Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính phủ Ukraine thông qua quy định mới về qua lại đường tiếp xúc tại Donbass

Thứ sáu, 19/07/2019 | 06:49
Theo quy định mới, trong thời gian qua lại đường tiếp xúc có thể đem theo bất cứ loại hàng hoá nào, trừ những mặt hàng bị hạn chế, hoặc bị cấm. Danh sách các loại hàng hoá tương ứng sẽ được thông qua và công bố trong thời gian gần tới đây.

Chính phủ Ukraine thông qua quy định mới về qua, lại đường tiếp xúc tại Donbass, theo đó áp dụng những cách tiếp cận mới đối với thủ tục đi lại qua đường tiếp xúc của các cá nhân và hàng hoá. Hiện tại chỉ có thể mang các loại hàng hoá có trong danh sách cho phép vào vùng tạm chiếm.

Danh sách các loại hàng hoá bị hạn chế và bị cấm đem vào vùng tạm chiếm được Bộ phụ trách về các vùng bị tạm chiếm thảo luận với cộng đồng xã hội, với đại diện thuế, các tổ chức nhân đạo, cũng như trong thời gian tiếp xúc với người dân tại trạm kiểm soát.

Quy định mới cho phép bảo đảm quyền của những người dân và đáp ứng những như cầu tiêu dùng cần thiết của họ.

Theo Unian 

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN