Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Dân số Ukraine đột ngột giảm mạnh

Thứ năm, 19/04/2018 | 00:21
Trong 2 tháng, dân số Ukraine giảm hơn 40 ngàn người.

Và sau đây là thông báo của cơ quan Tổng cục thống kê Ukraine: “Dân số Ukraine tính đến ngày 1/3/2018 là 42 triệu 346,3 ngàn người. Trong hai tháng: Tháng giêng và tháng 2/2018 số dân Ukraine giảm 40,1 ngàn người”.
Tỷ lệ người chết vượt tỷ lệ trẻ mới sinh: cứ 100 người chết - thì có 56 trẻ mới sinh.
Riêng trong tháng 1/2018 dân số Ukraine giảm 21,5 ngàn người, bằng dân số của quận Vưsgorod thuộc thủ đô Kiev.

Theo podrovnoti.