Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Người Ukraine đồng loạt sang Nga làm việc

Thứ sáu, 17/08/2018 | 00:04
Từ đầu năm 2018 đến nay 238 700 người Ukraine sang Nga làm việc và 242 200 người sang Nga với công việc riêng.

Ngoài ra trong nửa năm đầu 2018 có 12 600 người Ukraine sang Nga đi học và 16 600 người sang Nga du lịch - theo “Korresponzent” dựa vào nguồn tin từ sở di trú Bộ nội vụ Nga.
Trong nửa năm đầu 2018 có 39,6 ngàn người Ukraine nhận quốc tịch Nga và 30,4 ngàn người Ukraine nhận thẻ định cư sống ở Nga.
Năm 2017 số người Ukraine sang Nga làm việc vượt con số 1 triệu người và 85 ngàn người Ukraine nhận quốc tịch Nga.

Theo podrovnoti