Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chủ tịch Quốc hội Parubi không cung cấp cho Toà Hiến pháp danh sách các đại biểu quốc hội trong liên minh đa số

Thứ tư, 12/06/2019 | 00:06
Chủ tịch Quốc hội Parubi bỏ qua đòi hỏi của Toà Hiến pháp về thành phần của liên minh đa số trong Quốc hội.

Toà Hiến pháp chuẩn bị cho công việc xem xét sắc lệnh của Tổng thống Zelinski về giải tán quốc hội, yêu cầu Parubi hàng loạt tài liệu, trong đó là tài liệu về thành phần liên minh tại thời điểm thành lập và sau khi các đảng phái sau ra khỏi liên minh: Batkivsina, Tự cứu, đảng Cấp tiến của Lasko, về thành phần hội đồng liên minh, các biên bản của các phiên họp liên minh và các tài liệu khác.

Parubi cung cấp các tài liệu trên, trừ tài liệu liên quan đến thay đổi liên minh do ba đảng ra khỏi thành phần liên minh. Chủ tịch Quốc hội cũng không cung cấp cho Toà Hiến pháp về thành phần liên minh sau ngày 18/2/2016.

Toà Hiến pháp không nhận được danh sách các đại biểu quốc hội của các đảng phái từ 18/2/2016 đến nay. Chỉ có danh sách tại thời điểm thành lập liên minh năm 2014.

Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN