Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đảng “Đầy tớ nhân dân” giới thiệu hơn 400 dự luật

Thứ sáu, 23/08/2019 | 06:29
Đại diện của tổng thống Ukraine trong Quốc hội Ruslan Stefanchuk thông báo, tại phiên họp Quốc hội, đảng “Đầy tớ nhân dân” giới thiệu 465 dự luật.

Đảng “Đầy tớ nhân dân” giới thiệu hơn 400 dự luật

Ông nhắc lại, Quốc hội đã cắt giảm số ủy ban quốc hội và sẽ tiếp tục cắt giảm sau một năm tổng kết công việc.

“Chúng tôi đã cắt giảm 5 ủy ban, như vậy chúng tôi đã đóng góp tiết kiệm ngân sách. Tương tự, chúng tôi sẽ cải cách các câu hỏi liên quan tới số lượng các bộ, bởi vì chúng tôi không thể khẳng định, tất cả các bộ làm việc hiệu quả. Hiệu quả công việc là ưu tiên đối với chúng tôi” - tuyên bố của Stefanchuk.

Theo podrovnoti

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN