Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Giới báo chí thông báo, vì sao toà công nhận việc quốc hữu hoá Privatbank là trái luật pháp

Chủ nhật, 26/04/2020 | 03:09
"Công việc thẩm định vốn của nhà băng phải do các nhà thẩm định bên ngoài thực hiện, chứ không phải do Ngân hàng trung ương".

Hiện chưa công bố quyết định của toà hành chính khu vực về việc quốc hữu hoá ngân hàng Privatbank là trái luật pháp, nhưng báo chí đã thông báo, vì những nguyên nhân gì mà toà án công nhận quốc hữu hoá là bất hợp pháp.
ZN.UA viết về điều này.

Theo thông tin của toà soạn, toà cho rằng, quyết định của Ngân hàng trung ương Ukraine về quốc hữu hoá Privatbank là trái phép vì báo cáo về kiểm tra ngân hàng ngoài kế hoạch tại thời điểm quốc hữu hoá, không được lập theo quy định.
"Toà tin tưởng rằng, việc xác định vốn của ngân hàng phải do nhà thẩm định từ bên ngoài, chứ không phải do Ngân hàng trung ương tiến hành, về bản chất đã lấy đi trách nhiệm trực tiếp của ngân hàng dưới quyền mình kiểm soát".

Bồi thẩm đoàn xác định việc tiến hành đánh giá rủi do tín dụng trong ngân hàng có đúng hay không và đi đến kết luận, khoản dữ trữ dưới dạng tín dụng của ngân hàng không cần lập, vì đây là khoản vay mới.

Thông báo rằng, quốc hữu hoá ngân hàng bằng cách tịch thu cổ phần của tư nhân, còn bức thư của các cựu sở hữu cũ gửi chính phủ với yêu cầu về quốc hữu hoá, được biết "dưới áp lực chính trị".
"Hơn nữa, toà ra phán quyết như trên trên cơ sở đơn của bên kiện và toà cho rằng, như vậy là đủ" - toà soạn viết.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN