Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Gần 80% đảng phái chính trị Ukraine không có nhân viên làm việc chính thức

Thứ sáu, 12/10/2018 | 00:09
216 đảng phái chính trị Ukraine không có một nhân viên chính thức nào làm việc, hay chiếm 79%.

Trên đây là thông báo của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine dựa vào các báo cáo về tài sản, thu nhập, chi tiêu và trách nhiệm mang tính chất tài chính quý 2/2018.
Một số đảng phái có một vài nhân viên, ví dụ đảng “Vì cuộc sống” chỉ có 3 nhân viên. Đảng “Svoboda” (Tự do) chỉ có 5 nhân viên.
Đảng Tự cứu 257 nhân viên. Đảng Lasko 136. Đảng Batkivsina 78. Đảng Blok Porosenko 45, đảng Blok đối lập 43. Đảng Mặt tranh nhân dân 32.
Đảng có nhân viên làm việc nhiều nhất là đảng “Thống nhất” với 317 nhân viên.

Theo Unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN