Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính phủ Ukraine lập kế hoạch đóng cửa toàn bộ cả nước

Chủ nhật, 22/11/2020 | 05:38
Trên đây là thông báo của Thủ tướng Ukraine Denhis Smygal.

Chính phủ Ukraine lập kế hoạch đóng cửa toàn bộ cả nước

Theo lời ông, biện pháp đóng cửa cả nước là phương án "B" thay thế, sẽ được áp dụng trong trường hợp nếu như chế độ cách ly ngày nghỉ không đem lại hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.
Theo lời Thủ tướng Smygal, "trong tuần này chúng tôi đã tổ chức 2 lần gặp mặt với các thị trưởng các thành phố, gặp mặt với Hội đồng các nhà thờ. Gặp mặt và thảo luận với các doanh nghiệp. Bàn với lãnh đạo các thành phố câu hỏi về, những quy định phòng chống dịch tễ nào, các biện pháp hạn chế nào mà họ cho rằng tối ưu nhất và áp dụng ở đâu, tại những nơi tập trung đông người nào.

Theo lời ông, hiện chưa rõ ngày cụ thể sẽ đóng cửa cả nước. Đang tiếp tục tham vấn với các nhà dịch tễ học, phân tích tình hình tại từng khu vực.
Hiện nay vẫn đang tiếp tục hiệu lực của chế độ cách ly ngày nghỉ. Chính phủ sẽ đánh giá kết quả của nó và chờ kết quả cao nhất về số ca lây nhiễm mới.

Theo dumskaya.net