Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Dân số Ukraine đột ngột giảm mạnh

Thứ năm, 19/04/2018 | 00:21
Trong 2 tháng, dân số Ukraine giảm hơn 40 ngàn người.

Và sau đây là thông báo của cơ quan Tổng cục thống kê Ukraine: “Dân số Ukraine tính đến ngày 1/3/2018 là 42 triệu 346,3 ngàn người. Trong hai tháng: Tháng giêng và tháng 2/2018 số dân Ukraine giảm 40,1 ngàn người”.
Tỷ lệ người chết vượt tỷ lệ trẻ mới sinh: cứ 100 người chết - thì có 56 trẻ mới sinh.
Riêng trong tháng 1/2018 dân số Ukraine giảm 21,5 ngàn người, bằng dân số của quận Vưsgorod thuộc thủ đô Kiev.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN