Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Người bảo vệ của Tổng thống Poroshenko được thăng hàm trung tướng sau một tuần trong ủy ban phản gián ГУР

Thứ tư, 15/05/2019 | 02:16
Yuri Fedorov thực tế không chuyển sang cơ quan phản gián ГУР.

Người bảo vệ của Tổng thống Poroshenko được phong trung tướng và chức vụ trong Ủy ban phản gián.
Về vấn đề này hôm nay được nhà báo Yuri Butusov thông báo trên trang Facebook của mình:
“Kỷ lục tướng của Petro Poroshenko - hàm tướng mới, chỉ một tuần phục vụ trong cơ quan phản gián quân sự cho người bảo vệ là Yuri Fedorov. Ngày 03/5 Tổng thống Poroshenko chuyển lãnh đạo bảo vệ an ninh của tổng thống - thiếu tướng Yuri Fedorov sang làm phó lãnh đạo Ủy ban phản gián quân đội. Ngày 13/5, bằng sắc lệnh bí mật, Fedorov được thăng hàm trung tướng”.

Theo lời nhà báo, thực tế Fedorov vẫn tiếp tục lãnh đạo bảo vệ của tổng thống. Ở chức vụ này không thể thăng hàm cao hơn.

Nhà báo cũng lưu ý, để thăng hàm, cần đề nghị từ Bộ trưởng quốc phòng Poltorak, chứ không phải trực tiếp từ cơ quan phản gián. Việc chuyển Fedorov sang cơ quan phản gián là để bí mật sắc lệnh tăng hàm của Tổng thống.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN