Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đảng "Tự cứu" có thể bị biến mất khỏi Hội đồng thành phố Odessa

Thứ sáu, 07/02/2020 | 07:15
Đảng "Tự cứu" có thể chấm dứt sự tồn tại của mình trong Hội đồng thành phố Odessa từ phiên họp tới.
Đảng "Tự cứu" có thể bị biến mất khỏi Hội đồng thành phố Odessa
 
Trên đây là thông báo của thư ký Hội đồng thành phố Odessa Potapski.
Ông đọc thư yêu cầu của đại biểu Olga Kvasnhiskoi xin ra khỏi đảng. Nếu Olga ra khỏi đảng, thành phần của đảng Tự cứu trong hội đồng thành phố Odessa chỉ còn lại 4 đại biểu, ít hơn so với quy định - tối thiểu 5 đại biểu.
"Trước khi bắt đầu phiên họp lần sau, các ngài, hoặc là kết nạp thêm đại biểu mới, hoặc phải giải thể theo quy định" - tuyên bố của Potapski.
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN