiến pháp Ukraine bảo đảm cho các công dân quyền tự vệ “trong đó có việc sử dụng vũ khí”. Vì vậy họ yêu cầu Tổng thống Zelenski khởi xướng xem xét trong Quốc hội dự luật hợp pháp hoá vũ khí cho các công dân Ukraine.

Theo lb.ua

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN