Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nhiều bệnh nhân covid có vấn đề với trí nhớ, thậm chí sau khi khỏi bệnh 7 tháng

Thứ hai, 25/10/2021 | 00:28

Trên đây là kết quả nghiên cứu tâm thần kinh tại New York.

Rất nhiều người sau khi điều trị khỏi bệnh covid, thậm chí sau 7 tháng, vẫn gặp các vấn đề với trí nhớ, tốc độ xử lý thông tin, sự tập trung và cách giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tham gia nghiên cứu có 740 bệnh nhân, những người khỏi bệnh covid và trước đây chưa từng có bệnh mất trí nhớ và sa sút trí tuệ.

Vấn đề lớn nhất phát hiện thấy ở 1/4 số bệnh nhân là giữ các thông tin mới cũng như tái hiện thông tin và nhớ lại các thông tin.

Những người có diễn biến nhẹ covid, phát hiện có vấn đề về tư duy.

Theo lb.ua