Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hungary phong tỏa cuộc họp Ủy ban Ukraine-NATO

Thứ tư, 13/06/2018 | 00:03

Phó Thủ tướng Ukraine Ivana Klimpus Sinsadze phụ trách các câu hỏi về hội nhập NATO và EU thông báo, Hungary tiếp tục phong tỏa khả năng tiến hành cuộc họp Ủy ban Ukraine-NATO ở cấp cao nhất - người đứng đầu nhà nước và chính phủ.
Bà nhắc lại, trước đó Tổng thống Ukraine được mời tham gia thượng đỉnh NATO.

Theo podrovnoti.