Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

IMF đưa Ukraine vào chương trình nghị sự làm việc trong ngày

Thứ năm, 04/06/2020 | 02:04

Hội đồng giám đốc IMF đưa Ukraine vào chương trình nghị sự làm việc trong ngày 9/6 câu hỏi về thông qua chương trình Stand -By 18 tháng với 5 tỷ $ đối với Ukraine.

Nếu quyết định của Hội đồng giám đốc được thông qua, thì khoản chuyển tiền 1,9 tỷ $ đầu tiên sẽ được đưa vào ngân sách nhà nước.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN