Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính phủ Ukraine thông báo kết quả sơ bộ điều tra dân số

Thứ sáu, 24/01/2020 | 04:21
Dân số Ukraine tính đến ngày 1/12/2019 có 37 triệu 289 ngàn người. Tuy nhiên đây chỉ là con số gồm những người đang sinh sống tại Ukraine, không bao gồm những người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài, cũng như tại các vùng lãnh thổ bị chiếm.
 
Trong đó dân số thành phố Kiev 3,7 triệu người.
Công tác điều tra dân số được tiến hành bằng 3 phương pháp. Theo lời Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Dunilet, kết quả của 3 cách này cho số liệu gần giống nhau. Cách biệt tối đa giữa các phương pháp không vượt quá 2,86%.
 
Phương pháp thứ nhất sử dụng điện thoại di động: Lấy các số liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động trong 2 tháng, sau đó tiến hành nghiên cứu xã hội, bởi vì có người sở hữu vài số điện thoại. Số liệu này được cộng thêm số lượng đăng ký trẻ em, thanh niên và những người già.
 
Theo như cách hai, được gọi là "cây thông". Mọi người được chia theo giới tính,tuổi. Sử dụng dữ liệu của tổng cục thống kê và tổng cục đăng kiểm, cũng như từ quỹ hưu trí.
Theo kết quả được phân chia theo độ tuổi: Tại Ukraine 15% trẻ em, tuổi lao động sớm 10%. Lao động cơ bản 44%, trưởng thành 14% và 6 triệu người già.
 
Nếu phân chia theo giới tính, tại Ukraine 20,01 triệu phụ nữ và 17,28 triệu đàn ông.
Phương pháp thứ ba: Tính theo số liệu của cơ quan đăng ký các cá nhân.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN