Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Người Ukraine tiếp tục "ăn" những đồng đô la tiết kiệm dự trữ của mình

Thứ ba, 06/10/2020 | 02:12
Trong tháng 9 người Ukraine tiếp tục bán ngoại tệ qua các nhà băng nhiều hơn là mua vào. Việc bán ngoại tệ ra nhiều hơn mua vào là tình hình được quan sát thấy trong suốt 10 tháng qua.

Trên đây là số liệu của Ngân hàng trung ương Ukraine.
Cụ thể là: Trong tháng 9, người dân Ukraine bán cho các nhà băng 1,45 tỷ $. Mua vào là 1,3 tỷ $. Điều này có nghĩa là người Ukraine tháng 9 bán đô la ra nhiều hơn mua vào là 151,2 triệu $.
Từ đầu năm 2020 đến nay, người Ukraine bán ra cho các nhà băng 11,65 tỷ $, mua vào 10,4 tỷ $. Tức là trong 10 tháng của năm 2020 người Ukraine bán đô la ra nhiều hơn mua vào là 1,25 tỷ $.
Các chuyên gia cho rằng, chiều hướng như trên liên quan đến đại dịch Covid-19: Người Ukraine tiếp tục phải bán ra những đồng đô la dự trữ tiết kiệm của họ để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.

Theo podrovnoti