Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cục di trú Ukraine phát hiện 452 hộ chiếu ra nước ngoài mất hiệu lực

Thứ ba, 15/05/2018 | 00:26
Các hộ chiếu ra nước ngoài được cấp vi phạm luật trong những năm từ 2016-2018.

Cục di trú Ukraine thừa nhận 452 hộ chiếu ra nước ngoài của công dân Ukraine mất hiệu lực.
Trên đây là con số thống kê giai đoạn 2016-2017.
Năm 2016 các cơ quan di trú địa phương thừa nhận cấp 238 hộ chiếu ra nước ngoài bị vi phạm, năm 2017 có 214 hộ chiếu. Từ tháng 1-3/2018 phát hiện 36 trường hợp cấp hộ chiếu ra nước ngoài có vi phạm.
Năm 2016 số hộ chiếu Ukraine trong nước được cấp có vi phạm 287 cuốn, năm 2017 có 162 trường hợp vi phạm và 6 hộ chiếu dạng thẻ ID.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục di trú Ukraine thừa nhận 59 hộ chiếu công dân Ukraine và 15 hộ chiếu dạng thẻ ID mất hiệu lực.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN